Wifi..

Här diskuterar vi GIMP, OpenOffice, Emacs, VI och andra applikationer som finns under Linux / UNIX.
Post Reply
User avatar
Snouser
Posts: 814
Joined: 7 February 2005, 19:31
Location: Klädesholmen
Contact:

Wifi..

Post by Snouser » 7 January 2007, 22:15

Någon som vet nått bra program som gör de möjligt att scanna av omgivningen efter Wifi nät och sedan kunna ansluta till dom.

Jag har testat wifi-radar, men de funkar endast att lägga till nätverk, inte söka.

Datorn ja använder kör xbuntu

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 7 January 2007, 22:20

Flyttade...

Testa kismet... för lite enklare kör "iwlist". :)
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

acura
Posts: 30
Joined: 8 January 2007, 11:27

Post by acura » 8 January 2007, 12:04

Jag håller just nu på att utvecklar ett program/script i Perl som gör ganska exakt det du beskriver. Det scannar av omgivningen efter accesspunkter med hjälp av iwlist och skriver därefter ut en lista på nätverk i omgivningen och man får välja att ansluta till ett av dessa. Det klarar även av att ansluta mot både WEP och WPA-PSK krypterade nät.

Det kräver wirelesstools och wpa_supplicant för att kunna ansluta mot nätverk med WPA kryptering.

Dock är det endast textbaserat och inget GUI äl planerat heller. Men om intresse finns så kan jag lägga upp det här. Det är inte helt färdigt men fungerar helt som det ska i wizardläge.

OErjan
Posts: 1834
Joined: 21 April 2003, 06:43
Location: 64*N 21*E

Post by OErjan » 8 January 2007, 18:56

INTRESSERAD!!
skulle vara underbart med ett sånt program/script, jag har et par "lik" till bärbara som jag undviker GUI till.
min 350Mhzmed 11" skärm är min favorit för mobila prylar, den på 500Mhz är lite för stor/klumpig
kanske jag är en av de sista människor som ser din gamla: bil, dator, gräsklippare...
efter mig är de så många kilo konfetti.

User avatar
Emil.s
Posts: 4366
Joined: 24 May 2005, 22:22
Location: Hedemora/Dalarna
Contact:

Post by Emil.s » 8 January 2007, 22:52

Jo, vore riktigt nice! :)
Och nej. GUI kan man väl inte ha? :P 8)
Innan ni postar: Läs FAQen
När ni postar:
Posta i Rätt forum! Och skriv/formulera dig rätt

acura
Posts: 30
Joined: 8 January 2007, 11:27

Post by acura » 9 January 2007, 05:06

Här är det, PiFi. :)

Code: Select all

#!/usr/bin/perl
#PiFi version 0.3 released under GNU GPL2
#This is Perl program written to make it more simple to connet
#to the most common WiFi nets (open, WEP and WPA-PSK).
#It uses wirelesstools to scan and connect to WiFi nets.
#To beable to connect to WPA-PSK encrypted nets wpa_supplicant is
#a dependency.
#
#This program is written by Rickard Gustafson (rickard.gustafson@gmail.com

use strict;
use Math::BigInt;

#Check if valid wifi-inteface.
sub valid_if($) {
  my ($if) = @_; 
  system("ifconfig $if up");
  $_ = `iwconfig $if 2>&1`; # 2>&1 redirect STDERR to STDOUT
  return /ESSID/;
}

#Checks ip wpa_supplicant exists in path.
sub check_wpa {
  $_ = `which wpa_supplicant`;
  return !/which/;
}

#Scan and parse SSIDs.
sub scan_ssid($) {
  my ($if) = @_;
  my @lines = `iwlist $if scan`;
  my @nets = ();
  my @ssid = ();
  my $i = 0;

