Page 1 of 1

ls - visa när filen är skapad

Posted: 10 September 2004, 19:34
by zuhat
Hur var det man tittade på när en fil är skapad istället för när den modifierades eller kördes sist? Tittade i manualen men fick inte det resultatet jag ville

Posted: 11 September 2004, 14:55
by kjell-e
Det kan du inte för den informationen lagras inte.

Informationen om en fil förutom filnamnet lagras i något som kallas i-nod. I-noden håller reda på ägare, grupp, rättigheter, lite olika tider och inte minst pekare till var filens innehåll finns på disken.

De tider som finns i i-noden är acesstid, modifieringstid och en tid som kallas ctime som innhåller tid för när informationen i i-noden ändrades senast (t.ex. om man gör chmod, chown, chgrp ... ).

Posted: 11 September 2004, 15:46
by zuhat
Ah vilken brist!
Tack för svaret