Page 1 of 1

debian, startx

Posted: 14 September 2008, 16:21
by adam
tjaba!

Behöver lite hjälp här.

Använder debian och det jag vill göra är att X inte ska starta automatisk när jag startar datorn. Utan jag vill kunna själv manuellt skriva 'startx' för att starta den.

har för mig att det är något med xinit filen eller session. minns inte.

Hur gör jag det?

Tack.

Re: debian, startx

Posted: 14 September 2008, 19:03
by li
Kanske så här om du kör KDE

# cat .xinitrc
setxkbmap se
firefox&
exec startkde

Re: debian, startx

Posted: 14 September 2008, 23:38
by mikma
I Debian startas X av t.ex. xdm, gdm eller kdm. I fallet KDE är det kdm som gäller. För att förhindra automatisk start ser man lämpligen till att varken xdm, gdm eller kdm startar automatiskt. Detta kan man göra på olika sätt, t.ex. med sysv-rc-conf.