Hur man installerar Program. (+ Fler i pakethanteraren)

Här skriver vi våran FAQ. Vill du komma med förslag, skriva själv eller rätta stavfel så gör det här. Någorlunda färdiga frågor komer att läggas i forumet FAQ.
Post Reply
User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Hur man installerar Program. (+ Fler i pakethanteraren)

Post by Emil.s » 6 October 2006, 20:10

I Windows/OS X är man van med att leta upp och installera program sjäv.
I GNU/Linux sköts det mesta automatiskt.

Oftast installerar man inte program genom filer, även om det går, utan man använder en pakethanterare.
I den väljer man vilka paket man vill installera och sen sköts allt automatiskt. :)

Släpps en uppdaterad version av programmet så installeras den också automatiskt när du uppdaterar systemet. :)

Hur du gör varierar beroende på vilken dist du avänder.
Här kommer en beskrivning för de vanligaste:


Ubuntu:

Installera program:
Pakethanteringssystemet heter ”APT”. (Advanced package Tool)

Till det använder man en massa komandon som börjar med ”apt-*”.
Du installerar program med ”apt-get install *”. Vill du installera tex Mozilla Firefox så blir det:

Code: Select all

apt-get install firefox
Du tar bort paket med ”apt-get remove *”, uppdaterar paket cachen med ”apt-get update”, och updaterar systemet med ”apt-get upgrade”
Söker gör man med "apt-cache search".

Du kan även använda ”aptitude” för ett mer avancerat textbaserat program.
Vill du ha GUI så är det ”Synaptic”, eller ”adept” som gäller.

För mer info. Läs manualen:

Code: Select all

man apt
Lägga till fler paket i cachen:
Öppna /etc/apt/sources.list och ersätt det som står med det här:

Code: Select all

# Ubuntu supported packages (packages, GPG key: 437D05B5)
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu XXX main restricted universe multiverse
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu XXX-security main restricted universe multiverse
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu XXX-proposed main restricted universe multiverse

# Ubuntu supported packages (sources, GPG key: 437D05B5)
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu XXX main restricted universe multiverse
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu XXX-updates universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu XXX-security main restricted universe multiverse
Ersätt "XXX" med den version av ubuntu du kör.
"dapper" för dapper
"edgy" för Edgy osv.

Extra paket:
Att uppdatera den här FAQen som de senaste källorna och alla förändringar som sker vore omöjligt. :P ;)
Man hitar dock det mesta här:
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy ... positories


När du ändrat och sparat sources.list så kör du:

Code: Select all

apt-get update
Och sen har du nog mycket fler paket. :)

Lägga till GPG nycklar:
Om du får felmedelanden om att GPG nycklar saknas kan du lägga till dem genom att göra så här:

Code: Select all

sudo gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv KEY
sudo gpg --export --armor KEY | sudo apt-key add -
Byt ut "KEY" mot nyckelnummret.


Debian:
Debian använder också APT. (Ubuntu bygger på Debian). Se beskrivningen för Ubuntu.

Lägga till fler paket:
Nästan lika som för Ubuntu. Öppna /etc/apt/sources.list...

Lägg till någon av följande:

Code: Select all

deb ftp://ftp.se.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb ftp://ftp.se.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
deb ftp://ftp.se.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb ftp://ftp.se.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free

# Någon av dessa:
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
Extrapaket:
Se: http://www.apt-get.org/Fedora:
Fedora använder ”yum” som pakethanterare. Den är rätt enkel att använda:
Installera program:

Code: Select all

yum install *
För Firefox blir det alltså ”yum install firefox”.
Vill du tabort paket: ”yum remove *”, uppdatera: ”yum update”, söka: "yum search *" och uppgradera: ”yum update”, och sen svarar du ”J/Y” på frågan om du vill updatera systemet när uppdateringen av cachen är klar. :)

För GUI kan man använda ”yum-ex”. Finns säkert fler, men inget jag vet om. :P

Lägga till fler paket:
Om du kör Fedora Core 4, 5, 6 eller nyare är "Fedora Extras" redan aktiverat. Kör du någon äldre version kan du kolla här:
http://fedoraproject.org/wiki/Extras


SUSE:
I SUSE avänder man ”yast2”. Där finns ”Lägg till/ta bort program”.
Vill du vara i textläge kan du använda "ncurses”.

Se manualen för mer info...

