Page 1 of 1

Re: installera

Posted: 24 February 2011, 18:49
by andersajja
Starta upp ditt Linux öppna en terminal och skriv:

Code: Select all

sudo update-grub
Klicka 'Enter'.