Search found 109 matches

by 3Gubben
13 July 2009, 15:07
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: problem att starta upp windows med grub
Replies: 4
Views: 1447

Re: problem att starta upp windows med grub [FIXAT]

"disk swapping" gjorde susen. Nu fungerar det.
Tack för hjälpen.
by 3Gubben
10 July 2009, 12:12
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: problem att starta upp windows med grub
Replies: 4
Views: 1447

problem att starta upp windows med grub

Jag har två diskar installerade, den ena med Ubuntu och den andra med Windows monterade på följande sätt: ubuntu - primary master windows - secondary slave med fdisk ser jag att ubuntu är monterad på /dev/sda och windows på /dev/sdb Ubuntu startar upp default utan problem. Nu vill jag konfigurera gr...
by 3Gubben
1 June 2009, 08:38
Forum: Administratören
Topic: Tecken-problem vid anslutning från X-terminal till server
Replies: 0
Views: 1397

Tecken-problem vid anslutning från X-terminal till server

Jag har problem med en hp Compaq t5000 X terminal som fungerar som en tunn klient till en Red Hat Linux server ansluten via xfce. När jag öppnar en simpel textfil med 'emacs', så visas alla tecken som kvadrater. Med 'vi' ser det ok ut. Problemet är inte relaterat bara till emacs, eftersom jag också ...
by 3Gubben
29 November 2008, 20:26
Forum: Administratören
Topic: problem att starta rsync via ssh
Replies: 1
Views: 1636

problem att starta rsync via ssh

Jag försöker att automatiskt backa upp filer från hostB till hostA med rsync. Har genererat en publik nyckel (utan passphrase) på hostA och lagt in den i .ssh/authorized_keys på hostB. Från hostA kan jag nu göra $ ssh hostB utan att behöva ange lösenord. Så långt ok. Men när jag ifrån hostA försöker...
by 3Gubben
3 January 2008, 23:37
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: Hämta och visa variabler från en textfil i ett bash-skript
Replies: 2
Views: 1166

Nu fungerar det precis som jag vill.
Tack för det!
by 3Gubben
3 January 2008, 14:15
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: Hämta och visa variabler från en textfil i ett bash-skript
Replies: 2
Views: 1166

Hämta och visa variabler från en textfil i ett bash-skript

Försöker mig på ett skript som ska läsa in en fil och hämta två variabler från varje rad i filen. #!/bin/bash FILE=$1 if [ -e $FILE ] then while read FILE do read p1 p2 echo $p1 $p2 done < $FILE fi Filen är en simpel textfil med just två variabler på varje rad separerade med blanktecken. Skriptet fu...
by 3Gubben
24 November 2007, 09:33
Forum: Webbutveckling
Topic: Specialtecken i en textsträng.
Replies: 1
Views: 6122

Problemet löst! Följande fix hjälpte:
$buf = addcslashes($buf,"\n");
by 3Gubben
23 November 2007, 23:19
Forum: Webbutveckling
Topic: Specialtecken i en textsträng.
Replies: 1
Views: 6122

Specialtecken i en textsträng.

Jag försöker i en Javascript funktion visa innehållet från en MySQL text sträng i ett formulär mha DOM. I denna sträng finns sekvensen \n, alltså radmatning. Har försökt escapa strängen med php-funktionen addslashes men det hjälper inte. Strängen visas inte i formuläret. Hur kan jag lösa detta?
by 3Gubben
9 November 2007, 12:56
Forum: Webbutveckling
Topic: Ajax
Replies: 6
Views: 7624

Ska testa...
Tack för tipset!
by 3Gubben
9 November 2007, 12:22
Forum: Webbutveckling
Topic: Ajax
Replies: 6
Views: 7624

Jo men detta och andra exempel jag hittat handlar om formulär-hantering.
Jag har inget formulär utan bara länkar i form av små gif-bilder.
Men nu när jag tänker på det. Man kanske ska lägga hela sidan som ett formulär!?
by 3Gubben
9 November 2007, 12:07
Forum: Webbutveckling
Topic: Ajax
Replies: 6
Views: 7624

glömde skriva att jag använder php
by 3Gubben
9 November 2007, 11:44
Forum: Webbutveckling
Topic: Ajax
Replies: 6
Views: 7624

