PHP mail från specifik användare.

Frågor kring allt som rör systemadministration.
Post Reply
k1piee
Posts: 250
Joined: 25 July 2005, 00:35
Location: Helsingborg
Contact:

PHP mail från specifik användare.

Post by k1piee » 2 June 2010, 08:27

Tjenare!

Jag är inte så jätte hajj på PHP och dess konfiguration men jag har en Apache server på Debian 5.0 och vill kunna använda mail(); för att skicka från vilken användare jag vill.
Just nu även om jag specificerar vilken adress den ska skickas som så skrivs det om till ägaren av Apache-processen..
Det går alltså att skicka mail med mail(); utan problem men den vill bara skicka som ägaren av Apache processen..

PHP script:

Code: Select all

<?php
$to      = 'patric@domain.se';
$subject = 'PHP Mail';
$message = 'Hej PHP';
$headers = 'From: php@domain.se' . "\r\n" .
    'Reply-To: 'webmaster@domain.se' . "\r\n" .
    'X-Mailer: PHP/' . phpversion();

mail($to, $subject, $message, $headers);
?>
Och i mailet så kommer det som:

Code: Select all

From: "www" <apache@domain.se>
Hur gör jag så att det skickas som den specifierade användaren?

Tack,
Patric

k1piee
Posts: 250
Joined: 25 July 2005, 00:35
Location: Helsingborg
Contact:

Re: PHP mail från specifik användare.

Post by k1piee » 2 June 2010, 08:57

bah never mind. Det var fel på smtp-servern..
Jag använder ssmtp för att skicka vidare till min riktiga smtp-server och

Code: Select all

FromLineOverride=NO
ska vara satt som

Code: Select all

FromLineOverride=YES

Post Reply