Page 1 of 1

fstab fråga

Posted: 9 June 2010, 10:05
by warzo
Hej,
om jag på /dev/sdb1 plats vill ha möjligheten att kasta in olika hårdskivor, som alltid mountas till samma punkt. Men tillika vill jag även att det inte behöver finnas en hårdskiva bakom /dev/sdb1 vid uppstarten. Finns det något sätt jag kan göra det direkt i fstab så att den inte blir hängades när den inte finner /dev/sdb1 och således inte kan mounta.

Re: fstab fråga

Posted: 10 June 2010, 23:23
by kjell-e
Om du sätter option noauto så kommer den inte att monteras automatiskt vid boot.

Exempel på en rad från /etc/fstab som jag har på en gammal maskin. I det här fallet gäller den för /dev/sda1:

Code: Select all

/dev/sda1		/mnt/spelare		auto	noauto,user	0 0

Re: fstab fråga

Posted: 11 June 2010, 14:57
by li
I stället för: /dev/sda1 kan du ange disklabel eller UUID= för respektive diskpartition. På så sätt borde du kunna räkna upp alla olika diskar. Exempel:

UUID=cca23dae-ac16-4ffb-aec8-a9fb7f373fbc /monteringsplats ext3 rw 0 1
UUID=cca88dae-ac33-4ffb-aec8-a95555555555 /monteringsplats ext3 rw 0 1


UUID skapas slumpmässigt eller kan sättas med något kommando.

Re: fstab fråga

Posted: 12 June 2010, 11:20
by warzo
Tack för svaren, men inte riktigt vad jag tänkt. noauto använder jag nu, men det gör att jag blir tvungen att mounta den manuelt när det väl finns en hårdskiva där.

UUID löser inte problemet med att kunna kasta in random hårdskivor och beroende då automatiskt alltid få dem till samma kataloger.

De enda som jag kunnat tänka mig så här långt är möjligen att använda noauto i fstab och sedan ha ett separat script som kollar om det finns en t.ex. sdb och om den hittar, mountar den enligt vad som står i fstab.

Re: fstab fråga

Posted: 12 June 2010, 16:51
by li
Jag fattar inte varför inte uuid skulle funka. När man ansluter en disk så letar väl linux efter uuid som står i fstab och monterar den som hittas.

kommandot "blkid" listar alla uuid och ev lablar:
...
/dev/sda4: LABEL="ntfs" UUID="F854E3DD54E39D1E" TYPE="ntfs"
/dev/sdb1: LABEL="Arch16" UUID="3e62e362-ff54-4ba1-b4fd-236ec43c4953" TYPE="reiserfs"

Re: fstab fråga

Posted: 13 June 2010, 14:37
by warzo
li wrote:Jag fattar inte varför inte uuid skulle funka. När man ansluter en disk så letar väl linux efter uuid som står i fstab och monterar den som hittas.

kommandot "blkid" listar alla uuid och ev lablar:
...
/dev/sda4: LABEL="ntfs" UUID="F854E3DD54E39D1E" TYPE="ntfs"
/dev/sdb1: LABEL="Arch16" UUID="3e62e362-ff54-4ba1-b4fd-236ec43c4953" TYPE="reiserfs"
För att jag skulle vilja att oberoende hårdskiva som läggs in på den platsen monteras den till samma ställe. Med UUID så är det bara en specifik hårdskiva som monteras dit, men lägger du in en annan hårdskiva på samma ställe så blir den inte mountad dit, utan att man varje gång lägger till en ny rad för varje hårdskiva. Och eftersom det inte är jag som skall använda datorn, och den som använder den inte är särskilt begåvad vad gäller linux (ännu) så skulle det vara behändigast att när han utnyttjar sin hot-swap bay kan få tex hårdskiva 2 alltid mountad till samma katalog.

Re: fstab fråga

Posted: 13 June 2010, 16:30
by li
OK, men alla diskar måste väl formateras och förses med filsystem. Då kan man sätta samma UUID på dem och på så sätt alltid monteras på samma plats. Alltså: sätt själv UUID.

För ext2/3/4, exempel:

tune2fs -U 3e62e362-ff54-4ba1-b4fd-236ec43c495 dev/sda4

Re: fstab fråga

Posted: 14 June 2010, 00:25
by warzo
Problemet är att han som använder datorn inte är så insatt i linux och vill inte göra annat än bara formatera den helt normalt och fortsätta. Vad tycker systemet om när det finns två hårdskivor med samma UUID i datorn? vad gör den då?

För han har 4 st hot-swap platser, varav en är ständigt ikopplad. Men de övriga skall kunna kopplas in och beroende på vilken /dev/sd? den är mounts till respektive folder.

Re: fstab fråga

Posted: 12 May 2011, 17:35
by Exebat
Kolla upp udev, och hur det funkar.

Jag mins att jag använder udev för att auto mounta sd-minnes kort oavsett vilka som sattes i en specefikport och mounta den på ett speciellt ställe och sedan kan man med udev, säga åt att så fort det händer ska man köra något program, script eller whatever.Värt och kolla upp

MVH Exebat