Page 1 of 1

cd script

Posted: 8 October 2010, 12:42
by ostene
Hej
Bäst att ta frågan i detta nybörjarindex.

Har gjort ett mycket kort script:

...

! står i mitt hemmabibliotek
! startar konsollen
! kör scriptet

cd ~/adress till "nytt bibl."
gschem ! kör program i "nytt bibl."
! när programmet avslutas är jag tillbaka till mitt hemmabibl.
! vill stanna kvar i "nytt bibl."

Inga felmeddelanden!
Var har jag tänkt fel???

Re: cd script

Posted: 10 October 2010, 08:27
by kratz
Detta är för att bash-scriptet startar en ny bash-session, som avslutas när scriptet kört klart.
Vad du kan göra är att du kör scriptet genom source, alltså:

Code: Select all

source script.sh

Re: cd script

Posted: 10 October 2010, 15:10
by ostene
Tack, funkar och jag lärt mig
ett nytt kommando!