Page 1 of 1

Apache virtual sites och PhpMyAdmin syns ej

Posted: 30 January 2010, 12:00
by peman
Hej

Jag har apache2 och 2 sajter vitruellt igång. för att åstadkomma det måste man väl dissable sajten default men då kan jag ej komma åt phpmyadmin webbgränssnitt.

jag måste missat nån rad i den virtuella filen:

Code: Select all

<VirtualHost *>
    ServerAdmin peman@domain.nu
    ServerName www.domain.nu
    ServerAlias www.domain.nu

    # Indexes + Directory Root.
    DirectoryIndex index.php
    DocumentRoot /var/www/www.domain.nu/htdocs/

    # CGI Directory
    ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/www.domain.nu/cgi-bin/
    <Location /cgi-bin>
        Options +ExecCGI
    </Location>


    # Logfiles
    ErrorLog /var/www/www.domain.nu/logs/error.log
    CustomLog /var/www/www.domain.nu/logs/access.log combined
</VirtualHost>
Lite hjälp, tack.

Re: Apache virtual sites och PhpMyAdmin syns ej

Posted: 31 January 2010, 23:07
by peman
ingen som kan tipsa en?

Re: Apache virtual sites och PhpMyAdmin syns ej

Posted: 1 February 2010, 00:10
by erik_persson
Du kan väl lägga phpmyadmin så att du kommer åt den under någon av dina virtuella servrar?
Dessutom har du en default virtuell server nu också - det är den första som anges. Gå mot servern med ip-adressen och se vilken sida som kommer upp.
Du kan låta default-servern vara kvar, i varje fall kan jag göra det. Testa och se vad som händer.

/ep