Ansluta till MySQL genom SSH tunnel

Forumet för dej som vill diskutera MySQL, Oracle och andra databaser till UNIX / Linux.
Post Reply
MrSmith
Posts: 1
Joined: 8 February 2014, 12:22

Ansluta till MySQL genom SSH tunnel

Post by MrSmith » 8 February 2014, 12:27

Har en databas på Binero som jag försöker att logga väderdata till. Binero kräver att man ansluter med SSH och där verkar inte problemet ligga då jag kan ansluta korrekt.

På min Raspberry Pi kör jag ett väderskript (Weewx) som är skrivet i phyton. Där ska man ange uppgifter för databasen och jag tror att det är där som jag går bet. Vad ska jag ange i

host = ?

När jag loggar mot en lokaldatabas på min RPi så har jag "localhost". Vad ska jag skriva nu?

Eller ska jag göra något med port forwarding (eller vad det heter)?

User avatar
kjell-e
Posts: 2817
Joined: 21 December 2002, 16:27
Location: Linköping
Contact:

Re: Ansluta till MySQL genom SSH tunnel

Post by kjell-e » 10 February 2014, 23:49

Du borde kunna sätta upp en ssh-tunnel från din Raspberry Pi till Binero.

I och med det kan du i programmet på din Pi sätta host till localhost. Vilka portar är det som är aktuellt?

Code: Select all

ssh -L 8080:server2:80 server1
ger en krypterad förbindelse från klient till
server1 och okrypterat till server2 port 80.

Code: Select all

  Klient  = localhost port 8080 --------------------------------> server 1 ------------------------> server 2 port 80
Första delen, mellan klient och server 1 ovan är alltså en krypterad ssh-tunnel och mellan server 1 och server 2 så är det okrypterat. I ditt fall borde du antagligen sätta server1 och server2 till samma maskin. D.v.s. den okrypterade trafiken går inom servern fram till databasen. Mellan din maskin och server så är det krypterat. På din maskin ska program ansluta mot localhost port 8080 i exemplet.

Med följande exempel så loggar du in som användare user och ssh läggs i bakgrunden (-f) och kör inga kommandon på host (-N)

Code: Select all

ssh -f user@server -L 8080:server:80 -N
Denna variant är extra lämplig när man ska sätta upp en ren tunnel så som du vill göra.

Portnumren får du ändra till vad som är aktuellt i ditt fall.

Post Reply