Mailserver: Postfix

Frågor kring allt som rör systemadministration.
Post Reply
User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Mailserver: Postfix

Post by Emil.s » 31 October 2006, 18:39

Har kollat runt lite i konfigurationen, och jag tor det ser bra ut. Har hittat 2 bra howtos:
http://www.postfix.org/docs.html
http://www.redhat.com/support/resources ... book1.html

Postfix verkar starta utan problem, men hur kollar jag om det funkar?
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
JO
Posts: 12419
Joined: 1 May 2002, 02:00
Contact:

Re: Mailserver: Postfix

Post by JO » 1 November 2006, 01:52

Emil.s wrote:Har kollat runt lite i konfigurationen, och jag tor det ser bra ut. Har hittat 2 bra howtos:
http://www.postfix.org/docs.html
http://www.redhat.com/support/resources ... book1.html

Postfix verkar starta utan problem, men hur kollar jag om det funkar?
tail /var/log/maillog alternativt "tail" med flaggan -f.
mailque
postqueue -p
Det står i INSTALL i tarbollen.
Det står även i den installerade dokumentationen, om du har den.
En bra idé är att lägga in:
relay_domains =
I /etc/postfix/main.cf
Därefter "postfix reload", eller vänta tills den uppdaterar sig själv.
Sedan har du en annan viktig fil. /etc/postfix/aliases. Den kan du även lägga i
/etc/aliases
När du tycker den duger, kör newaliases. Men det har du säker redan läst.
Registered User # 259689 http://counter.li.org
First humans moved out of caves;
then they invented writing;
now they invented intuitive GUIs;
all that remains is to return to caves.

User avatar
mog
Posts: 1578
Joined: 2 April 2002, 02:00
Location: gbg
Contact:

Post by mog » 1 November 2006, 13:11

Det bästa är väl att skicka lite epost igenom den?

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 1 November 2006, 14:35

mog wrote:Det bästa är väl att skicka lite epost igenom den?
Jo, det har du såklart rätt i. :P

Men hur ska jag ställa in Thunderbird? Och jag kanske borde ändra i DNS servern?

För utgående mail så lär jag väl inte ändra i DNSen, men för ingående lär jag väl det...

Eftersom jag inte har någon server såm står på dyngnet runt, så har jag vidarefodran på så att alla mail till domänen vidarefodras till min Gmail.

Men borde det inte gå att ha en underdomän, (smtp.domän.se) för mail till sen lokala datorn?
Alltså ha vidarefodran på för mail till domänen, men en MX post på underdomänen...

Loopia verkar inte tycka om det i allafall:
http://img205.imageshack.us/img205/7996/loopiafd9.jpg

Hur ska jag göra?
Skapa en A post som går till min IP, och sen MX posten som länkar till A posten?

Hur testar man enklast att skicka mail ut genom servern?
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
mog
Posts: 1578
Joined: 2 April 2002, 02:00
Location: gbg
Contact:

Post by mog » 1 November 2006, 14:47

Eftersom ett MX pekar mot ett hostnamn så måste självklart dns innehålla ett A som pekar hosten mot ett ip...

För att testa din epostserver så gör du enklast så att du anger den ipadressen som servern ligger på som utgående server i din epostklient.
Då kan du testa att skicka till dom användare som servern har hand om, samt även kolla så den gör en ordentlig relay för dom adresser den inte har hand om.. På samma gång kan du också testa om din server är säker, d.v.s. att den inte tillåter obehöriga att skicka epost till andra domäner än den som servern har hand om..
Last edited by mog on 1 November 2006, 14:52, edited 1 time in total.

User avatar
mog
Posts: 1578
Joined: 2 April 2002, 02:00
Location: gbg
Contact:

Post by mog » 1 November 2006, 14:48

Emil.s wrote: Eftersom jag inte har någon server såm står på dyngnet runt, så har jag vidarefodran på så att alla mail till domänen vidarefodras till min Gmail.
..
Hur vet någon om att mailen skall skickas vidare till din Gmail om det inte finns en server igång som kan berätta detta??

edit: Det som händer är att dom servrar som försöker skicka till din server helt enkelt testar kanske en gång i timmen (helt beroende på conf) tills din server svarar, eller om det går för lång tid kastar mailet åt helv*.

Har du slagit på vidarebefodring så kommer mailen skickas till din gmail så fort det kommer till din egen server..