Lägga till fler paket:
Det är för många källor för att skriva här. Se:
http://en.opensuse.org/Additional_YaST_ ... positories


Mandriva:
I Mandriva används ”urpmi” som pakethanterare. Hur den funkar får dock någon annan tala om. :P
Se ”man urpmi” så länge...

För GUI så används ”RPMdrake”, som är integrerad med mandrivas kontrollcenter.

Lägga till fler paket:
Gå hit:
http://www.mandrivauser.de/smarturpmi/
Sen är det bara att följa instruktionerna. :)


Slackware:
I Slackware måste du installera en pakethanterare först.
Det finns flera att välja på, men de vanligaste är "slackpkg", "slapt-get" och "swaret".

slackpkg rekomenderas för att hantera Slackware orginalpaket.
Hur det funkar, och manual hittar du här:
http://slackpkg.sourceforge.net/

För att hantera tredje-parts/inofficiella paket så finns det inget standardsätt.
Titta på hemsidorna för Swaret och Slapt-get och välj det du tycker är bäst. :)
http://swaret.sourceforge.net/
http://software.jaos.org/#slapt-get

Av JO:
Man kan även använda "Slackbuilds":
http://slackbuilds.org/
Det går ut på att ladda hem buildscript och tarboll. Sedan bygger man själv.

JO här på forumet har även ett eget projekt, där man kan välja mellan att ladda ner ett binärpaket eller källkod.
Se:
http://www.slackware.se/jens/builds/


Gentoo:
Gentoo använder ”Portage”, ett system som liknar *BSDs ”Port”.
Det laddar ner källkodspaket om kompilerar paketen optimerat för systemet. :)

Interfacet för Portage heter ”emerge”, och används så här:

Code: Select all

emerge *
Vill man installerat tex firefox blir det ”emerge firefox”
För att ta bort program använder du ”emerge --unmerge *”
För att uppdatera paketcachen: ”emerge –-sync”, och för att uppdatera systmet ”emerge –-update world”.

Tips:
Vill du att det ska gå snabbare att söka efter paket kan du använda ”esearch”.
När du installerar det installeras du även ”esync”.
Esync kör ”emerge –-sync”, och ”eupdaedb” automatiskt. :)

Lägga till fler paket:
Det mesta finns redan i Portage. Men skulle det fattas något kan man lägga till "Ebuilds" själv.
Läs mer här:
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Installing ... ty_Ebuilds


Arch linux: (Av kratz och PJ :))
Pacman är ett system för att installera binärpaket i Archlinux, .pkg.tar.gz är filändelsen för dessa paket.

Man kan även använda det för att installera paket lokalt genom:

Code: Select all

pacman --add paket.pkg.tar.gz
Det är dock bättre att använda följande då man i de flesta fall uppdaterar paketet. Om paketet inte finns kommer det ändå att installeras (motsvarar pacman –add)

Code: Select all

pacman -U paket.pkg.tar.gz  (pacman --upgrade paket.pkg.tar.gz)


Man kan även låta pacman hämta paket +beroenden från internetservrar som bestäms i filen /etc/pacman.conf.

Bra exempel på svenska officiella servrar är:
ftp://ftp.ds.hj.se
ftp://ftp.gigabit.nu/


Dessa skrivs in i pacman.conf i följande form:

Code: Select all

Server = http://ftp.gigabit.nu/archlinux/current/os/i686
där current kan bytas mot andra repositories tex. extra, unstable och community.

Det finns en sökmotor för att söka vilka paket som finns och vad de heter på www.archlinux.org/packages, men de flesta servrar har fler paket än så, så det bästa sättet är att använda pacman för att söka.

Man måsste börja med att uppdatera servrarna som är specificerade i pacman.conf:

Code: Select all

pacman -Sy
Sedan kan man söka efter paket, i namn och beskrivning:

Code: Select all

pacman -Ss sökord
När du hittat det du vill installera så är det bara att installera via

Code: Select all

pacman -S paketnamn
För att uppdatera hela systemet använder du:

Code: Select all

pacman -Suy

Det finns självklart många fler möjligheter med pacman, så kolla i manualen om du behöver något speciellt:

Code: Select all

man pacman

PKGBUILDS är ett system för att skapa binärpaket för Archlinux från source.
Det använder sig av enkla textfiler som kallas PKGBUILDS.
Dessa finns det en oändlighet av på aur.archlinux.org/packages.php.
PKGBUILD filen är bara en kort textfil som berättar vad paketet heter, var källkoden finns och hur paketet skall byggas.

