Page 1 of 1

KDE går ej att starta efter uppgradering från 2.4.22->2.4

Posted: 14 July 2004, 17:53
by Olaus
Tänkte att jag skulle vara smart, och uppgraderade till 2.4.26-kärnan. När jag nu skall försöka starta kde med startx får jag följande felmeddelande:

Code: Select all

QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
WARNING: KGenericFactory: instance requested but no instance name passed to the constructor!
QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
kbuildsycoca running...
kdecore (KLibLoader): WARNING: library=kded_kmilod: file=/opt/kde/lib/kde3/kded_kmilod.la: /opt/kde/lib/kde3/kded_kmilod.so: undefined symbol: _ZN15KGlobalSettings27splashScreenDesktopGeometryEv
kdecore (KLibLoader): WARNING: library=kded_kinetd: file=/opt/kde/lib/kde3/kded_kinetd.la: /opt/kde/lib/kde3/kded_kinetd.so: undefined symbol: _ZNK5KUser8fullNameEv
Could not dlopen library kcminit.la: /opt/kde/lib/libkdeinit_kcminit.so: undefined symbol: _ZNK5KUser9loginNameEv
kcminit: relocation error: /opt/kde/lib/libkdeinit_kcminit.so: undefined symbol: _ZNK8KService8propertyERK7QStringN8QVariant4TypeE
mcop warning: user defined signal handler found for SIG_PIPE, overriding
Could not dlopen library ksmserver.la: /opt/kde/lib/libkdeinit_ksmserver.so: undefined symbol: _ZNK5KUser9loginNameEv
Could not dlopen library kwin.la: /opt/kde/lib/libkdeinit_kwin.so: undefined symbol: _ZN15KSelectionOwner13handleMessageEP7_XEvent
kwin: relocation error: /opt/kde/lib/libkdeinit_kwin.so: undefined symbol: _ZN15KSelectionOwner13handleMessageEP7_XEvent
Could not dlopen library kwrited.la: /opt/kde/lib/libkdeinit_kwrited.so: undefined symbol: _ZN4KPty4openEv
kwrited: relocation error: /opt/kde/lib/libkdeinit_kwrited.so: undefined symbol: _ZN12KCmdLineArgs4initEiPPcPKcS3_S3_S3_b
Could not dlopen library kdesktop.la: /opt/kde/lib/libkonq.so.4: undefined symbol: _ZN16KBookmarkManager20updateAccessMetadataERK7QStringb
kdesktop: relocation error: /opt/kde/lib/libkonq.so.4: undefined symbol: _ZN15KGlobalSettings15showFilePreviewERK4KURL
DCOP aborting call from 'anonymous-1410' to 'kdesktop'
ERROR: Communication problem with kdesktop, it probably crashed.
Could not dlopen library kicker.la: /opt/kde/lib/libkonq.so.4: undefined symbol: _ZN16KBookmarkManager20updateAccessMetadataERK7QStringb
kicker: relocation error: /opt/kde/lib/libkdeinit_kicker.so: undefined symbol: _ZN10KPopupMenu16contextMenuEventEP17QContextMenuEvent
Could not dlopen library klipper.la: /opt/kde/lib/libkdeinit_klipper.so: undefined symbol: _ZN9KListView8takeItemEP13QListViewItem
klipper: relocation error: /opt/kde/lib/libkdeinit_klipper.so: undefined symbol: _ZN9KListView8takeItemEP13QListViewItem
Några tips på vad som kan få igång det igen?

Posted: 17 July 2004, 05:52
by Kimmy
Du kanske behöver kompilera om t.ex. kernelmodul till grafikkort, typ?..