Page 1 of 1

Backpacker 3

Posted: 15 May 2006, 22:20
by oxymoron
har fått tag på backpacker 3. Hur gör jag för att installera det på ubuntu?

Posted: 16 May 2006, 10:18
by Vampis