User avatar
JO
Posts: 12419
Joined: 1 May 2002, 02:00
Contact:

Post by JO » 1 November 2006, 22:30

Emil.s wrote: Hur ska jag göra?
Genom att läsa vad som står i dokumentationen.
Kolla /var/log/maillog

Code: Select all

# egrep '(reject|warning|error|fatal|panic):' /var/log/maillog
Kolla din konfiguration.
Vad får du för utfall, av postconf -n?
Registered User # 259689 http://counter.li.org
First humans moved out of caves;
then they invented writing;
now they invented intuitive GUIs;
all that remains is to return to caves.

zeal
Posts: 806
Joined: 8 August 2002, 02:02
Location: Göteborg

Post by zeal » 1 November 2006, 22:46

Kort sagt så borde en e-postserver alltid vara tillgänglig ifall du inte enbart använder domänen den hostar i laboreringssyfte.

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 2 November 2006, 01:04

Servern är endast för experiment. :P

Mailen vidarebefordras till min Gmail redan vid Loopia. Och det funkar bra... :P
Det här är som sagt bara experiment. :)

Har nu lagt till en mail.domän.se. En A post mot min IP.
Och en smtp.domän.se. MX post mot mail.domän.se.

I Thunderbird har jag lagt till utgående server: localhost:25 (SMTP).
Och ingående: localhost:143 (IMAP).
Det är Thunderbirds standardinställningar, och jag har ju inte ändrat något sådant på servern...

Försöker jag att hämta mail, så kommer det ett medelande direkt som säger "Det gick inte att få kontakt med servern localhost. Förbindelse nekad".

Försöker jag att skicka mail så går det däremot bättre.
Först står det typ "Ansluter till server localhost".
Sen:
"Ansluten till localhost"
"Skickar E-post..."

Men sen fastnar det på "Kopierar meddelandet till mappen "Sent"".
Och så kommer det upp ett medelande om att det inte går att kontakta "localhost". Den ingående servern...

Varför försöker den att kontakta den ingående servern!?
Den ska ju skicka mail!?

Men jag ska läsa på lite... :P
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

mikma
Posts: 3349
Joined: 10 July 2003, 21:19

Post by mikma » 2 November 2006, 01:29

IMAP används för att lagra skickad mail.
Vad använder du för IMAP-server?

User avatar
JO
Posts: 12419
Joined: 1 May 2002, 02:00
Contact:

Post by JO » 2 November 2006, 09:33

Vill fortfarande se utfallet av "postconf -n"
Defaults kollas med "postconf -d"
Exempel konfig:

Code: Select all

queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
mail_owner = postfix
myhostname = mail.domän.se
mydomain = domänen.se
myorigin = domänen.se
inet_interfaces = all
proxy_interfaces = xx.xxx.xxx.xx #IP-adressen
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, domänen.se
relay_domains =
local_recipient_maps = unix:passwd.byname $alias_maps
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
unknown_local_recipient_reject_code = 550
mynetworks = 127.0.0.1/32 192.168.0.0/24 xx.xxx.xxx.xx
mynetworks_style = subnet
home_mailbox = Maildir/
mail_spool_directory = /var/spool/mail
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name ($mail_version)
debug_peer_level = 2
debugger_command =
     PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
     xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
mailq_path = /usr/bin/mailq
setgid_group = postdrop
html_directory = /home/konto/public_html/doc/doc_postfix
manpage_directory = /usr/local/man
sample_directory = /etc/postfix
readme_directory = /home/konto/public_html/doc/doc_postfix
I /etc/group ska du även ha grupperna: postfix och postdrop.
Användaren postfix, ska vara listad utan shell. I /etc/passwd.
Glöm inte aliasfilen. Lägg den antingen i /etc/postfix/aliases, eller /etc/aliases
Registered User # 259689 http://counter.li.org
First humans moved out of caves;
then they invented writing;
now they invented intuitive GUIs;
all that remains is to return to caves.

User avatar
mog
Posts: 1578
Joined: 2 April 2002, 02:00
Location: gbg
Contact:

Post by mog » 2 November 2006, 10:16

Fixa din imapserver.
Att den fastnar där den gör är för att den via imap försöker kopiera meddelandet till "skickat-mappen".

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 2 November 2006, 17:59

Sådär. Nu har jag fixat lite. Ändrade till pop, och nu går det mycket bättre. :)
Det står till och med "mailet skickat". Och det finns i skickat mappen...

