Page 1 of 1

Bli "su"

Posted: 20 September 2010, 09:40
by ostene
Hej

En liten undran.
Säg t.ex. att jag kör Dolphin och vill kopiera filer
till ett bibliotek vars ägare är root. Är inloggad som vanlig
användare. Jag går ner i terminalen och loggar in som
root med su etc. Startar Dolphin sen men det ger mig
inte behörighet som root för filkopieringen. Måste jag logga ut
och sen logga in som root för att kunna göra denna kopiering?
Kan jag inte tillfälligt bli root för att göra kopieringen?

Re: Bli "su"

Posted: 20 September 2010, 15:31
by kjell-e
Startar du Dolphin från terminalfönstret där du gör su?