Referenser i man-sidor - varför finns de?

Är Ni nybörjare i UNIX/Linux? Detta forum avhandla allmäna UNIX frågor.
Post Reply
User avatar
st3f
Posts: 187
Joined: 19 November 2003, 00:19
Location: Norrköping/Stockholm

Referenser i man-sidor - varför finns de?

Post by st3f » 29 November 2004, 17:44

Det här är en grej som jag noterade för länge sedan men inte har lyckats knäcka... Alla referenser som finns i man-sidorna, vad pekar de på? Till exempel den här som är från wtmp:

Code: Select all

    [...]
    This structure gives the name of the special file associated with the user's terminal, the user's login name,
    and the time of login in the form of time(2). String fields are terminated by '\0' if they are shorter than
    the size of the field.

    The first entries ever created result from init(8) processing inittab(5).  Before an entry is processed,
    though, init(8) cleans up utmp by setting ut_type to DEAD_PROCESS, clearing ut_user, ut_host, and ut_time with
    null bytes for each record which ut_type is not DEAD_PROCESS or RUN_LVL and where no process with PID ut_pid
    exists.  If no empty record with the needed ut_id can be found, init creates a new one. It sets ut_id from
    the inittab, ut_pid and ut_time to the current values, and ut_type to INIT_PROCESS.
    [...]
time(2), init(8), inittab(5), osv. Längst ner under "SEE ALSO" står de också. Har de något att göra med de som kommer upp när man använder apropos?

Code: Select all

$ apropos init
[...]
init         (8) - process control initialization
init_color [curs_color] (3x) - curses color manipulation routines
init_module     (2) - initialize a loadable module entry
init_pair [curs_color] (3x) - curses color manipulation routines
initgroups      (3) - initialize the supplementary group access list
initrd        (4) - boot loader initialized RAM disk
initscr [curs_initscr] (3x) - curses screen initialization and manipulation routines
initscript      (5) - script that executes inittab commands
initstate [random]  (3) - random number generator
inittab       (5) - format of the inittab file used by the sysv-compatible init process
[...]
Vad betyder de?
Slackware 10.1 (2.4.29)
Enlightenment 0.16.7
http://www.skrivihop.nu/ snälla!

Lucifer888
Posts: 4111
Joined: 3 February 2003, 12:18
Location: Stockholm

Post by Lucifer888 » 29 November 2004, 17:54

Det är olika man-sidor som du kan söka vidare på med man.

Så får du en referens till init (5) så kan du gå in på "man 5 init"
Siffrorna står för olika delar av manualen.
Läs mer:
http://www.divms.uiowa.edu/public/faq/faq1.4.html
"It's not that I hate people, I just think they're all idiots"
"Långt hår kräver mycket näring, framhålls det, och berövar hjärnan energi."

User avatar
st3f
Posts: 187
Joined: 19 November 2003, 00:19
Location: Norrköping/Stockholm

Post by st3f » 29 November 2004, 17:59

Okej, tack ska du ha!

"Subject: 1.4 What do those numbers in the man pages mean?"

Suverän topic!
Slackware 10.1 (2.4.29)
Enlightenment 0.16.7
http://www.skrivihop.nu/ snälla!

Post Reply