mkbootdiskfiler ryms ej på 1.44MB floppydiskett ?

Är Ni nybörjare i UNIX/Linux? Detta forum avhandla allmäna UNIX frågor.
Post Reply
phm
Posts: 778
Joined: 17 June 2005, 00:29

mkbootdiskfiler ryms ej på 1.44MB floppydiskett ?

Post by phm » 2 September 2005, 00:28

Gjorde

Code: Select all

# uname -r
2.6.12-1.1398_FC4
 # mkbootdisk --device /dev/fd0 2.6.12-1.1398_FC4
Insert a disk in /dev/fd0. Any information on the disk will be lost.
Press <Enter> to continue or ^C to abort:
cp: writing `/tmp/mkbootdisk.Zh3594/vmlinuz': No space left on device
cp: writing `/tmp/mkbootdisk.Zh3594/initrd.img': No space left on device
cat: write error: No space left on device
cat: write error: No space left on device
Så det finns alltså inte tillräckligt med utrymme på en 1.44MB floppyskiva för att göra en bootdiskett.

Så hur gör man då för att få mer plats på en 1.44MB floppyskiva i fedora 4 ?
Finns det något program som man kan använda för att göra en 1.44MB floppyskiva större ?

mikma
Posts: 3349
Joined: 10 July 2003, 21:19

Post by mikma » 2 September 2005, 01:23

Ja, du kan prova att formatera den till 1680KB, genom att använda /dev/fd0u1680 istället för /dev/fd0.

Code: Select all

fdformat /dev/fd0u1680

phm
Posts: 778
Joined: 17 June 2005, 00:29

Post by phm » 2 September 2005, 20:19

mikma wrote:Ja, du kan prova att formatera den till 1680KB, genom att använda /dev/fd0u1680 istället för /dev/fd0.

Code: Select all

fdformat /dev/fd0u1680
Om jag ändå hade haft fd0u1680 i /dev mappen, men det har jag inte, har följande:

Code: Select all

fd      fd0      floppy    full      
Hur fixar man fd0u1680 ?

mikma
Posts: 3349
Joined: 10 July 2003, 21:19

Post by mikma » 2 September 2005, 21:25

Prova:

Code: Select all

mknod /dev/fd0u1680 b 2 44
chown root:floppy fd0u1680
chmod 660 fd0u1680

phm
Posts: 778
Joined: 17 June 2005, 00:29

Post by phm » 2 September 2005, 21:43

Jag gjorde:

