Page 1 of 1

Gnome autostart?

Posted: 31 May 2004, 17:59
by polly_morf
Hur lägger jag till program för autostart i Gnome?

Posted: 2 July 2004, 09:08
by Kimmy
Dubbelklicka på "Starta här"/"Start here" på skrivbordet, öppna "Inställningar" och däri "Sessione" - Väl där klickar du på fliken "Startprogram" och kan lägga till vilka program du vill ska startas vid uppstarten av Gnome... :)

Du kan starta "Sessioner" genom att skriva 'gnome-control-center' i ett terminalfönster med...