Mailserver

Frågor kring allt som rör systemadministration.
Post Reply
HansB
Posts: 1
Joined: 9 February 2012, 16:49

Mailserver

Post by HansB » 9 February 2012, 17:02

Hej!

Jag håller på och sätter upp en liten mailserver på en linuxburk. Tanken är att låta den hämta mail från olika konton på nätet (POP/IMAP) och lägga dem i lokala mappar som sedan kan läsas via IMAP.
Som första steg installerade jag Dovecot som IMAP-server och lade upp något virtuellt testkonto. Vill att mailkonton på den här servern ska vara virtuella då de flesta användarna inte har några användarkonton på burken. Att konfigurera Dovecot gick smidigt och jag kan nu accessa testkontona via IMAP från olika datorer. Jag har också labbat lite med olika nivåer på säkerhet kring inloggning och liknande och det tycks funka.

Nästa steg blir att få till något som automatiskt och regelbundet hämtar mail från ett antal olika källor och fördelar dem till rätt konton på mailservern. Dessutom vill jag kunna köra lite script som kan hjälpa till med sortering samt spam och viruskontroll på inkommande mail. Getmail och fetchmail har jag kikat på, likaså procmail och dovecot-lda men jag får inte ihop det, hittar inte heller någon "how-to" eller liknande på nätet som riktigt ger mig rätt svar. Nånstans gick jag nog vilse bland LDA, MDA och allt vad det heter. Närmsta jag kom var nog en kombination av Getmail och Procmail. Den klarade av att hämta mail men jag fick aldrig till det med sorteringen så alla mail hamnade i systemkontots inbox och inte hos rätt konto.

Någon som satt upp nått liknande och kan ge mig en hint om i vilken riktning jag ska gå? Vilken kombination av mjukvaror funkar och hur ser grundkonfigurationen ut?

// Hans

Post Reply