Problem med libc6 och apt i ubuntu wheezy

Frågor kring allt som rör systemadministration.
Post Reply
kryd
Posts: 2
Joined: 20 April 2012, 12:25

Problem med libc6 och apt i ubuntu wheezy

Post by kryd » 20 April 2012, 12:30

Hej,

Jag skulle installera skype på en relativt nyinstallerd linuxburk med ubuntu 12.05 (wheezy/sid)
Installationen avbröts på grund av att den saknade "ldconfig".

Nu kan jag installera applikationer.
Se felmeddelande nedan:

root@ubuntu:~# apt-get -f install
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
libc-bin libc6
Suggested packages:
glibc-doc
The following NEW packages will be installed:
libc-bin
The following packages will be upgraded:
libc6
1 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 138 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
Need to get 5,143 kB of archives.
After this operation, 3,432 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-security/main libc-bin amd64 2.13-20ubuntu5.1 [994 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-security/main libc6 amd64 2.13-20ubuntu5.1 [4,149 kB]
Fetched 5,143 kB in 20s (256 kB/s)
Can't exec "locale": No such file or directory at /usr/share/perl5/Debconf/Encoding.pm line 16.
Use of uninitialized value $Debconf::Encoding::charmap in scalar chomp at /usr/share/perl5/Debconf/Encoding.pm line 17.
Preconfiguring packages ...
dpkg: warning: 'ldconfig' not found in PATH or not executable.
dpkg: error: 1 expected program not found in PATH or not executable.
Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)


Kör jag apt-get install libc-bin får jag:
root@ubuntu:~# apt-get install libc-bin
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
libc6 : Depends: libc-bin (= 2.13-20ubuntu5)
libc6-dev : Depends: libc6 (= 2.13-20ubuntu5.1) but 2.13-20ubuntu5 is to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
root@ubuntu:~#

Någon som har en aning om vad som är fel eller hur jag åtgärdar detta, undviker gärna ominstallation.

kryd
Posts: 2
Joined: 20 April 2012, 12:25

Re: Problem med libc6 och apt i ubuntu wheezy

Post by kryd » 20 April 2012, 12:31

Uppdaterat:

root@ubuntu:~# dpkg --configure -a
dpkg: warning: 'ldconfig' not found in PATH or not executable.
dpkg: error: 1 expected program not found in PATH or not executable.
Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin.
root@ubuntu:~#

User avatar
kjell-e
Posts: 2817
Joined: 21 December 2002, 16:27
Location: Linköping
Contact:

Re: Problem med libc6 och apt i ubuntu wheezy

Post by kjell-e » 20 April 2012, 16:56

Har du ldconfig i /sbin ?
Det borde du ha. Den finns i paketet libc-bin som du får installerat enligt din dump.

Är katalogen /sbin med i din PATH ?
Det ska den vara för att det ska gå att köra ldconfig utan att behöva ange sökväg.
Om den inte är det gör
export PATH=/sbin:$PATH
då får du med /sbin i din PATH och den kommer att hittas.

Prova att sätta PATH och kör sedan apt-get -f install

Post Reply