Page 1 of 1

Att använda xhost.

Posted: 6 January 2006, 07:07
by Jan Pihlgren
Lite tips om hur man kan arbeta med/exekvera applikationer på en annan dator och få resultatet på den egna bildskärmen.

Inledning
Börja med att öppna ett konsolfönster.
För att skapa möjlighet för datorB att skicka information till datorAs bildskärm (display) måste du första gången köra följande kommando:

[jan@datorA ~] xhost 192.168.0.xxx

Detta kommando behöver bara köras engång för varje dator.

Mer information om xhost finns på man-sidan
man xhost

Uppkoppling
Sedan kopplar man upp sig på en annan dator (i detta exempel 192.168.0.xxx) körs kommandot:

[jan@datorA ~] ssh 192.168.0.xxx
jan@datorA@192.168.0.xxx's password:

Nu är du inne i datorB.
[jan@datorB jan]
Starta en applikation
Nu befinner du dig i datorB och kan utföra de kommandon du önskar och som kan utföras i ett konsolfönster i datorB.
Du kan starta ett grafiskt program i datorB som visas på datorAs bildskärm.
Så här startar du Konqueror - filhanteraren.

[jan@datorB jan] konqueror

Konquerer kommer nu att visas på datorA's bildskärm.
Avsluta
Grafiska program avslutas på vanligt sätt, även OLFIX.
Sedan avslutar man kontakten (sessionen) med datorB.

[jan@datorB bin]exit
Connection to 192.168.0.xxx closed.
[jan@datorA ~]

Och man är tillbaka i datorA.

Posted: 6 January 2006, 11:29
by mikma
Om man vill ha en säkrare lösning än att använda xhost så använder man med fördel den vidarebefordran av X11 som finns inbyggd in ssh.

Posted: 6 January 2006, 13:09
by JO
mikma wrote:Om man vill ha en säkrare lösning än att använda xhost så använder man med fördel den vidarebefordran av X11 som finns inbyggd in ssh.
En beskrivning tack!

Posted: 6 January 2006, 13:34
by mikma
I OpenSSH aktiverar man vidarebefordring av X11 på följande sätt.

På SSH-server:
Lägg till följande i sshd_config som brukar ligga i /etc/ssh:

Code: Select all

X11Forwarding yes
På SSH-klienten:
Lägg till följande i /etc/ssh/ssh_config eller ~/.ssh/ssh_config eller kör ssh med -X flaggan:

Code: Select all

X11Forwarding yes
Man ska aktivera X11Forwarding med försiktighet, eftersom andra användare som har åtkomst till att läsa ~/.Xauthority kan använda sig av den för att få tillgång till X11 displayen.

Posted: 6 January 2006, 21:47
by Emil.s
mikma wrote:I OpenSSH aktiverar man vidarebefordring av X11 på följande sätt.

På SSH-server:
Lägg till följande i sshd_config som brukar ligga i /etc/ssh:

Code: Select all

X11Forwarding yes
På SSH-klienten:
Lägg till följande i /etc/ssh/ssh_config eller ~/.ssh/ssh_config eller kör ssh med -X flaggan:

Code: Select all

X11Forwarding yes
Man ska aktivera X11Forwarding med försiktighet, eftersom andra användare som har åtkomst till att läsa ~/.Xauthority kan använda sig av den för att få tillgång till X11 displayen.
Jag tror jag hängde med på det. Men skulle inte någon som kan skriva en guide till hur man:

1. Startar sshd i linux och confar rätt

2.
a, Hur man ansluter från linux.
b, Hur man ansluter från Windows.

3.
a, Hur man tunnlar X linux-linux
b, Hur man installerar en X-Server på Win och hur man sen tunnlar X via ssh med Putty?


Skulle jag vilja ha hjälp med i allafall. Kanske ta med hur man tunnlar VNC också?