Page 1 of 1

Mandriva 2009 på usb

Posted: 24 October 2008, 17:50
by bajaren12
Hej! Jag undrar om man kan lägga mandriva Linux på ett vanligt usb-minne.

Ni får ursäka mina nybörjarfrågor :wink:

Re: Mandriva 2009 på usb

Posted: 24 October 2008, 19:12
by li
Javisst. Men du kan behöva boota via hårddisk. Själv använder jag windows/xp ntldr på hda1 + lilo (och som reserv har jag grub for dos som ocså ligger på hda1).

exempel på /etc/lilo.conf:

backup=/dev/null
boot=/hda1/gentoo8.ipl
map=/hda1/gentoo8.map
lba32
compact
append="root=/dev/sda3 ro rootdelay=6 psmouse.proto=imps"
image=/hda1/gentoo8.lin
initrd=/hda1/gentoo8.ird

Observera rootdelay som kan behövas för usb-sticka
Observera också att lilo skriver master boot record (mbr) som en liten ntfs-fil och inte direkt på /dev/hda (vilket skulle förstöra windoes mbr)