Postfix och mailscanner, mail levereras ej

Frågor kring allt som rör systemadministration.
Post Reply
arvid
Posts: 153
Joined: 26 March 2003, 07:20

Postfix och mailscanner, mail levereras ej

Post by arvid » 28 July 2011, 13:35

Jag håller på att bygga om eposten. Jag hade tidigare bogofilter som skräppostfilter, men tycker inte att det gör bra ifrån sig längre. Mailscanner verkar som en mer komplett lösning där man kan lägga in alla möjliga filter, inte bara skräppost utan även virus och phishing.

Installationsanvisningarna för mailscanner är lite kortfattade dock, fattar inte riktigt vad jag gjort så det är lite svårt att felsöka.

Problemet är att mail fastnar i /var/spool/postfix/hold och levereras inte vidare.

Mailscanner körs med 6 sekunders intervall, varje körning resulterar i denna text i /var/log/mail.log och mail.info. (Att loggfilerna växer med 10 Mb/dygn är nåt jag får kolla på senare...)

Code: Select all

Jul 28 13:34:05 clint2 MailScanner[16939]: MailScanner E-Mail Virus Scanner version 4.79.11 starting...
Jul 28 13:34:05 clint2 MailScanner[16939]: Reading configuration file /etc/MailScanner/MailScanner.conf
Jul 28 13:34:05 clint2 MailScanner[16939]: Reading configuration file /etc/MailScanner/conf.d/comment
Jul 28 13:34:05 clint2 MailScanner[16939]: Connected to Processing Attempts Database
Jul 28 13:34:05 clint2 MailScanner[16939]: Found 0 messages in the Processing Attempts Database
Jul 28 13:34:05 clint2 MailScanner[16939]: Using locktype = flock
Ingenting i mail.err eller mail.warn.

Trots att det ligger lite mail i hold-katalogen kan jag inte hitta några rader med "Found 1 message..." (eller fler) så det verkar ju som att mailscanner letar på fel ställe.

Konfigurationen till mailscanner är enorm. Till och med utan kommentarer och tomma rader är den 352 rader. Här är den i alla fall, men jag tror bara jag gjorde de fem ändringar som nämns i installationsguiden länkad en bit upp, det vill säga:

Code: Select all

Run As User = postfix
Run As Group = postfix
Incoming Queue Dir = /var/spool/postfix/hold
Outgoing Queue Dir = /var/spool/postfix/incoming
MTA = postfix
Sedan gick jag in och stängde av olika plugins (spamassassin, clamav) för att se om det hjälpte men det gjorde det inte.

Jag fick först felmeddelanden som detta nedan. Eftersom jag gjort alla ändringar i /etc/MailScanner/MailScanner.conf slängde jag bara in en fil med några kommenterade rader i conf.d. Vet inte om jag saknar något där eller är det bara ett snyggare sätt att se vad som skiljer sig från defaultkonfigurationen?

Code: Select all

Configuration: Failed to find any configuration files like /etc/MailScanner/conf.d/*, skipping them.
Det står mycket om permissions. Jag har satt allt i /var/spool/MailScanner till postfix:postfix, dock har gruppen ändrats i vissa fall (till clamav eller root) men så länge de ägs av användaren postfix kan det väl inte orsaka problem?

Även /var/spool/postfix/hold ägs av postfix:root och katalogerna för chroot finns där (/var/spool/postfix/dev och ../usr osv).

Så ja, det är väl det hela. Jag vet som sagt inte riktigt var jag ska leta. Är det någon som har något förslag?

Här är postconf -n

Code: Select all

alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
config_directory = /etc/postfix
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
inet_interfaces = all
mailbox_command = /usr/bin/maildrop
mailbox_size_limit = 0
mydestination = clint2.---.se, localhost.---.se, localhost
myhostname = clint2.---.se
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
myorigin = /etc/mailname
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relayhost = smtp.---.se
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtpd_use_tls = yes
och /etc/postfix/header_checks:

Code: Select all

/^Received:/ HOLD

Post Reply