Page 1 of 1

Tips på statestikmonitor?

Posted: 14 June 2010, 09:09
by Makire
Hej!
Jag är en student som just nu gör ett sommarjobb rörande usability och HCI. Jag håller just nu på att utvärdera ett system vars interaktion görs genom ett terminalfönster, mer eller mindre. Jag är interesserad över ett verktyg som går att köra i bakrunden som är en "keylogger" i form av att den läser av och skapar statestik över de mest använda kommandona. Målet med detta är att mäta vilka kommandon användarna använder mest och därmed se vad och hur de gör. Verktyget får däremot absolut inte snappa upp saker så som lösenord eller så, utan enbart kommandon.. Finns det något sådant verktyg idag? isåfall vad kallas det? tips? Tack på förhand! / M
Jag har absolut ingen kunskap om Linux och har efter en timmes googlande inte blitt nå klokare!

Re: Tips på statestikmonitor?

Posted: 15 June 2010, 17:55
by exton
I linuxsystem så registrerar filen ~/.bashrc_history alla kommandon. (Ingen statistik skapas dock).

Re: Tips på statistikmonitor?

Posted: 15 June 2010, 20:16
by kjell-e
Dessutom kan man styra storleken på sin history genom att pilla på variablerna HISTSIZE och HISTFILESIZE.

Jag körde kommandot history för att lista min history över kommandon som jag har kört. Från denna lista tar jag ut andra fältet som är kommandonamnet, sorterar och kör uniq -c för att räkna antalet förekomster av samma kommando. Denna lista sorterar jag sedan i storleksordning där mest utförda kommandot visas först. Så här ser kommandoraden ut.

Code: Select all

history | awk '{ print $2}' | sort | uniq -c | sort -nr
Resultatet blir i stil med följande:

Code: Select all

   87 ls
   48 cd
   45 gmplayer
   36 less
   36 ./a.out
   34 gcc
   33 ssh
   31 cat
   28 kaffeine
   27 man
   26 rm
   25 su
   21 ps
   21 df
   18 mv
   17 kill
   16 scp
   16 g++
   9 host
   9 grep
   8 xv
   8 uptime
   8 history
   7 emacs
   7 bc
   6 while
   5 vlc
   5 powermanga

Statistik stavas för övrigt statistik.

Re: Tips på statestikmonitor?

Posted: 16 June 2010, 16:07
by Makire
tack killar, vilka bra svar! Ni är klippor!

Re: Tips på statestikmonitor?

Posted: 16 June 2010, 17:27
by li
Tack kjell-e för kul kommando:

li Desktop # history | awk '{ print $2}' | sort | uniq -c | sort -nr
80 emerge
63 df
62 ls
29 nano
21 rm
17 cd
14 du
12 lspci
12 ./kap.sh
11 mount
10 mv
9 rc-config
9 htop
9 firefox
8 man
7 sync
7 eselect
6 wine
6 reboot
6 halt
6 exit
5 startx
5 partimage
5 ntfs-3g
5 equery
4 umount
4 time
4 less
3 whereis
3 pacman
3 modprobe
3 ln
3 link