Det enklaste sättet att bygga paketet är att låta programet makepkg hämta alla nödvändiga filer själv:

Code: Select all

makepkg -c
I katalogen där din PKGBULD ligger.

Du kan även hämta filerna manuellt och lägga dom i samma katalog, då behöver du inte -c flaggan.

Nu kollar makepkg efter beroenden, som du måste installera manuellt.
Sedan byggs paketet på valt sätt och komprimeras till en .pkg.tar.gz.

Om allt går igenom så är det bara att installera med pacman!

Kolla man för massa mer options.


AUR är en databas där användare får dela med sig av PKGBUILD vilket därför innebär att inga officiella verktyg kommer att ha möjlighet att använda denna databas inom den närmaste framtiden. Detta då det anses som en möjlig säkerhetsrisk och att man bör veta om det om man ska använda AUR.

"aurbuild" är ett verktyg som måste installeras ifrån AUR och rekommenderas varmt då detta underlättar enomt när man använder sig av AUR.

1) Ladda ner PKGBUILD för aurbuild ifrån AUR
2) Öppna upp en terminal och gå till katalogen där filen finns.
3) Skriv makepkg -c
4) installera sedan binärpaketet med pacman

För att söka efter ett paket:

Code: Select all

aurbuild -S sökord
För att installera det:

Code: Select all

aurbuild -sa paketnamn

För att uppdatera paket som är installerade med hjälp av aurbuild:

Code: Select all

aurbuild -sau

Installera .rpm(.src/.bin) .deb .tar.gz:
För det första så är det alltid bäst att installera paket genom din pakethanterare. Då är du garanterad att du har den senaste versionen. Och så uppdateras det automatiskt.
Så kolla om det finns i din pakethanterare innan du installerar en binärfil.


För att installera .rpm, .rpm.bin, .deb eller .tar.gz gör du så här:

RPM: rpm -i ./xxx.rpm
DEB: dpkg ./xxx.deb
.tar.gz: tar -zxvf ./xxx.tar.gz
.src.rpm rpm-ivh ./xxx.src.rpm
.tar.gz2: tar -xvfj ./xxx.tar.gz2

.rpm.bin:
1. cd /plats
2. sh ./filen.rpm.bin
Du ska nu ha en helt vanlig .rpm + .rpm.bin filen.
3. rpm -i ./paketet.rpm


Källkod i alla format:
Packa upp källkoden, gå in i katalogen, skriv "./configure", sen "make" och sen "make install" som root.
Ibland används "scons".

RTFM! "README" är till för att läsas. ;)

Du kan även använda "Alien" för att konvertera mellan: .rpm .deb .tar .tgz och .slp
För mer info, läs manualen. "man alien"
Last edited by Emil.s on 3 January 2007, 15:18, edited 18 times in total.
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 6 October 2006, 20:33

Som ni ser så fattas det lite. :P
Någon som använder de distarna som kan skriva en rad här?
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

WTK
Posts: 1285
Joined: 20 February 2006, 17:23

Post by WTK » 6 October 2006, 20:51

sources.list för debian, som nog passar de flesta som behöver fråga

Code: Select all

deb ftp://ftp.se.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb ftp://ftp.se.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
deb ftp://ftp.se.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb ftp://ftp.se.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
osv.
Vill man tanka sås och kompilera själv (ja ni vet så där som Gentoo har kommit och varit nyskapande med en 10 år efter APT gjorde detsamma ;) ) så kanske;

Code: Select all

deb-src ftp://ftp.se.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.se.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.se.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.se.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
http://www.justfuckinggoogleit.com
~How do you kill that which has no life~

User avatar
andersajja
Posts: 1123
Joined: 17 August 2005, 14:22
Location: Motala
Contact:

Post by andersajja » 6 October 2006, 22:44

Eftersom det ibland händer att man får felmeddelanden,
när man uppdaterar Ubuntus sources.list pga. att GPG-nycklarna saknas.
Så tycker jag att du ska lägga till vad som behöver göras för att skapa en GPG-fil
med dom nycklar som används.

Exempelvis:
Starta en terminal och skriv följande kommandon (byt ut KEY mot nyckel-numret)

Code: Select all

sudo gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv KEY
sudo gpg --export --armor KEY | sudo apt-key add -
Upprepa för samtliga GPG-nycklar.
andersajja

"You are not allowed to criticize this product publicly",
"You agree that by agreeing, we can make any changes to
the agreement in the future which you automatically agree to."

