Page 1 of 1

Inbyggd synkronisering i Windows XP?

Posted: 14 April 2009, 21:16
by Ken
Har Windows XP inbyggd synkronisering eller finns det att ladda ner från
Microsoft hemsida nån synkronisering program?

Re: Inbyggd synkronisering i Windows XP?

Posted: 15 April 2009, 11:40
by kratz
Jag tog bort de två andra identiska trådarna.

Vad är det för synkronisering du menar?

Re: Inbyggd synkronisering i Windows XP?

Posted: 19 April 2009, 10:29
by Ken
Jag skulle vilja på ett enkelt att i bakgrunden synkronisera innehållet mellan en lokal mapp och mapp på yttre hårddisk, när
man t.ex loggar ut. Finns det något sänt inbyggd i Windows?