Page 1 of 1

Att installera och köra Unreal Tournament 2004 under Linux.

Posted: 5 March 2005, 19:45
by Hasseman
Att installera UT2004 under Linux

Dokumetversion 1.0.1
Copyright (c) 2003 Fredrik Hansson
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
A copy of the license is included here: http://www.gnu.org/licenses/fdl.html


Index
1. Förutsättningar innan installation
2. Installation
3. Starta UT2004
4. FAQ.
5.Bra UT2004 länkar:
6.Tacksägelser (Credits)
7.Appendix.

1.Förutsättningar innan installation:

2.Installation:

3. Starta UT2004.

4.FAQ:

5.Bra UT2004 länkar:

6.Tacksägelser (Credits):
Detta dockument har sammanställts av ett antal frivilliga. Denna sida är till för att tilkännage deras insatser.

Dokumentversion 1.0.1:
Orginal författare och språk:
Fredrik Hansson(Svenska)

7.Appendix
Vid frågor eller modifiering av dokumentet så kontaktas lämpligtvis orginalförfattaren: hasseman@slackware.se