Code: Select all

MAKEDEV fd
# ls | grep fd
fd
fd0
fd0CompaQ
fd0d360
fd0D360
fd0D720
fd0h1200
fd0h1440
fd0H1440
fd0h1476
fd0h1494
fd0h1660
fd0h360
fd0H360
fd0h410
fd0h420
fd0h720
fd0H720
fd0h880
fd0u1040
fd0u1120
fd0u1440
fd0u1660
fd0u1680
fd0u1722
fd0u1743
fd0u1760
fd0u1840
fd0u1920
fd0u2880
fd0u3200
fd0u3520
fd0u360
fd0u3840
fd0u720
fd0u800
fd0u820
fd0u830
fd1
fd1CompaQ
fd1d360
fd1D360
fd1D720
fd1h1200
fd1h1440
fd1H1440
fd1h1476
fd1h1494
fd1h1660
fd1h360
fd1H360
fd1h410
fd1h420
fd1h720
fd1H720
fd1h880
fd1u1040
fd1u1120
fd1u1440
fd1u1660
fd1u1680
fd1u1722
fd1u1743
fd1u1760
fd1u1840
fd1u1920
fd1u2880
fd1u3200
fd1u3520
fd1u360
fd1u3840
fd1u720
fd1u800
fd1u820
fd1u830
fd2
fd2CompaQ
fd2d360
fd2D360
fd2D720
fd2h1200
fd2h1440
fd2H1440
fd2h1476
fd2h1494
fd2h1660
fd2h360
fd2H360
fd2h410
fd2h420
fd2h720
fd2H720
fd2h880
fd2u1040
fd2u1120
fd2u1440
fd2u1660
fd2u1680
fd2u1722
fd2u1743
fd2u1760
fd2u1840
fd2u1920
fd2u2880
fd2u3200
fd2u3520
fd2u360
fd2u3840
fd2u720
fd2u800
fd2u820
fd2u830
fd3
fd3CompaQ
fd3d360
fd3D360
fd3D720
fd3h1200
fd3h1440
fd3H1440
fd3h1476
fd3h1494
fd3h1660
fd3h360
fd3H360
fd3h410
fd3h420
fd3h720
fd3H720
fd3h880
fd3u1040
fd3u1120
fd3u1440
fd3u1660
fd3u1680
fd3u1722
fd3u1743
fd3u1760
fd3u1840
fd3u1920
fd3u2880
fd3u3200
fd3u3520
fd3u360
fd3u3840
fd3u720
fd3u800
fd3u820
fd3u830
fd4
fd4CompaQ
fd4d360
fd4h1200
fd4h1440
fd4h1476
fd4h1494
fd4h1660
fd4h360
fd4h410
fd4h420
fd4h720
fd4h880
fd4u1040
fd4u1120
fd4u1440
fd4u1660
fd4u1680
fd4u1722
fd4u1743
fd4u1760
fd4u1840
fd4u1920
fd4u2880
fd4u3200
fd4u3520
fd4u360
fd4u3840
fd4u720
fd4u800
fd4u820
fd4u830
fd5
fd5CompaQ
fd5d360
fd5h1200
fd5h1440
fd5h1476
fd5h1494
fd5h1660
fd5h360
fd5h410
fd5h420
fd5h720
fd5h880
fd5u1040
fd5u1120
fd5u1440
fd5u1660
fd5u1680
fd5u1722
fd5u1743
fd5u1760
fd5u1840
fd5u1920
fd5u2880
fd5u3200
fd5u3520
fd5u360
fd5u3840
fd5u720
fd5u800
fd5u820
fd5u830
fd6
fd6CompaQ
fd6d360
fd6h1200
fd6h1440
fd6h1476
fd6h1494
fd6h1660
fd6h360
fd6h410
fd6h420
fd6h720
fd6h880
fd6u1040
fd6u1120
fd6u1440
fd6u1660
fd6u1680
fd6u1722
fd6u1743
fd6u1760
fd6u1840
fd6u1920
fd6u2880
fd6u3200
fd6u3520
fd6u360
fd6u3840
fd6u720
fd6u800
fd6u820
fd6u830
fd7
fd7CompaQ
fd7d360
fd7h1200
fd7h1440
fd7h1476
fd7h1494
fd7h1660
fd7h360
fd7h410
fd7h420
fd7h720
fd7h880
fd7u1040
fd7u1120
fd7u1440
fd7u1660
fd7u1680
fd7u1722
fd7u1743
fd7u1760
fd7u1840
fd7u1920
fd7u2880
fd7u3200
fd7u3520
fd7u360
fd7u3840
fd7u720
fd7u800
fd7u820
fd7u830
Så nu har jag en hel drös med fd-devices
Efter detta gjorde jag som mikma sa :

Code: Select all

 # mknod /dev/fd0u1680 b 2 44
mknod: `/dev/fd0u1680': File exists
 # chown root:floppy fd0u1680
chown: cannot access `fd0u1680': No such file or directory
 # chmod 660 fd0u1680
chmod: cannot access `fd0u1680': No such file or directory
 # fdformat /dev/fd0u1680
Double-sided, 80 tracks, 21 sec/track. Total capacity 1680 kB.
Formatting ... done
Verifying ... done
 # fdisk /dev/fd0
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only,
until you decide to write them. After that, of course, the previous
content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

Command (m for help): p

Disk /dev/fd0: 1 MB, 1720320 bytes
2 heads, 21 sectors/track, 80 cylinders
Units = cylinders of 42 * 512 = 21504 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System

Command (m for help):    
Så nu verkar det som jag lyckats göra en floppydisk som är 1.72MB. Eller ???

Post Reply