Page 1 of 1

Följer mappars rättigheter vid flyttning till en ny server?

Posted: 3 July 2009, 21:18
by greenboy
Kan man på något sätt fixa, när man flyttar mappar från server till en annan server,
så att mapparnas rättigheter följer med automatisk?

Re: Följer mappars rättigheter vid flyttning till en ny server?

Posted: 4 July 2009, 11:07
by OErjan
cp -ax bevarar rättigheterna