Att installera drivrutinerna till Nvidia under Suse-linux.

Forum för framtagning av instruktioner.
Installation m.m.
Post Reply
Hasseman
Posts: 964
Joined: 17 May 2003, 22:56
Location: Alingsås
Contact:

Att installera drivrutinerna till Nvidia under Suse-linux.

Post by Hasseman » 8 November 2003, 16:39

English

Foreword:
First. Thanks for all the fantastic progresswork with Linuxsystems. I have
seen the change during the past years.
Now I have SuSE 9.0 pro. It works pretty good in my system. But still there
are some work to do to configure it. It is not as easy as it says. I am
missing ?step by step manuels? in the manualbooks.
I have a good example of how it often is in these situations.
I have a Nvidia GeForce4 4200 ti graphic card (64MB) and the drivers didn't follow the
packinge from SuSE.
However. Nvidia and SuSE has cooperated well and made a solution together.
This happened to me: I read manuals -I visited both Nvidias and SuSE
homepages plus some forums. At the same time I tried a few thing ? how to get
the update to work.
After many hours I found the right way to do it (I'm not ashamed of it).
It would have been a lot easier and saved me time. Some people just give up
and go back to thier Windowsystem, which i no good! I want to give you a HOW
TO to put in your homepage to guide people like me that don't knew so much to
start with.
?A few lines save a lot of lives?.
This is my suggestion for SuSE-users with YaST:

Installmanual
( Graphics Drivers Linux IA32- Latest Version: 1.0-4496 Archive)
Nvidiadriver to SuSE 9.0 users
1.First go to YaST ? system ? editor for runlevels ? go in as root - change to
expert mode ? set the general runlevel to 3, top of the window, and the
radiobutton at the bottom to 3 as well ? Okey.
2.Restart computer
3.logging in with promptmode. (Login: root Password:xxxxx(invisable)) ? hit
Enter ? Write.(startx) to get into graphical mode.
4.Connect to Internet. Start YaST ? Software - online update. Go in as root.
5.Download.
6.Select ?fetchnvidia ? downloads Nvidias driver?.
7.Just let it go on till the full installation is completed. (Approx.7 Mb to
download)
8.Take Okey and go back to YaST ? system ? editor for runlevels. Now you must
change back to runlevel 5 at the top as well as theradiobuttons 3 and 5 at
the bottom. Okey.
9.Restart and Nvidias logo should appear ? and the 3D work properly!

My regards! hvit
Last edited by Hasseman on 8 November 2003, 21:13, edited 1 time in total.
Share the penguin and If you do, lucky end for them and you.

//hasseman

Hasseman
Posts: 964
Joined: 17 May 2003, 22:56
Location: Alingsås
Contact:

Post by Hasseman » 8 November 2003, 17:23

Svenska

Förord
Tack för allt fantastiskt arbete med linux. Jag har sett ändrinarna under de senaste åren och kör nu jag SuSe 9.0 pro. Det fungerar ganska bra men det finns fortfarane lite saker att ta itu med för att konfigurera det riktigt. Det är inte så enkelt som det sägs då jag saknar Steg för steg manualer i dokumentationen. Jag har ett bra exempel på hur det ofta kan vara i denna situation.

Jag har ett GeForce4 4200 ti grafikkort (64MB) och drivrutinerna följde inte med Packetet från SuSe. Hursomhelst så har SuSe och Nvidia sammarbetat bra för att ta fram en lösning.

Detta är vad dom hände mig:
Jag läste manualer, jag besökte både Nvidias och SuSes hemsidor och olika forum. Samtidigt som jag provade olika saker för att få Update funktionen att fungera.
Efter flera timmar så hittade jag ett bra sätt att lösa problemet (och jag skäms inte för det). Vissa ger bara upp och återvänder till sina windowsystem, vilket givetvis inte är bra. Så jag sammanställer en How-to till er att ha på er hemsida för att guida personer som migsjälv, som inte har så mycket erfarenhet i bagaget. Här följer några rader som komemr rädda många SuSe-liv.

Installationsmanual för Suse-Användare med Yast


( Graphics Drivers Linux IA32- Senaste version: 1.0-4496 Archive)
Nvidiadriver to SuSE 9.0 users

1. Logga in som Root.
2.Gå in i YaST ->system ->"editor for runlevels". "expert mode" ? Sätt "the general runlevel to 3", I toppen på fönstret, och
"threadiobutton" i botten av fönstret till 3 åxå?
3. Starta om Datorn.
4. Logga in i promptläge.

Code: Select all

Login: root Password: 
Ange koden som inte skrivs ut på skärmen och tryck "Enter".

5. Skriv "startx" för att komma in i grafiskt läge (starta "x")
6..Anslut mot internet, Starta YaST -> Software -> online update. Och logga in som Root.

7.Download.
8.Välj ->fetchnvidia-> downloads ->Nvidias driver.
9.Vänta tills fullinstallationen är färdig. (Ca.7 Mb att
ladda ner)
10.Välj "Okey" och backa tillbaka till YaST -> system -> editor for runlevels. Och nu måste du ändra tillbaka till "runlevel 5" Både vid toppen likval som vid botten av fönstret.
11.Starta om och Nvidia loggan borde nu dyka upp?

Gör den det så betyder det att Drivrutinerna fungerar på ett riktigt sätt och att 3D accelrationen kommer att fungera bra vid bruk av olika 3D krävande applickationer såsom spel.

Bästa hälsningar hvit.

Översatt av Hasseman.
Share the penguin and If you do, lucky end for them and you.

//hasseman

Post Reply