Ajax

På min webb-sida har jag en grafisk bild som bakgrund, samt ett antal klick-bara länkar. När man klickar på en länk, vill jag hämta information från en databas. Med denna information vill jag bl.a. infoga html-element på sidan. Detta måste ske asynkront utan siduppladdning, alltså behövs Ajax-teknik...
by 3Gubben
18 October 2007, 18:39
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: UTF-8 eller ISO-8859-1
Replies: 4
Views: 1191

Skulle vara intressant att veta vilka webb-läsare som ej har stöd för UTF-8. Är det äldre versioner av Firefox, Netscape, Safari, IE, Opera, Konqueror. Hur är det med den senaste generationen webb-läsare? Är det inte så att webb-läsarenklienten som läser ett skript på min webb-server automatiskt stä...
by 3Gubben
18 October 2007, 18:02
Forum: Databas forum
Topic: php-kod för att tackla krypterade lösenord i MySQL
Replies: 3
Views: 7854

Hmm, jag fick det inte att fungera med den SELECT-satsen du föreslår. Hittade till slut följande sida som förklarar saken! http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/encryption-functions.html#function_password Där står bl.a.om Password funktionen: Calculates and returns a password string from the plaint...
by 3Gubben
18 October 2007, 15:13
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: UTF-8 eller ISO-8859-1
Replies: 4
Views: 1191

UTF-8 eller ISO-8859-1

Håller på med planeringen av en webb-plats och försöker förstå detta med teckenkodning. :-? Sajten kommer ju att innehålla svenska tecken och tidigare har jag på andra webb-sidor konsekvent använt <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> i mina dokument. Svenska tecke...
by 3Gubben
17 October 2007, 16:37
Forum: Databas forum
Topic: php-kod för att tackla krypterade lösenord i MySQL
Replies: 3
Views: 7854

php-kod för att tackla krypterade lösenord i MySQL

Jag definierar användarlogin i min MySQL tabell mha INSERT INTO mytable (mylogin,mypassword) VALUES ('pelle',password('ananas')); så man inte kan läsa lösenordet i klartext. Okrypterat hade i princip kodsnutten $pw = $_POST['pw']; $query = "SELECT mypassword FROM mytable WHERE mypassword= '$pw';"; r...
by 3Gubben
3 October 2007, 09:24
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: audio-convert ogg->mp3
Replies: 0
Views: 1362

audio-convert ogg->mp3

Har precis hämtat hem audio-convert och decodern lame för att kunna konvertera min ogg-filer till mp3. Startar skriptet audio-convert <filnamn.ogg> och får frågor vilket format jag vill konvertera till och kompressionsmetod etc. Det måste ju gå att ange allt på kommandoraden, men inte ens audio-conv...
by 3Gubben
28 June 2007, 11:49
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: dualboot problem linux+winXP med grub
Replies: 1
Views: 925

dualboot problem linux+winXP med grub

Har Ubuntu installerad på disk monterad på IDE0 som master, 1:a partitionen Har Windows XP installerad på separat disk monterad på IDE1 som master, 1:a partitionen Min grub konfiguration ser ut som följande: title Win XP root (hd1,0) chainloader +1 title Ubuntu root (hd0,0) kernel.... Bootar upp Ubu...
by 3Gubben
31 May 2007, 12:00
Forum: Databas forum
Topic: spara tabell i MySQL
Replies: 0
Views: 6267

spara tabell i MySQL

I MySQL vill jag spara en tabell i tab-separerade fält till en ascii-fil. Gör jag:

> tee mintabell;
> select * from <table>;

kommer ju vertical bar-tecknet '|' med i filen. Hur gör man?
by 3Gubben
24 May 2007, 15:46
Forum: Programmering allmänt
Topic: bash scripting
Replies: 7
Views: 2913

OK, följande: CMD=`command 2>/dev/null` <-- OBS. backticks if ! test -e $CMD then echo $CMD fi är precis vad jag var ute efter. Om command är en giltig syntax, sker utskrift på konsolen. Om syntaxen är ogiltig sker ingen utskrift, eftersom jag "redirectar" stderr till /dev/null. Tack för tipsen.
by 3Gubben
23 May 2007, 12:29
Forum: Programmering allmänt
Topic: bash scripting
Replies: 7
Views: 2913

