Skapa raid1 (spegling) från existerande partition

Har du något? Posta då här.
Post Reply
erik_persson
Posts: 1474
Joined: 29 August 2002, 15:19

Skapa raid1 (spegling) från existerande partition

Post by erik_persson » 13 July 2009, 18:30

Ibland händer det att man av någon anledning behöver konstruera en speglad partition med utgångspunkt från en redan existerande partition. Om det finns stöd för mjukvaruraid i kärnan och mdadm är installerat så är det enkelt.

Kontrollera först hur partitionen (ex /dev/sda2) som du ska spegla ser ut. Skapa sedan en minst lika stor partition på en annan hårddisk. Vi kallar den senare för /dev/sdb2 nedan.
Skapa speglingen:
mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sda2
Detta skapar en speglad raid (raid 1, vilket level anger) som ska bestå av 2 partitioner. Eftersom jag redan har en partition som innehåller data måste jag initialt låta denna utgöra hela den "speglade" raiden medan den andra partitionen som ska utgöra speglingen än så länge betecknas som "missing".

Sedan är det dags att lägga till den andra partitionen:
mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb2
När detta kommando har utförts börjar information att överföras från sda2 till sdb2. Det tar en del tid (som riktvärde tog det tex 40 min med en athlon x64 3200+ med 2 st SATA1 HD vid en partitionsstorlek av knappt 200 Gb), men kopieringen sker i bakgrunden. Hur arbetet med kopieringen fortskrider går att se genom att köra:
cat /proc/mdstat

Sedan är allt klart förutom att det krävs förändringar i grub också.

Se mer tex här:
http://www.texsoft.it/index.php?c=hardw ... raid1&l=it
http://www.geisterstunde.org/drupal/?q=raid1

Post Reply