Page 1 of 1

Får inte kontakt med FreeNas

Posted: 26 April 2011, 12:53
by nätfantomen
Hej!
Jag kör Debian 6 amd64.
Det mesta fungerar helt ok men jag har ett problem med nätverket. Jag har flera MS datorer, Debian och FreeNas kopplat till nätverket. Jag kan nå FreeNas från alla andra datorer utom från Debian. Från Debian kan jag utan problem nå alla windowsdatorer. FreeNas svarar på ping från Debian och jag kan även få kontakt med kommandot:

smbclient -L 192.168.1.250
Enter root's password:
Domain=[MSHOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.37]

Sharename Type Comment
--------- ---- -------
freenas Disk Gemensamma data
IPC$ IPC IPC Service (FreeNAS Server)
Domain=[MSHOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.37]
Server Comment
--------- -------
DEBIAN samba 3.5.6
FREENAS FreeNAS Server
Workgroup Master
--------- -------
MSHOME DEBIAN

När jag försöker nå FreeNas på nätverket får jag följande meddelande: Kunde inte montera platsen - Misslyckades med att hämta utdelningslista från server.

Jag får vid varje uppstart också ett meddelande om adresskollision men jag tror inte att det har med problemet att göra:
address space collision on of device [0xd0000000-0xd7ffffff]

Har någon annan liknande problem. Troligen en skitsak som enkelt kan lösas men jag har kört fast.

Re: Får inte kontakt med FreeNas

Posted: 9 May 2011, 12:53
by nätfantomen
Jag har nu löst problemet. Lösningen ligger i /etc/nsswitch.conf.
Jag modifierade raden 'hosts' så här:

hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4

Jag har infogat under 'networking' i smb.conf så här:
client lanman auth = Yes
client plaintext auth = yes
lanman auth = Yes
ntlm auth = yes

Även under 'global' är det tydligen viktigt att 'name resolve order' är i rätt ordning:
name resolve order = lmhosts wins bcast host

Informationen har jag efter mycket surfande hittat på nätet. Det finns exempel på ett 'wins' före 'dns' i 'nnswitch.conf' men detta medförde för mig att epost och automatiska uppdateringar slutade att fungera. Jag är inte heller säker på att 'wins' i 'name resolve order' ska vara där.