Page 1 of 1

Re: Program installation efter uppackad .tar.gz mapp

Posted: 9 June 2009, 13:26
by Kodden
Testa yum search tls

yum install gnutls - är även det jag vet att centos kallar sitt tls paket.

Re: Program installation efter uppackad .tar.gz mapp

Posted: 9 June 2009, 19:38
by jolles
Alltså, att installera från source (exemplvis tar.gz, tar.bz2 el likn) är inte som att installera via en package-manager! Antingen använder du Yum i ditt fall, eller så kan du göra som jag (grovt förklarat), tankar ner tar.gz-paketet till /usr/src/ och packar upp det med:
tar zxvf fil.tar.gz
Då skapas katalogen med filerna i. Du går nu in i katalogen där blandannat en fil som heter "configure" ligger, och kör:
./configure <--- kontrollerar att allt ser bra ut
går allt nu väl och inga paket saknas, eller andra errors så kan du köra:
make <--- kompillerar programmet, med configurationen "configure" skapat
förutsatt än en gång - inga errors, kör:
make install <--- installerar binär-filerna och eventuella genvägar i systemet.