Page 1 of 1

Editorn Kate

Posted: 3 August 2010, 19:03
by ostene
Vill redigera punkt-filer med denna, men hur får
man dessa att visas under "open file"?

Re: Editorn Kate

Posted: 3 August 2010, 21:47
by Per_
ostene wrote:Vill redigera punkt-filer med denna, men hur får
man dessa att visas under "open file"?
Klicka på skiftnyckeln i "Öppna fil"-dialogen och välj "Visa dolda filer" (eller tryck [ALT]+.).