Page 2 of 2

Posted: 8 March 2007, 09:31
by Ham
Du är medveten om att du precis skrev ut din WPA-nyckel?

Posted: 8 March 2007, 09:47
by stormtrooper
Ham wrote:Du är medveten om att du precis skrev ut din WPA-nyckel?
Ja, jag vet...men men... :wink:

Posted: 8 March 2007, 11:36
by kratz
jag har det så enkelt att jag startar alltid datorn utan internetuppkoppling för att snabba upp boot, sedan så har jag skrivit jätte enkla script som jag har för alla olika uppkopplingar som gör att jag bara öppnar en terminal och skriver tex. internet så får jag den uppkopplingen som jag döpt till internet. Det funkar enkelt på detta sättet som exempel.
Jag skapar en textfil som root, döper den till det jag vill skriva för den aktuella uppkopplingen tex nu säger vi att jag döper den till internet, och lägger den i /usr/bin . sedan så köpr jag

Code: Select all

chmod +x /usr/bin/internet
i den filen skriver jag såhär som ett exempel för din trådlösa uppkoppling:

Code: Select all

#/bin/sh

ifconfig eth1 up &
iwconfig eth1 essid Belkin54g key xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx &
dhcpcd -nd eth1
sedan är det bara att öppna en teminal och skriva

Code: Select all

internet
så kopplar den upp mig.

Hur man gör för att få det att koppla upp sig vid boot är lite olika beroende på distribution.
I Arch så ställer man det i /etc/rc.conf men det var mycket länge sedan jag testade ubuntu så jag lämnar över det till någon som vet hur det funkar där.

Posted: 8 March 2007, 14:08
by phm