Page 1 of 1

Kopiera ett linuxsystem på en partition till en annan

Posted: 10 November 2010, 10:57
by exton
Jag har tidigare bloggat om hur man kopierar ett linuxsystem på en partition till en annan partition - se del 1 och del 2.

När jag nu igår ville kopiera över en befintlig Fedora14-installation till en större partition på samma dator fungerade (oväntat) inte min instruktion i del 1. Kopieringen resulterade i ett obrukbart system. Under uppstart visades felmeddelandet "systemet är endast läsbart och kan inte monteras skrivbart". Eftersom inget (i Linux) är omöjligt tänkte jag att det måste gå. Det gjorde det också. Nedan följer min instruktion för Fedora 14. Den torde kunna användas också för kopiering av andra linuxsystem (när instruktionen i del 1 inte fungerar).

1. Starta upp ditt befintliga Fedora14-system från hårddisken.

2. Formatera en befintlig tillräckligt stor partition på datorn med filsystemet ext4. Kommando (exempel): mkfs.ext4 /dev/sda8. (Fedora 14 "kräver" filsystemet ext4)

3. Montera partitionen till vilken kopiering ska ske. Kommando: mount /dev/sda8 /mnt/sda8

5. Gå sedan till roten i ditt uppstartade Fedora14-system. Kommando: cd /

6. Därefter körs själva kopieringskommandot: cp -a * /mnt/sda8

7. Till slut redigeras den befintliga GRUB-konfigureringen så att startdata för Fedora 14 på partition sda8 blir korrekt. Så här ska det då se ut:
############################################
title Fedora 14 (/dev/sda8)
root (hd0,7)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.35.6-48.fc14.i686 ro root=/dev/sda8 rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.35.6-48.fc14.i686.img
############################################


Klart för omstart av datorn!

Det fungerade alltså (något oväntat) hur fint som helst.

Observera: Alla kommandon måste givetvis köras som root.

Intresserade medlemmar ser givetvis genast skillnaden mot förfaringssättet i del 1.

Re: Kopiera ett linuxsystem på en partition till en annan

Posted: 12 November 2010, 15:28
by li
Man bör väl inte kopiera en massa öppna filer.

Från ett ANNAT system.

Montera källan som X
Montera målet som Y

cd X

cp -a * Y

borde alltid bli rätt.

Re: Kopiera ett linuxsystem på en partition till en annan

Posted: 12 November 2010, 17:29
by li
Jag menar skriv:

cp -a . Y

Annars får man inte med dolda filer där man står!

Re: Kopiera ett linuxsystem på en partition till en annan

Posted: 15 November 2010, 11:59
by exton
Man ska göra exakt så som jag skriver. (Annars hade jag inte skrivit det).

Re: Kopiera ett linuxsystem på en partition till en annan

Posted: 16 November 2010, 01:42
by li
Javisst, om du vill riskera att få ett inkonsistent filsystem och lite missade filer ibland... :P

Re: Kopiera ett linuxsystem på en partition till en annan

Posted: 16 November 2010, 15:23
by exton
Jag känner igen den här "diskussionen" - se HÄR.