Men de kommer aldrig fram. :roll: De försvinner någonstans på vägen. :P

Och så kommer man lite närmare när man ska hämta mail också. Man får:
"Det gick inte att få kontakt med servern "localhost". Åtkomst nekad"

Code: Select all

root@Sandnabba: /home/emil # postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
command_directory = /usr/sbin
config_directory = /etc/postfix
daemon_directory = /usr/lib/postfix
home_mailbox = Mail/
inet_interfaces = all
mail_owner = postfix
mailbox_size_limit = 0
mydestination = Sandnabba, localhost.localdomain, localhost
mydomain = sandnabba.se
myhostname = mail.sandnabba.se
mynetworks = 127.0.0.0/8
myorigin = /etc/mailname
recipient_delimiter = +
relayhost =
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
smtpd_use_tls = yes
Och "myhostname = ". Ska den så på MX eller A posten i DNS servern?
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
JO
Posts: 12419
Joined: 1 May 2002, 02:00
Contact:

Post by JO » 3 November 2006, 08:23

Emil.s wrote: Och "myhostname = ". Ska den så på MX eller A posten i DNS servern?
Det ska vara MX. Jag har MX Prio 10.

Code: Select all

MX Record - MX records describe which mail server that are responsible for your domain.
This must be a DNS Name (mail.yourhost.com) and the host must be a "@".
If you have a secondary mail server, add that with a higher priority.
Example Host: @ Type: MX10 IP: mail.yourdomain.com. 
Från min DNS FAQ, webkontroll på loopback.
Registered User # 259689 http://counter.li.org
First humans moved out of caves;
then they invented writing;
now they invented intuitive GUIs;
all that remains is to return to caves.

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 3 November 2006, 18:06

Ok. Då stämmer det...

Men varför skickas inte mailen iväg?
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
mog
Posts: 1578
Joined: 2 April 2002, 02:00
Location: gbg
Contact:

Post by mog » 3 November 2006, 18:11

Hur vore det om du kollar i loggen, som jag antar är /var/log/maillog..

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 4 November 2006, 20:10

Fick det här i mail.log:

Code: Select all

Nov 4 18:57:44 Sandnabba postfix/smtpd[29192]: connect from localhost[127.0.0.1]
Nov 4 18:57:44 Sandnabba postfix/smtpd[29192]: ECB6B9C523: client=localhost[127.0.0.1]
Nov 4 18:57:45 Sandnabba postfix/cleanup[29200]: ECB6B9C523: message-id=<454CD497.1010905@sandnabba.se>
Nov 4 18:57:45 Sandnabba postfix/qmgr[4320]: ECB6B9C523: from=<emil@sandnabba.se>, size=516, nrcpt=1 (queue active)
Nov 4 18:57:45 Sandnabba postfix/smtpd[29192]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Nov 4 18:58:15 Sandnabba postfix/smtp[29204]: connect to gmail-smtp-in.l.google.com[66.249.93.114]: Connection timed out (port 25)
Nov 4 18:58:45 Sandnabba postfix/smtp[29204]: connect to gmail-smtp-in.l.google.com[66.249.93.27]: Connection timed out (port 25)
Nov 4 18:59:15 Sandnabba postfix/smtp[29204]: connect to alt2.gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.167.27]: Connection timed out (port 25)
Nov 4 18:59:45 Sandnabba postfix/smtp[29204]: connect to alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[72.14.205.27]: Connection timed out (port 25)
Nov 4 19:00:15 Sandnabba postfix/smtp[29204]: connect to alt2.gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.167.114]: Connection timed out (port 25)
Nov 4 19:00:16 Sandnabba postfix/smtp[29204]: ECB6B9C523: to=<emil.sandnabba@gmail.com>, relay=none, delay=151, delays=0.46/0.04/151/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to alt2.gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.167.114]: Connection timed out)
Och samma sak i mail.info...
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
mog
Posts: 1578
Joined: 2 April 2002, 02:00
Location: gbg
Contact:

Post by mog » 4 November 2006, 22:17

Tillåter din internetoperatör utgående trafik på port 25 till andra servrar än deras egna?