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 8 October 2006, 13:53

Sådär. :)

Någon som vet vad mandrivas pakethanterare heter?
Och någon som vet hur man lägger till fler paket i någon av slackwares pakethanterare? JO?
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
fagerjan
Posts: 889
Joined: 21 December 2004, 18:05
Location: Dalsbruk, Finland
Contact:

Post by fagerjan » 8 October 2006, 14:13

Emil.s wrote:Sådär. :)

Någon som vet vad mandrivas pakethanterare heter?
Och någon som vet hur man lägger till fler paket i någon av slackwares pakethanterare? JO?
Mandrivas textbaserade pakethanterare heter urpmi och den nya grafiska rpmdrake2.
Fagerjan

Lucifer888
Posts: 4111
Joined: 3 February 2003, 12:18
Location: Stockholm

Re: Hur man lägger till fler patet i pakethanteraren

Post by Lucifer888 » 8 October 2006, 15:23

Emil.s wrote:Gentoo:
I Gentoo behöver du inte lägga till något. Allt finns redan i Portage. :)
Är hyffsat säker på att man kan lägga till extra källor även i gentoo, var ett tag sedan nu men tror att jag installerade lite special-program på det sättet som inte fanns i portage
"It's not that I hate people, I just think they're all idiots"
"Långt hår kräver mycket näring, framhålls det, och berövar hjärnan energi."

WTK
Posts: 1285
Joined: 20 February 2006, 17:23

Re: Hur man lägger till fler patet i pakethanteraren

Post by WTK » 8 October 2006, 15:29

Emil.s wrote: Gentoo:
I Gentoo behöver du inte lägga till något. Allt finns redan i Portage. :)
Där är ju förstås gott om saker som inte finns i portage.
http://www.justfuckinggoogleit.com
~How do you kill that which has no life~

PJ

Post by PJ » 8 October 2006, 15:30

Hur man lägger till fler patet i pakethanteraren
Heter det verkligen patet? Har aldrig hört den termen förut.

User avatar
vanten
Posts: 490
Joined: 29 April 2005, 21:52
Location: Linköping

Post by vanten » 8 October 2006, 16:48

I gentoo installerar man via ebuilds. och dem som inte finns i portage kan man installera själv. en liten länk. brukar inte använda det själv så ofta, men om ni vill kan jag skriva om den (howto:n) på svenska (översätta)
.: GNU/Linux :: Gentoo :: Fluxbox :.
.: BSD/Darwin :: Mac :: OS X :.

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 8 October 2006, 16:56

Ändrat. :)

Om man har lyckats installera Gentoo klarar man nog att ta sig genom det här med:
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Installing ... ty_Ebuilds

:P
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

Nille_kungen
Posts: 1506
Joined: 28 August 2005, 00:00

Post by Nille_kungen » 8 October 2006, 17:23

Stavfel i gentoo delen.
Det mesa finns redan i Portage.
The more linux u go, The slacker u get

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 8 October 2006, 20:36

Sådär. :)

Ingen som vet hur man gör i slackware?
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

Nille_kungen
Posts: 1506
Joined: 28 August 2005, 00:00

Post by Nille_kungen » 9 October 2006, 01:25

I slackware behöver du lägga in en pakethanterare först, och här tycker folk olika om vad man ska använda och det finns en väldans massa att välja bland.

Men för hantering av orginalpaket rekomenderar jag slackpkg som finns under testing.

För tredje-parts/inofficiella paket så finns det inget riktigt sätt att göra det på.
Utan bara tycke och smak.
Många gillar slapt-get (vilket jag anser suger).
The more linux u go, The slacker u get

User avatar
gholen
Posts: 870
Joined: 25 February 2004, 12:48
Location: Kungälv
Contact:

Post by gholen » 9 October 2006, 01:42

andersajja wrote:Eftersom det ibland händer att man får felmeddelanden,
när man uppdaterar Ubuntus sources.list pga. att GPG-nycklarna saknas.
Så tycker jag att du ska lägga till vad som behöver göras för att skapa en GPG-fil
med dom nycklar som används.

Exempelvis:
Starta en terminal och skriv följande kommandon (byt ut KEY mot nyckel-numret)

Code: Select all

sudo gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv KEY
sudo gpg --export --armor KEY | sudo apt-key add -
Upprepa för samtliga GPG-nycklar.