Nej, scriptet går igenom olika unix-kommandon uname, netstat, fdisk, uptime osv för att samla ihop info och presentera online. Problemet är att syntaxen är olika för olika distros, och jag vill göra ett generellt script. Jag vill inte se: uname: invalid option -- o Try `uname --help' for more inform...
by 3Gubben
23 May 2007, 12:02
Forum: Programmering allmänt
Topic: bash scripting
Replies: 7
Views: 2913

hur menar du?

if test -e $CMD 2>&1 | /dev/NULL

funkar inte...
by 3Gubben
23 May 2007, 09:47
Forum: Programmering allmänt
Topic: bash scripting
Replies: 7
Views: 2913

bash scripting

Skulle vilja veta om och i så fall hur man kan förhindra utskrift från kommando på standard output. I ett bash-skript vill jag ha följande test: #!/bin/bash CMD=`command` if $CMD then echo $CMD fi T.ex. kan man tänka sig att command = uname -o vilket är ok i ubuntu, men ger ett felmeddelande i openS...
by 3Gubben
19 February 2007, 13:50
Forum: Webbutveckling
Topic: kopiera "directory-tree" med ftp
Replies: 3
Views: 7443

Problemet löst!
Jag upptäckte att jag har 'lftp' installerat i min kubuntu-distro.
Efter att ha anslutit med $ lftp -u <user,password> <site>
använde jag > mirror -R <local-dir/> <remote-dir>
och hela katalogträdet på min lokala disk kopierades.
:D

mer info om lftp: http://lftp.yar.ru/lftp-man.html
by 3Gubben
19 February 2007, 11:39
Forum: Webbutveckling
Topic: kopiera "directory-tree" med ftp
Replies: 3
Views: 7443

men...'wget' är väl för att ladda hem filer remote -> local.
Jag kan väl inte ladda upp local -> remote eller...
wput hittar jag inte :-?
by 3Gubben
19 February 2007, 10:45
Forum: Webbutveckling
Topic: kopiera "directory-tree" med ftp
Replies: 3
Views: 7443

kopiera "directory-tree" med ftp

Jag har en katalog-struktur med under-kataloger och en massa filer på olika nivåer på min disk som jag vill kopiera upp till mitt webb-hotell mha kommando-baserat ftp. Det blir ju väldigt tidsödande att kopiera manuellt katalog för katalog och därefter filer även om man använder mput. Eller finns de...
by 3Gubben
28 November 2006, 12:31
Forum: Webbutveckling
Topic: Programlogik
Replies: 3
Views: 2181

För min länkar i marginalen har jag följande kod: <a href="http://localhost/myscript.php?id=1"><img src.....></a> <a href="http://localhost/myscript.php?id=2"><img src.....></a> osv. Logiken följer sedan följande mall: <?php if ($_GET['id'] == '1') { ?> ...html kod... <?php } else if ($_GET['id'] ==...
by 3Gubben
28 November 2006, 08:40
Forum: Webbutveckling
Topic: Programlogik
Replies: 3
Views: 2181

Programlogik

Jag håller på med ett php skript för en hemsida. Sidan är indelad i 3 delar: "header", "vänster marginal" och "main block", ett vanligt upplägg för en webb-sida. Men jag använder inte frames, utan positionerar mha CSS. I vänstermarginalen finns ett antal grafiska knappar. När man klickar på dessa kn...
by 3Gubben
22 September 2006, 19:55
Forum: Administratören
Topic: Vilken port använder MSN?
Replies: 2
Views: 2450

Vilken port använder MSN?

Spärrar port 80 på min router under kvällarna för att förhindra dottern att använda webbläsaren istället för att läsa läxor 8) Det går då inte att surfa, men MSN fungerar fortfarande. Trodde att all webb-trafik använder port 80, men tydligen använder MSN en annan. Vet någon vilken? (enklast vore ju ...
by 3Gubben
4 September 2006, 12:01
Forum: Fritt forum
Topic: Standardiserad GLinux distribution
Replies: 10
Views: 1307

Jag håller ju med er allihopa om att mångfalden är viktig. Oavsett om det gäller operativsystem, bilar eller elektronik. Är förvånad över att ingen verkar instämma i mitt förslag om att en standardiserad distro antagligen skulle vara ett bra sätt att sno åt sig marknadsandelar från Microsoft. Mångfa...
by 3Gubben
3 September 2006, 17:43
Forum: Fritt forum
Topic: Standardiserad GLinux distribution
Replies: 10
Views: 1307