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 4 November 2006, 23:05

mog wrote:Tillåter din internetoperatör utgående trafik på port 25 till andra servrar än deras egna?
Det vet jag faktiskt inte. Har inte haft problem med några portar förut. Men jag ska skicka ett mail till dem och fråga. :-? :roll:
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
JO
Posts: 12419
Joined: 1 May 2002, 02:00
Contact:

Post by JO » 5 November 2006, 00:32

Emil.s wrote:
mog wrote:Tillåter din internetoperatör utgående trafik på port 25 till andra servrar än deras egna?
Det vet jag faktiskt inte. Har inte haft problem med några portar förut. Men jag ska skicka ett mail till dem och fråga. :-? :roll:
Gmail kräver även autentisering. Så du får nog sätta in dig i sasl och Postfix.
Finns en sådan tråd. På mailinglistan "postfix-users".
Registered User # 259689 http://counter.li.org
First humans moved out of caves;
then they invented writing;
now they invented intuitive GUIs;
all that remains is to return to caves.

User avatar
mog
Posts: 1578
Joined: 2 April 2002, 02:00
Location: gbg
Contact:

Post by mog » 5 November 2006, 14:50

JO wrote:
Emil.s wrote:
mog wrote:Tillåter din internetoperatör utgående trafik på port 25 till andra servrar än deras egna?
Det vet jag faktiskt inte. Har inte haft problem med några portar förut. Men jag ska skicka ett mail till dem och fråga. :-? :roll:
Gmail kräver även autentisering. Så du får nog sätta in dig i sasl och Postfix.
Finns en sådan tråd. På mailinglistan "postfix-users".
Som vanligt så snackar du om helt orelevanta saker..

Borage
Posts: 406
Joined: 24 March 2004, 08:02

Post by Borage » 5 November 2006, 16:25

Emil.s wrote:
mog wrote:Tillåter din internetoperatör utgående trafik på port 25 till andra servrar än deras egna?
Det vet jag faktiskt inte. Har inte haft problem med några portar förut. Men jag ska skicka ett mail till dem och fråga. :-? :roll:
Vissa internetoperatörer som Telia och Bredbandsbolaget gör inte det. Hos Telia går det dock att få port 25 öppnad för ingående trafik.

Ett enkelt sätt att testa om din anslutning tillåter inkommande smtp trafik, är att köra telnet mot port 25 för att se om epostservern svarar. Det kräver dock att port 25 är öppen för utgående trafik hos den som testar mot din server.

För att testa din egen anslutning så kör du bara telnet på port 25 mot valfri smtp server och ser om den svarar. Det var så jag upptäckte att min egen förbindelse var blockerad för utgående smtp.

På följande hemsida så kan du testa om din epostserver svarar, samt om den är öppen för relay. Det går också att kolla mx värdet för valfri domän.

http://www.mxtoolbox.com/diagnostic.aspx

User avatar
mog
Posts: 1578
Joined: 2 April 2002, 02:00
Location: gbg
Contact:

Post by mog » 5 November 2006, 16:56

Jag skulle inte använda en sådan tjänst eftersom jag vet inte vad dom gör med dom uppgifter som jag matar in.

Guldgruva för spammare att ha en sådan sida där folk testar sina servrar.

Behöver man använda en sådan tjänst för att få reda på om en server fungerar eller inte så kan chansen vara ganska stor att man även har konfigurerat sin server för att tillåta relay för "obehöriga".

User avatar
JO
Posts: 12419
Joined: 1 May 2002, 02:00
Contact:

Post by JO » 5 November 2006, 17:33

mog wrote: Som vanligt så snackar du om helt orelevanta saker..
Om du tycker att tipsen är irrellevanta, är upp till dig.
Men att tipsa om Gmail, Postfix mailinglista "postfix-users".
Är knappast att betrakta som ovesäntligt.
Den meilinglistan är mycket bra. Om man vill använda Postfix.
Registered User # 259689 http://counter.li.org
First humans moved out of caves;
then they invented writing;
now they invented intuitive GUIs;
all that remains is to return to caves.

User avatar
mog
Posts: 1578
Joined: 2 April 2002, 02:00
Location: gbg
Contact:

Post by mog » 5 November 2006, 18:44

JO wrote:
mog wrote: Som vanligt så snackar du om helt orelevanta saker..
Om du tycker att tipsen är irrellevanta, är upp till dig.
Men att tipsa om Gmail, Postfix mailinglista "postfix-users".
Är knappast att betrakta som ovesäntligt.
Den meilinglistan är mycket bra. Om man vill använda Postfix.
Felet lydde: Connection timed out.

Ditt förslag på lösning: Gmail kräver även autentisering. Så du får nog sätta in dig i sasl och Postfix. Finns en sådan tråd. På mailinglistan "postfix-users".