Det borde finnas ett smidigare sätt att göra det.
Det är inte tillräkligt, så jag får strunta i det så länge.
Jag har helt enklet inte tid med att klippa/klista hela tiden
Fluxbox,urxvt under Ubuntu Dapper Drake
Image

WTK
Posts: 1285
Joined: 20 February 2006, 17:23

Post by WTK » 9 October 2006, 08:18

gholen wrote:
andersajja wrote:Eftersom det ibland händer att man får felmeddelanden,
när man uppdaterar Ubuntus sources.list pga. att GPG-nycklarna saknas.
Så tycker jag att du ska lägga till vad som behöver göras för att skapa en GPG-fil
med dom nycklar som används.

Exempelvis:
Starta en terminal och skriv följande kommandon (byt ut KEY mot nyckel-numret)

Code: Select all

sudo gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv KEY
sudo gpg --export --armor KEY | sudo apt-key add -
Upprepa för samtliga GPG-nycklar.

Det borde finnas ett smidigare sätt att göra det.
Det är inte tillräkligt, så jag får strunta i det så länge.
Jag har helt enklet inte tid med att klippa/klista hela tiden
På rena Debian GNU/Linux-system gör man iallafall såhär

Code: Select all

gpg --keyserver keyring.debian.org --recv 4F368D5D
Det tar inte så lång tid. Det är inte som om man gör om processen när man en gång gjort den. 8)

Eller så lägger man till raden

Code: Select all

APT::Get::AllowUnauthenticated 1 ;
i apt.conf.
http://www.justfuckinggoogleit.com
~How do you kill that which has no life~

User avatar
gholen
Posts: 870
Joined: 25 February 2004, 12:48
Location: Kungälv
Contact:

Post by gholen » 9 October 2006, 10:25

Det sista som WTK nämnde funkar inte, upplysningsvis i ubuntu, eller i mitt debian.

Code: Select all

APT::Get::AllowUnauthenticated 1 ;
Fluxbox,urxvt under Ubuntu Dapper Drake
Image

WTK
Posts: 1285
Joined: 20 February 2006, 17:23

Post by WTK » 9 October 2006, 11:11

gholen wrote:Det sista som WTK nämnde funkar inte, upplysningsvis i ubuntu, eller i mitt debian.

Code: Select all

APT::Get::AllowUnauthenticated 1 ;
Fungerar det inte så har du
1) något allvarligt fel på ditt Debiansystem, kanske beroende på att du tankat hem icke-autenticerade paket och fått ett korrupt system ;)
2) ändrat på apt så det läser in andra conf-filer än standard
3) kör någon uråldrig variant
4) gjort fel 8) - gör om, gör rätt.

Vad säger apt-config dump ?

Pröva annars att lägga till raden i /etc/apt/apt.conf.d/??debconf . Det beror på hur ditt system är konfigurerat det där.
http://www.justfuckinggoogleit.com
~How do you kill that which has no life~

User avatar
andersajja
Posts: 1123
Joined: 17 August 2005, 14:22
Location: Motala
Contact:

Post by andersajja » 9 October 2006, 11:21

gholen wrote:
andersajja wrote:Eftersom det ibland händer att man får felmeddelanden,
när man uppdaterar Ubuntus sources.list pga. att GPG-nycklarna saknas.
Så tycker jag att du ska lägga till vad som behöver göras för att skapa en GPG-fil
med dom nycklar som används.

Exempelvis:
Starta en terminal och skriv följande kommandon (byt ut KEY mot nyckel-numret)

Code: Select all

sudo gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv KEY
sudo gpg --export --armor KEY | sudo apt-key add -
Upprepa för samtliga GPG-nycklar.

Det borde finnas ett smidigare sätt att göra det.
Det är inte tillräkligt, så jag får strunta i det så länge.
Jag har helt enklet inte tid med att klippa/klista hela tiden
Jag har bara gjort detta en gång för 3-4 månader sedan och då med den auto-genererade listan från:
http://www.ubuntulinux.nl/source-o-matic
När jag uppgraderade till Edgy så behövde jag endast byta namn från dapper till edgy.
Med andra ord tror jag inte på att man måste ändra PGP-nycklar hela tiden. :wink:
andersajja

"You are not allowed to criticize this product publicly",
"You agree that by agreeing, we can make any changes to
the agreement in the future which you automatically agree to."