Ja man kan ju hoppas att det växer fram nåt ur LSB, men än så länge räcker det inte till. Själv är jag en gammal Unix-programmerare som kom in på Linux för 6-7 år sedan. Har använt Red Hat men är numera fäst vid Opensuse. Jag kommer nog inte att själv gå över till en "standarddistro", utan är mer su...
by 3Gubben
3 September 2006, 15:23
Forum: Fritt forum
Topic: Standardiserad GLinux distribution
Replies: 10
Views: 1307

Den tidigare analogin med en standardiserad GM-bil hade jag till fullo instämt i om det nu inte vore för ett faktum....Microsofts i princip totala dominans som operativsystem på i första hand Desktopen. Hade vi bara haft Linux-distributioner att välja emellan på marknaden, så vore naturligtvis situa...
by 3Gubben
3 September 2006, 12:10
Forum: Fritt forum
Topic: Standardiserad GLinux distribution
Replies: 10
Views: 1307

Standardiserad GLinux distribution

Hur länge ska vi vänta på en standardiserad Linux-distribution? Jag har full förståelse att användare som vill pröva-på Linux känner sig vilsna. Det första dom konfronteras med är frågan vilken Linux-distribution? Red Hat eller Novell eller Mandrake eller Debian eller... Och frågar nybörjaren oss Li...
by 3Gubben
30 June 2006, 11:27
Forum: Nätverk & Säkerhet
Topic: could not resolve...
Replies: 3
Views: 939

Problemet löst!

ComHem har 2 name servrar. När jag skrev in den andra servers IP adress i /etc/resolv.conf så fungerar det igen.
by 3Gubben
30 June 2006, 10:54
Forum: Nätverk & Säkerhet
Topic: could not resolve...
Replies: 3
Views: 939

nameserver <ip adress till ComHems server>
search site

ip adressen är korrekt och jag kan alltså pinga den.
by 3Gubben
30 June 2006, 07:57
Forum: Nätverk & Säkerhet
Topic: could not resolve...
Replies: 3
Views: 939

could not resolve...

Kör SUSE 10.0 sedan flera veckor tillbaka. Nätverket har fungerat hela tiden. Plötsligt får jag problem med att köra nätverkstjänster. Dock kan jag ssh:a ut till en fix ip adress. Jag kan också pinga till dns servern. Problemet verkar vara DNS, för när jag försöker göra en onlineuppdatering med Yast...
by 3Gubben
22 June 2006, 11:48
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: Sätta ihop textfiler
Replies: 3
Views: 601

cat var lösningen på min fråga!

Tack för hjälpen
by 3Gubben
22 June 2006, 09:10
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: Sätta ihop textfiler
Replies: 3
Views: 601

Sätta ihop textfiler

Jag har ett antal textfiler som jag vill sätta ihop till en enda fil.
Visst kan jag gå in i en editor och klistra in fil efter fil och sedan spara under ett nytt filnamn. Men detta borde väl gå att göra ifrån kommandoprompten?!
by 3Gubben
28 May 2006, 10:18
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: Mediaspelare för SUSE Linux 10
Replies: 1
Views: 418

Mediaspelare för SUSE Linux 10

Jag har installerat SUSE Linux 10 och nu vill jag spela upp en DVD-film, samt kunna se på mpg videor. Har försökt med totem, kaffeine och RealPlayer 10, men ingen utav dom fungerar! Suck. Det är frestande att använda Windows burken intill, men jag vill ju använda Linux! Vilken mediaspelare är enklas...
by 3Gubben
18 May 2006, 10:54
Forum: Webbutveckling
Topic: automatisk uppdatering av webbsida
Replies: 4
Views: 1981

Det var ett bra tips! Justerade koden till följande: echo "<select name='...' onChange='this.form.submit()'>"; echo "<option selected='selected'>$parameter</option>"; $query = "SELECT * FROM $table;"; $result = mysql_query ($query,$conn); while ($row = mysql_fetch_row($result)) { echo "<option>$row[...
by 3Gubben
17 May 2006, 08:52
Forum: Webbutveckling
Topic: automatisk uppdatering av webbsida
Replies: 4
Views: 1981

automatisk uppdatering av webbsida

Jag har ett php formulär med ett antal "drop-down"-rutor typ echo "<select name='...'>"; echo "<option selected='selected'>--- välj ---</option>"; $query = "SELECT * FROM $table;"; $result = mysql_query ($query,$conn); while ($row = mysql_fetch_row($result)) { echo "<option>$row[0]</option>"; } echo...
by 3Gubben
17 April 2006, 12:49
Forum: Webbutveckling
Topic: plotta xy diagram i php
Replies: 1
Views: 1660

