Page 1 of 1

Vänta på att en fil ändras (och tanka upp till en server)

Posted: 6 October 2008, 17:17
by emj
notify tools är verktyg för att säga till när något ändras på filsystemet. Du installerar med

Code: Select all

apt-get install inotify-tools
Sedan kör du detta i terminalen:

Code: Select all

while true:  do
   scp -r hemsida  example.com:public_html/
   inotify-wait hemsidan/
   scp -r hemsida example.com:public_html/
done;
Detta kommer att tanka upp katalogen hemsida till public_html på example.com. Kom ihåg att skapa ssh nycklar, installera dessa, och använd en ssh agent för att slippa mata in lösen för ssh nycklarna (eller gör en nyckel utan lösen).

IBM skrev om programmerings APIt, men det är lite väl komplicerat för något så litet.

Re: Vänta på att en fil ändras (och tanka upp till en server)

Posted: 7 October 2008, 18:02
by li
Bra tips, funkade direkt i Gentoo:

emerge inotify-tools

Väntkommandot hette här: inotifywait