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 9 October 2006, 12:02

Jag har ingen aning om hur det här funkar. Men lös det ni. Så skriver jag det sedan :P
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

WTK
Posts: 1285
Joined: 20 February 2006, 17:23

Post by WTK » 9 October 2006, 12:16

Nycklarna byts när deras livslängd är slut.

gpg --list-keys berättar gladeligen när det är dags att byta ;)
http://www.justfuckinggoogleit.com
~How do you kill that which has no life~

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 12 October 2006, 09:21

Nu är Slackware med också. :)

Något mer som ska med?
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 17 October 2006, 11:35

Inget som ska fixas? Dags att flytta till FAQen?
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 18 October 2006, 10:54

Ändrade för Ubuntu. Så tar det inte lika mycket plats. :)
Och så lär nog "source-o-matic" hänga med bättre än mig. :P
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 19 October 2006, 18:03

Flyttade till FAQ. :)
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 13 December 2006, 17:12

Sådär! Rejäl uppdatering! :)
Vad tycks?
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

kratz
Posts: 1121
Joined: 9 May 2005, 17:21
Location: ~/Högsby
Contact:

Post by kratz » 13 December 2006, 22:24

Bra initiativ!
Men jag tycker du skall ta med pacman och aur systemet i Arch. Pacman och aur är båda helt underbara system.
Om du vill så skulle jag kunna skriva ihop en gude för var och en imorgon?
Välkommen till http://archlinux.se !

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 14 December 2006, 09:29

kratz wrote:Bra initiativ!
Men jag tycker du skall ta med pacman och aur systemet i Arch. Pacman och aur är båda helt underbara system.
Om du vill så skulle jag kunna skriva ihop en gude för var och en imorgon?
Det skulla vara perfekt! :)
Har tyvärr ingen erfarenhet själv av Arch, så jag kan inte. :P
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

kratz
Posts: 1121
Joined: 9 May 2005, 17:21
Location: ~/Högsby
Contact:

Post by kratz » 14 December 2006, 13:01

Okej då skriver jag ihop en här då.
Du får självklart ändra, korta ner och lägga till som du vill:)

Pacman är ett system för att installera binärpaket i Archlinux, .pkg.tar.gz är filändelsen för dessa paket.
Man kan använda det för att installera paket lokalt genom:

Code: Select all

pacman --add paket.pkg.tar.gz
Man kan även låta pacman hämta paket +beroenden från internetservrar som bestäms i filen /etc/pacman.conf .
Bra exempel på svenska officiella servrar är:
ftp://ftp.ds.hj.se
ftp://ftp.gigabit.nu/

Dessa skrivs in i pacman.conf i följande form:

Code: Select all

Server = http://ftp.gigabit.nu/archlinux/current/os/i686
där current kan bytas mot andra repositories tex. extra, unstable och community.

Det finns en sökmotor för att söka vilka paket som finns och vad de heter på www.archlinux.org/packages , men de flesta servrar har fler paket än så, så det bästa sättet är att använda pacman för att söka:

Man måsste börja med att uppdatera servrarna som är specificerade i pacman.conf:

Code: Select all

pacman -Sy
Sedan kan man söka efter paket,i namn och beskrivning:

Code: Select all

pacman -Ss sökord
När du hittat det du vill installera så är det bara att installera via

Code: Select all

pacman -S paketnamn
Det finns självklart många fler möjligheter med pacman, så kolla i manualen om du behöver något speciellt.


AUR är ett system för att skapa binärpaket för archlinux från source.
Det använder sig av enkla textfiler som kallas PKGBUILS.
Dessa finns det en oändlighet av på aur.archlinux.org/packages.php .

PKGBUILD filen är bara en kort textfil som berättar vad paketet heter, var källkoden finns och hur paketet skall byggas.

Det enklaste sättet att bygga paketet är att låta programet makepkg hämta alla nödvändiga filer själv:

Code: Select all

makepkg -c
i katalogen där din PKGBULD ligger.
Du kan även hämta filerna manuellt och lägga dom i samma katalog, då behöver du inte -c flaggan.

Nu kollar makepkg efter beroenden, som du måsste installera manuellt.
Sedan byggs paketet på valt sätt och komprimeras till en .pkg.tar.gz .

Om allt går igenom så är det bara att installera med pacman!
Kolla man för massa mer options.
Välkommen till http://archlinux.se !