  for (0..$#lines) {
    if (@lines[$_] =~ s/.*ESSID:"(.*)"/$1/) { #Get ssid and stores in first cell of vector.
      chomp @lines[$_];
      @ssid[0] = @lines[$_];
      $i++;
    }
    if (@lines[$_] =~ s/.*key:(.*)/$1/) { #Gets encryption, i WPA it extends vector with chipper
      $i++;
      my $j;
      if (@lines[$_] =~ /on/) {
        @ssid[2] = 1;
        if (@lines[$_+5] =~ /WPA/) {
          @lines[$_+5] =~ s/.*IE: (.*) Version.*/$1/; #@lines[$_+5] =~ s/.*IE: (.*) Version (.)/$1$2/; does the same but also stores wpa version.
          chomp @lines[$_+5];
          @ssid[3] = @lines[$_+5];
          for $j (4..6) {
            @lines[$_+$j+2] =~ s/.*: (.*)/$1/;
            chomp @lines[$_+$j+2];
            @ssid[$j] = @lines[$_+$j+2];
          }
        }
        else {
          @ssid[3] = "WEP";
          for $j (4..6) {
            @ssid[$j] = 0;
          }
        }
      }
      else {
        @ssid[2]= 0;
        for $j (2..6) {
          @ssid[$j] = 0;
        }
      }
    }
    if (@lines[$_] =~ s/.*=(.*)\/(.*)/$1/) {
      chomp @lines[$_];
      @ssid[1] = @lines[$_];
      $i++;
    }
    if ($i == 3) {
      push @nets, [@ssid];
      $i = 0;
    }
  }
  return @nets;
}

#Returns encryption typ like an integer.
sub enc_type { #enc_type(@net)
  my (@net) = @_;
  if (@net[2] == 0) {
    return 0;
  }
  if (@net[2] == 1 && @net[3] =~ /WEP/) {
    return 1;
  }
  if (@net[2] == 1 && @net[3] =~ /WPA/) {
    return 2;
  }
}

#Print ssid and info from given vector.
sub print_ssid {
  my @nets = @_;
  my $i;

  die ("No networks found.") unless ($#nets != -1);

  for $i (0..$#nets) {
    my $sig = Math::BigInt -> new($nets[$i][1]);
    my $stars = "#" x ($sig / 2);
    my $enc = ($nets[$i][2] == 0) ? "not encypted." : "encrypted with $nets[$i][3]"; 
    printf ("Network id: %d\n", $i+1);
    print "SSID: $nets[$i][0]\n";
    printf ("This network is %s\n", $enc);
    printf ("Link quality: [%-50s %3d\%]\n", $stars, $sig );
    print "-" x 70 . "\n";
  }
  return 0;
}

#Generates configuration file for wpa_supplicant.
sub gen_conf { # gen_conf($ssid, $secret, $file)
  my ($ssid, $secret, $file) = @_;
  $_ = `wpa_passphrase $ssid "$secret"`;
  my @wpa = split /\n/;
  open(FILE,">$file");
  print FILE "ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant\n";
  print FILE "ctrl_interface_group=0\n";
  print FILE "eapol_version=1\n";
  print FILE "ap_scan=1\n";
  print FILE "fast_reauth=1\n";
  print FILE "\n\n\nnetwork={\n";
  #WPA
  print FILE "scan_ssid=1\n";
  print FILE "ssid=\"$ssid\"\n";
  print FILE "proto=WPA\n";
  print FILE "key_mgmt=WPA-PSK\n";
  print FILE "pairwise=CCMP TKIP\n";
  print FILE "group=CCMP TKIP WEP104 WEP40\n";
  print FILE "@wpa[3]\n";
  print FILE "}\n";
  close(FILE);
  return 0;
}

#Connects to wpa encrypted network with given interface, SSID and PSK.
sub wpa_connect { #wpa_connect($iw, $ssid, $secret)
  my ($iw, $ssid, $secret) = @_;
  my $file = "/tmp/wpa_supplicant.conf";
  gen_conf($ssid, $secret, $file);
  $_ = `wpa_supplicant -Dwext -i$iw -c$file -B`; #wext is a chipper wpa_supplicant allways is compiled with and probably all drivers works with.
  unlink($file);
  return 0;
}

sub wep_connect { #wep_connect($iw, $ssid, $key)
  my ($iw, $ssid, $key) = @_;
  $_ = `iwconfig $iw mode managed key $key`;
  $_ = `iwconfig essid $ssid`;
  return 0;
}

sub open_connect { #open_connect($iw, $ssid)
  my ($iw, $ssid) = @_;
  $_ = `iwconfig $iw essid $ssid`;
  return 0;
}

#Escapes quotes in string.
sub quote_escape {
  $_ = @_;
  s/\"/\\\"/g;
  return;
}

#Set IP on given interface with given client.
sub ip_dhcp { #ip_dhcp($iw, $client)
  my ($iw, $client) = @_;
  $_ = `$client $iw`;
  return 0;
}