.. :roll: , ge fan i att citera då..

User avatar
JO
Posts: 12419
Joined: 1 May 2002, 02:00
Contact:

Post by JO » 5 November 2006, 19:22

mog:

Vill du starta ett gräl. Får du göra det någon annan stans.
Tråden handlar om Postfix. Listan "postfix-users", är knappast ovesäntlig.
Det är en oficiell postfixlista.
Sedan är det upp till Emil.s, att anse vad som är vesäntligt. Och inte upp till dig.
Registered User # 259689 http://counter.li.org
First humans moved out of caves;
then they invented writing;
now they invented intuitive GUIs;
all that remains is to return to caves.

Borage
Posts: 406
Joined: 24 March 2004, 08:02

Post by Borage » 5 November 2006, 21:32

mog wrote:Jag skulle inte använda en sådan tjänst eftersom jag vet inte vad dom gör med dom uppgifter som jag matar in.

Guldgruva för spammare att ha en sådan sida där folk testar sina servrar.
Inte den här i alla fall. Länken fick jag från InfoSecs hemsida, och länken till InfoSec fick jag från SANS (SysAdmin, Audit, Network, Security).

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 5 November 2006, 22:35

Hm, jag får detta på MX lookup:

Code: Select all

A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond
Och samma sak på "Email server test".

Men jag ska höra efter med min ISP...
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 6 November 2006, 10:53

Nu har jag skickat ett mail till min ISP...

Men nu har det blivit ännu konstigare:

Code: Select all

No MX records found for mail.sandnabba.se
Men det finns visst en post i DNSen som pekar mail.sandnabba.se (MX prio 10) mot ip.sandnabba.se. :roll:

Och hur blir det när man ansluter till datorn från en annan dator?

Ska det vara så här:
inkommande mail (pop):
mail.sandnabba.se
Utgående (SMTP):
mail.sandnabba.se

Användarnamn: emil
Och mailadress: emil@mail.sandnabba.se

Jag får detta när jag kollar med nmap:

Code: Select all

25/tcp  filtered smtp
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

spirre
Posts: 24
Joined: 20 February 2004, 20:39
Location: Ed
Contact:

Post by spirre » 6 November 2006, 12:16

du har en MX iaf.

[spirre@legolas ~]$ host mail.sandnabba.se
mail.sandnabba.se mail is handled by 10 ip.sandnabba.se.


men sen tar de stopp

[spirre@legolas ~]$ telnet 62.101.45.166 25
Trying 62.101.45.166...


verkar som din ISP filterar bort port 25 kanske både ingående o utgående.

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 2 January 2007, 20:26

Hej!
Testade nu igen. Och nu sprang mailet iväg utan att klaga det minsta. :)

Lösningen var nog att min förra bredbandsleverantör (ithuset) hade blockat port 25.
Funkar klockrent nu med TDC. :)

Tar en snabb fråga till då...
Kan man använda postfix för ingående mail också?
Hur gör man i såfall?
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

erik_persson
Posts: 1474
Joined: 29 August 2002, 15:19

Post by erik_persson » 2 January 2007, 22:42

JO wrote:
Emil.s wrote: Och "myhostname = ". Ska den så på MX eller A posten i DNS servern?
Det ska vara MX. Jag har MX Prio 10.

Code: Select all

MX Record - MX records describe which mail server that are responsible for your domain.
This must be a DNS Name (mail.yourhost.com) and the host must be a "@".
If you have a secondary mail server, add that with a higher priority.
Example Host: @ Type: MX10 IP: mail.yourdomain.com. 
Från min DNS FAQ, webkontroll på loopback.
Nu kastar jag mig in i diskussionen utan att ha läst allt så detta kan vara helt betydelselöst.

Man behöver inte någon MX post i DNSen. Om ingen MX-post finns för ifrågavarande namn används A-posten.
Det finns således tex ingen anledning att i DNSen ha:
nisse A 1.2.3.4
MX 10 nisse

utan det duger precis lika bra med bara:
nisse A 1.2.3.4

MX-posten har således huvudsakligen funktionen för att separera den mailhanterande datorn från den dator A-posten pekar mot. (Och för de MTAer som är fucked up och inte följer gällande standard, samt om man vill använda sekundära mailservrar).

Edit: Jag skrev ip-nummer istf namn i MX-recorden. fixat.

/ep

Post Reply