PJ

Post by PJ » 14 December 2006, 14:16

lite kompletteringar:
kratz wrote:

Code: Select all

pacman --add paket.pkg.tar.gz
Det är bättre att använda följande då man i de flesta fall uppdaterar paketet. Om paketet inte finns kommer det ändå att installeras (motsvarar pacman --add)
pacman -U paket.pkg.tar.gz
pacman --upgrade paket.pkg.tar.gz

Det är bara när man installerar paket med -U eller -A som man måste ha med: .pkg.tar.gz
kratz wrote:Det använder sig av enkla textfiler som kallas PKGBUILS.
Antar att det ska stå PKGBUILDS

För att uppdatera hela systemet

Code: Select all

pacman -Suy
När det gäller AUR föredrar jag faktiskt att använda aurbuild

AUR är en databas där användare får dela med sig av PKGBUILD vilket därför innebär att inga officiella verktyg kommer att ha möjlighet att använda denna databas inom den närmaste framtiden. Detta då det anses som en möjlig säkerhetsrisk och att man bör veta om det om man ska använda AUR.

För att söka efter ett paket:

Code: Select all

aurbuild -S sökord
För att installera det:

Code: Select all

aurbuild -sa paketnamn
För att uppdatera paket som är installerade med hjälp av aurbuild

Code: Select all

aurbuild -sau
Det här är bara en bråkdel av vad man kan göra med pacman och aurbuild. Dessutom har jag bara tagit med det allra nödvändigaste för att kunna installera paket och bygga paket. Jag har inte tagit med ABS som är ett ports liknande officiellt system som bygger paket ifrån source. Dessutom finns det en hel del andra verktyg för att bygga och söka ifrån AUR samt söka i pacmans databas, samt mängder med olika script för att optimera söktider för pacman.

kratz
Posts: 1121
Joined: 9 May 2005, 17:21
Location: ~/Högsby
Contact:

Post by kratz » 14 December 2006, 14:25

Okej, stavad fel:)

Att ta med aurbuild är bra, och --upgrade, men det får ju inte bli alltför mycket.
det finns bra manualposter:)
Välkommen till http://archlinux.se !

PJ

Post by PJ » 14 December 2006, 14:44

kratz wrote:Okej, stavad fel:)

Att ta med aurbuild är bra, och --upgrade, men det får ju inte bli alltför mycket.
det finns bra manualposter:)
Så sant. :)

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 14 December 2006, 17:09

Hm, nu vart man nästan förvirrad. :P

AUR:
PJ wrote:AUR är en databas där användare får dela med sig av PKGBUILD
kratz wrote:AUR är ett system för att skapa binärpaket för archlinux från source.
Ja... vad är rätt? :P
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

kratz
Posts: 1121
Joined: 9 May 2005, 17:21
Location: ~/Högsby
Contact:

Post by kratz » 14 December 2006, 20:23

Det är en databas med PKGBUILDS där användare kan dela med sig av sina. PKGBUILDS används för att bygga binärpaket till archlinux. Jag tror att PJ's formulering var mer korrekt:)
Det är ju inget "system" som jag formulerade det, utan en databas.
Välkommen till http://archlinux.se !

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 14 December 2006, 22:39

kratz wrote:Det är en databas med PKGBUILDS där användare kan dela med sig av sina. PKGBUILDS används för att bygga binärpaket till archlinux. Jag tror att PJ's formulering var mer korrekt:)
Det är ju inget "system" som jag formulerade det, utan en databas.
Ok. Sådär då. :)
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

kratz
Posts: 1121
Joined: 9 May 2005, 17:21
Location: ~/Högsby
Contact:

Post by kratz » 14 December 2006, 23:16

Det ser skitfint ut:)
Välkommen till http://archlinux.se !

PJ

Post by PJ » 14 December 2006, 23:44

Ser rätt bra ut.

Men ett förtydligande:

aurbuild är ett verktyg som måste installeras ifrån AUR och rekommenderas varmt då detta underlättar enomt när man använder sig av AUR.

1) Ladda ner PKGBUILD för aurbuild ifrån AUR
2) Öppna upp en terminal och gå till katalogen där filen finns.
3) Skriv makepkg -c
4) installera sedan binärpaketet med pacman

kratz
Posts: 1121
Joined: 9 May 2005, 17:21
Location: ~/Högsby
Contact:

Post by kratz » 15 December 2006, 10:35

Emil.s wrote: Det finns självklart många fler möjligheter med pacman, så kolla i manualen om du behöver något speciellt:

Code: Select all

man packman
packman bör rättas till:)
Välkommen till http://archlinux.se !