plotta xy diagram i php

Jag har ett antal xy-koordinater lagrade i en databas som jag vill plotta på en websida med php. Det behöver inte vara något kraftfullt, utan jag vill bara plotta ett enkelt xy diagram. Vad finns det för möjligheter med php?
by 3Gubben
8 February 2006, 10:45
Forum: Databas forum
Topic: Skiftlägesokänslighet vid strängmatchning med svenska tecken
Replies: 10
Views: 4677

Efter mycket trixande har jag kommit fram till att sorteringen med svenska tecken fungerar i mitt system (MySQL 4.1.14) med följande förutsättningar: /etc/my.cnf ska innehålla raden default-character-set=utf8 i stycket [mysql] Tabellen, som åtminstone kan vara av typ INNODB eller MyISAM, visas på we...
by 3Gubben
6 February 2006, 17:21
Forum: Databas forum
Topic: Skiftlägesokänslighet vid strängmatchning med svenska tecken
Replies: 10
Views: 4677

Häpp, det gick inte. Efter att ha lagt in "collation-server=utf8_swedish_ci" i /etc/my.cnf kan jag inte starta mysql monitorn. Det kommer istället ett felmeddelande: mysql: unknown variable 'collation-server=utf8_swedish_ci' Försöker jag ditt första förslag: select k from $table order by k collate u...
by 3Gubben
6 February 2006, 15:30
Forum: Databas forum
Topic: Skiftlägesokänslighet vid strängmatchning med svenska tecken
Replies: 10
Views: 4677

Tackar, det fungerar....nästan! Jag skrev in default-character-set=utf8 i /etc/my.cnf Om jag som tidigare använder select k from $table order by k collate latin1_swedish_ci; blir det fortfarande "fel", men om jag skriver: select k from $table order by k collate latin1_bin; så blir ordningsföljden: A...
by 3Gubben
24 January 2006, 16:40
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: installation av php modul i SUSE 10.0
Replies: 6
Views: 533

Japp! linux:~> grep mysql /etc/php.ini extension=mysql.so mysql.allow_persistent = Off mysql.max_persistent = -1 mysql.max_links = -1 ; Default port number for mysql_connect(). If unset, mysql_connect() will use ; the $MYSQL_TCP_PORT or the mysql-tcp entry in /etc/services or the mysql.default_port ...
by 3Gubben
24 January 2006, 16:10
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: installation av php modul i SUSE 10.0
Replies: 6
Views: 533

extension=mysql.so finns redan i /etc/php.ini
by 3Gubben
24 January 2006, 15:28
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: installation av php modul i SUSE 10.0
Replies: 6
Views: 533

Nej det hjälper inte. Jag har alltså inget problem med att köra php på min server. Det är "bara" MySQL modulen i php som inte fungerar. phpinfo funktionen visar följande i webbläsaren; './configure' '--prefix=/usr' '--datadir=/usr/share/php' '--mandir=/usr/share/man' '--bindir=/usr/bin' '--libdir=/u...
by 3Gubben
24 January 2006, 11:20
Forum: Allmänna UNIX frågor.
Topic: installation av php modul i SUSE 10.0
Replies: 6
Views: 533

installation av php modul i SUSE 10.0

Har installerat SUSE Linux 10.0 med Apache2 och php 4.4 Installationen av php installerade inte modulen för mysql vilken jag nu vill aktivera. Så jag använde YaST för att lägga till php-mysql modulen. Det verkar gått bra: linux:~ # rpm -qa | grep php php4-4.4.0-6.6 apache2-mod_php4-4.4.0-6.6 php4-my...
by 3Gubben
29 November 2005, 13:57
Forum: Databas forum
Topic: Skiftlägesokänslighet vid strängmatchning med svenska tecken
Replies: 10
Views: 4677

Hm, jo :o Hittar inget sätt att ändra dessa variabler. Dock hittar jag i dokumentationen kommandot: SHOW FULL COLUMNS FROM $table; och då ser jag att 'collation' är satt till latin1_swedish_ci i min tabell. Så långt verkar det väl ok. En annan sak är att om jag sorterar en kolumn k med svenska versa...