Page 1 of 1

problem i c++

Posted: 21 October 2010, 14:02
by sjukperro
har fastnat i ett program där man ska välja ett av 3 tal och sen fortsätta med vidare uträkningar... hur lägger jag upp cin så jag väljer ett av 3 tal?

Re: problem i c++

Posted: 21 October 2010, 15:39
by sjukperro
fixade det :) då vare bara resten kvar 8)