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 15 December 2006, 10:54

Sådär då! :)
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
JO
Posts: 12419
Joined: 1 May 2002, 02:00
Contact:

Post by JO » 15 December 2006, 14:04

Finns även en anna model. Webbasserad kan man säga ;)
http://slackbuilds.org/
Det går ut på att ladda hem buildscript och tarboll. Sedan bygger man själv.
Har även en liknande idé. Där man kan välja, mellan att bygga själv, eller använda binären.
http://www.slackware.se/jens/builds/rtorrent/
OBS! Ej klar att använda!
Registered User # 259689 http://counter.li.org
First humans moved out of caves;
then they invented writing;
now they invented intuitive GUIs;
all that remains is to return to caves.

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 19 December 2006, 21:45

JO wrote:Finns även en anna model. Webbasserad kan man säga ;)
http://slackbuilds.org/
Det går ut på att ladda hem buildscript och tarboll. Sedan bygger man själv.
Har även en liknande idé. Där man kan välja, mellan att bygga själv, eller använda binären.
http://www.slackware.se/jens/builds/rtorrent/
OBS! Ej klar att använda!
Tog med Slackbuilds. :)

Bra sådär? :)
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
JO
Posts: 12419
Joined: 1 May 2002, 02:00
Contact:

Post by JO » 20 December 2006, 12:29

Emil.s wrote:
JO wrote:Finns även en anna model. Webbasserad kan man säga ;)
http://slackbuilds.org/
Det går ut på att ladda hem buildscript och tarboll. Sedan bygger man själv.
Har även en liknande idé. Där man kan välja, mellan att bygga själv, eller använda binären.
http://www.slackware.se/jens/builds/rtorrent/
OBS! Ej klar att använda!
Tog med Slackbuilds. :)

Bra sådär? :)
Bra för min del. ;)
Har mitt koncept, i stort klart. Men det är upp till dig. Att ta med det eller ej.
Registered User # 259689 http://counter.li.org
First humans moved out of caves;
then they invented writing;
now they invented intuitive GUIs;
all that remains is to return to caves.

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 20 December 2006, 13:07

JO wrote:
Emil.s wrote:
JO wrote:Finns även en anna model. Webbasserad kan man säga ;)
http://slackbuilds.org/
Det går ut på att ladda hem buildscript och tarboll. Sedan bygger man själv.
Har även en liknande idé. Där man kan välja, mellan att bygga själv, eller använda binären.
http://www.slackware.se/jens/builds/rtorrent/
OBS! Ej klar att använda!
Tog med Slackbuilds. :)

Bra sådär? :)
Bra för min del. ;)
Har mitt koncept, i stort klart. Men det är upp till dig. Att ta med det eller ej.
Tar med det när det blir klart. :)

Kanske inte så bra om nån nybörjare skulle försöka, och sen är det något som inte skulle funka. :P
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
JO
Posts: 12419
Joined: 1 May 2002, 02:00
Contact:

Post by JO » 21 December 2006, 01:07

Emil.s wrote: Kanske inte så bra om nån nybörjare skulle försöka, och sen är det något som inte skulle funka.
Hmm... Så svår hanterad? ;-)
Registered User # 259689 http://counter.li.org
First humans moved out of caves;
then they invented writing;
now they invented intuitive GUIs;
all that remains is to return to caves.

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 3 January 2007, 15:17

JO wrote:
Emil.s wrote: Kanske inte så bra om nån nybörjare skulle försöka, och sen är det något som inte skulle funka.
Hmm... Så svår hanterad? ;-)
haha, nejdå. Kollade upp det lite mer nu. Blir det bra som det står? (Ska ändra...) :)
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
JO
Posts: 12419
Joined: 1 May 2002, 02:00
Contact:

Post by JO » 3 January 2007, 17:02

Emil.s wrote:
JO wrote:
Emil.s wrote: Kanske inte så bra om nån nybörjare skulle försöka, och sen är det något som inte skulle funka.
Hmm... Så svår hanterad? ;-)
haha, nejdå. Kollade upp det lite mer nu. Blir det bra som det står? (Ska ändra...) :)
Lägg in när du känner för det. Är ju i dagsläget helt solo. Så det tar tid, att genomföra förbättringar.
Goda råd. Är alltid välkomna. :-)
Registered User # 259689 http://counter.li.org
First humans moved out of caves;
then they invented writing;
now they invented intuitive GUIs;
all that remains is to return to caves.

Post Reply