Hjälp med Bash!

Här pratar vi programmering i dessa olika former. Perl, C/C++, Pascal, ADA, Lisp, COBOL, ZX Basic och mm.
Post Reply
medila
Posts: 1
Joined: 12 December 2014, 10:31

Hjälp med Bash!

Post by medila » 12 December 2014, 13:31

Tjena


Jag har ett meny script som jag behöver ändra/utveckla vidare.
Jag vet dock inte hur jag ska göra!

Jag vill att scripet ska vara uppdelat i typ 2 delar.

STEG1: När jag öppnar menyn så vill jag ha ett val vilket "kluster" jag ska gå till!

tex

1. Bromma
2. Huddinge
3. Hammarby
etc
etc

där själva anslutningen ska se ut som nedan

"ssh bromma.lira.se"
"ssh huddinge.lira.se"
"ssh hammarby.lira.se"

problemet här är att jag måste ansluta med "sudo su - user"
Hur får jag till detta i scriptet? I själva SSH strängen (kan ej använda nycklar)

När jag trycker 1 vill jag komma rakt in till ssh bromma.lira.se sudo su - user

STEG2: Efter detta vill jag att det automatsikt ska visas de underliggande valen, i detta fall olika servrar. (se nedan)
Hur får jag till så det "poppar" upp automatiskt?

1. Disk
2. CPU
3. LOGG
etc
etc

Så här såg mitt tidigare script ut som jag vill återanvända gällande STEG2 men även lägga till STEG1 i!
Ideér?

#!/bin/bash
# meny.sh


while :
do
### menu
echo ""
echo -e "Server: \e[00;31m$(hostname)\e[0m"
echo "-------------------------------"
echo " M E N Y"
echo "-------------------------------"
echo "1. DISK"
echo "2. CPU"
echo "3. LOGG"
echo "4. etc"
echo "5. etc"
echo "6. etc"
echo "7. Quit"
echo ""
echo ""
### choice
read -p "Val: [ 1 - 7 ] " choice
###
case $choice in
1)
echo "Ansluter..."
ssh -l DISK vv10
exit 0
;;
2)
echo "Ansluter..."
ssh -l CPU vv11
exit 0
;;
3)
echo "Ansluter..."
ssh -l LOGG vv12
exit 0
;;

4) echo "Ansluter..."
ssh -l xxx xxxx
exit 0
;;

5) echo "Ansluter..."
ssh -l xxx xxxx
exit 0
;;

6) echo "Ansluter..."
ssh -l xxx xxxx
exit 0
;;

7|q|Q)
echo ""
exit 0
;;

*)
echo "Error: Felaktigt alternativ..."
read -p "Press [Enter] to return..." readEnterKey
;;
esac

done

Post Reply