Page 1 of 1

Editera textfil från browsern

Posted: 4 February 2007, 19:06
by Ham
Jag har en fil med text som heter news. Jag vill ha en sida som jag kan använda för att gå in och ändra i den filen. Går det att göra på något sätt?

Posted: 4 February 2007, 19:34
by mikma
Vilket språk vill du använda på servern?

Du kan söka på

Code: Select all

php html editor

Re: Editera textfil från browsern

Posted: 4 February 2007, 19:40
by erik_persson
Ham wrote:Jag har en fil med text som heter news. Jag vill ha en sida som jag kan använda för att gå in och ändra i den filen. Går det att göra på något sätt?
Se till att filen är skriv- och läsbar av användaren eller gruppen om webservern kör som.

/ep

Posted: 4 February 2007, 19:53
by Ham
Jag hittar inget som inte är fancy. Jag vill bara ha en sida som hämtar dokumentet, låter mig ändra det och sen spara det. Tips uppskattas.