Problem att visa en rad från dataGridView komponent?

Här pratar vi programmering i dessa olika former. Perl, C/C++, Pascal, ADA, Lisp, COBOL, ZX Basic och mm.
Post Reply
greenboy
Posts: 118
Joined: 10 March 2003, 13:59

Problem att visa en rad från dataGridView komponent?

Post by greenboy » 25 July 2006, 12:34

Jag kan läsa info från en MySQL-tabell till en dataGridView komponent.
Men problemet är följande, om jag väljer en rad dataGridView och trycker
en knapp, hur får jag en av radens kolumn att visas i en Label komponent?

Jag använder Visual C# .NET

Post Reply