Page 1 of 1

Lägga till en MUX för fler TV-kanaler/tjänster i kaffeine

Posted: 20 July 2013, 12:30
by kjell-e
När jag i kaffeine scannade efter TV-kanaler så fick jag inte med alla de fria markbundna kanalerna. Det visade sig att det saknades en MUX som ligger på en frekvens som inte fanns med i konfigurationen till kaffeine. En MUX är en grupp av tjänster/kanaler som ligger tillsammans på en frekvens.

Om du har samma problem i Kaffeine så kan du behöva uppdatera filen ~/.kde/share/apps/kaffeine/scanfile.dvb
som finns i din hemkatalog.

Gör så här:

Kontrollera först med Teracom hur det ser ut på din ort. Gå till http://www.teracom.se/Sandarinformation ... stabeller/
Välj län och därefter visa sedan mer info för din kommun. Nu ska du se vilka muxar och tjänster (TV-kanaler/radiokanaler...) som finns och på vilka frekvenser som dessa muxar finns.

I ett terminalfönster kör följande:

Code: Select all

w_scan -ft -cGB -x > initial-tuning-data.txt
Den kan ta många minuter på sig att scanna frekvenser men när den är klar så finns resultatet i filen initial-tuning-data.txt.

För vattentornet i Linköping t.ex. kan det se ut så här:

Code: Select all

#------------------------------------------------------------------------------
# file automatically generated by w_scan
# (http://wirbel.htpc-forum.de/w_scan/index2.html)
#! <w_scan> 20120605 1 0 TERRESTRIAL GB </w_scan>
#------------------------------------------------------------------------------
# location and provider: <add description here>
# date (yyyy-mm-dd)  : 2013-07-20
# provided by (opt)  : <your name or email here>
#
# T[2] [plp_id] [system_id] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [# comment]
#------------------------------------------------------------------------------
T 522000000 8MHz 2/3 NONE  QAM64  8k 1/8 NONE   # Teracom_Mux_1
T 554000000 8MHz 2/3 NONE  QAM64  8k 1/32 NONE
T 626000000 8MHz 2/3 NONE  QAM64  8k 1/8 NONE   # Teracom_Mux_2
Enligt uppgifterna från teracom.se så fanns de saknade kanalerna på den mux som ligger på 626 MHz vilket motsvarar den sista raden i filen.

Öppna filen ~/.kde/share/apps/kaffeine/scanfile.dvb i din favoriteditor och gå till den sändare som gäller för din ort. I mitt fall var det se-Linkoping_Vattentornet.

Lägg till raden med den saknade muxen i listan över muxar. I mitt fall var det raden för muxen på 626MHz som behövde läggas till.

Code: Select all

T 626000000 8MHz 2/3 NONE  QAM64  8k 1/8 NONE   # Teracom_Mux_2
Slutresultatet blev:

Code: Select all

[dvb-t/se-Linkoping_Vattentornet]
T 474000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 522000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 554000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 618000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 642000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
Spara filen och starta kaffeine. Nu kan du scanna efter kanaler igen och då ska även de kanaler som finns på den mux som du lade till komma med.