Page 1 of 1

[Löst] Time left-script?

Posted: 20 October 2004, 22:25
by st3f
Finns det något program man kan använda som räknar ut hur många dagar, timmar, osv. det är kvar till ett visst klockslag en viss dag? Man anger ett datum och ett klockslag och programmet returnerar hur lång tid det är kvar (baserat på aktuellt datum och klockslag). Helst ser jag att det går att lösa med något av basprogrammen; date, osv. Finns det något lurigt sätt?

Posted: 21 October 2004, 00:23
by drbrno
Här är ett litet awk-program som använder sig av date:

Code: Select all

#!/usr/bin/gawk -f

BEGIN {
  ("date -d \"" ARGV[1] "\" +%s") | getline date

  sec = date - systime()
  dday = sec / 86400
  day = int(dday)
  dhr = (dday - day) * 24
  hr = int(dhr)
  dmin = (dhr - hr) * 60
  min = int(dmin)
  sec = int((dmin - min) * 60)

  printf "%.0fd %.0fh %.0fm %.0fs\n", day, hr, min, sec
}
Det är inte så noga testat, men det borde fungera.

Posted: 21 October 2004, 19:25
by st3f
Suveränt! Tog lite tid att fatta först, har aldrig läst awk-kod förut. Tack!