#Set IP on given interface with ifconfig and given ip-string.
sub ip_static { #ip_static($iw, $ip)
  my ($iw, $ip) = @_;
  $_ = `ifconfig $iw $ip`;
  return 0;
}

sub run {
  #Get which interface and checks if valid.
  print "Enter which interface you want to connect with (eg. ath0 eth1 wifi0): ";
  my $iw = <STDIN>;
  chomp $iw;
  die ("\n$iw does not seem to be a valid WiFi interface please check your spelling.\n") unless ( valid_if($iw) == 1);
  
  #Scan and print aviable networks.
  my @nets = scan_ssid($iw);
  print_ssid(@nets);

  #Get network id.
  print "\nEnter id of SSID you want to connect: ";
  my $id = <STDIN>;
  chomp $id;
  $id--;
  die ("You want to connect to a WPA encrypted network and wpa_supplicant does not exists in path.\n") unless !(enc_type(@{$nets[$id]}) == 2 && check_wpa == 0);
  
  #Connect to AP.
  if (enc_type(@{$nets[$id]}) == 0) {
    open_connect($iw, $nets[$id][0]);
  }
  if (enc_type(@{$nets[$id]}) == 1) {
    print "\nEnter WEP-key: ";
    my $key = <STDIN>;
    chomp $key;
    wep_connect($iw, $nets[$id][0], $key);
  }
  if (enc_type(@{$nets[$id]}) == 2) {
    print "\nEnter WPA-passphrase: ";
    my $psk = <STDIN>;
    chomp $psk;
    $psk = quote_escape($psk);
    wpa_connect($iw, $nets[$id][0], $psk);
  }

  #IP configuration.
  print "\nTo use DHCP enter your client below.\n";
  print "To use static IP enter an ifconfig compatible string.\n";
  print "Example: 10.0.0.1, 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0, 10.0.0.1 netmask 0xffffff00, 10.0.0.1/24\n";
  print "wifi> ";
  my $adr = <STDIN>;
  chomp $adr;
  if ($adr =~ /[dD][hH][cC]/) {
    ip_dhcp($iw, $adr);
  }
  else {
    ip_static($iw, $adr);
  }
}

run();

User avatar
gholen
Posts: 870
Joined: 25 February 2004, 12:48
Location: Kungälv
Contact:

Post by gholen » 9 January 2007, 16:24

*sätter sig omedelbart och börjar pilla med det trådlösa korten i sin dator*

Ser helt underbart ut!
Återkommer med rapprter om en vecka!
Fluxbox,urxvt under Ubuntu Dapper Drake
Image

User avatar
Biffy
Posts: 1970
Joined: 22 March 2004, 22:26
Location: /home

Post by Biffy » 9 January 2007, 19:18

Var inte det där "Network manager" som introducerades i Dapper väldigt bra? Var väldigt mycket prat om det i början.
Image

Använder Ubuntu Dapper.

acura
Posts: 30
Joined: 8 January 2007, 11:27

Post by acura » 24 January 2007, 00:46

Här är en lite uppdaterad version som även kan ta in argument.
Ex: pifi.pl --wpa eth1 mittssid "min hemliga nyckel"

Code: Select all

#!/usr/bin/perl
#PiFi version 0.31 released under GNU GPL2
#This is Perl program written to make it more simple to connect
#to the most common WiFi nets (open, WEP and WPA-PSK).
#It uses wirelesstools to scan and connect to WiFi nets.
#To be able to connect to WPA-PSK encrypted nets wpa_supplicant is
#a dependency.
#
#This program is written by Rickard Gustafson (rickard.gustafson@gmail.com

use strict;
use Math::BigInt;
use Getopt::Long qw(:config pass_through);

use vars qw($VERSION);
$VERSION = 0.31;

sub version {
  print "PiFi version $VERSION\n";
}

#Check if valid wifi-inteface.
sub valid_if {
  my ($if) = @_; 
  system("ifconfig $if up");
  $_ = `iwconfig $if 2>&1`; # 2>&1 redirect STDERR to STDOUT
  return /ESSID/;
}

#Checks ip wpa_supplicant exists in path.
sub check_wpa {
  $_ = `which wpa_supplicant`;
  return !/which/;
}

#Scan and parse SSIDs.
sub scan_ssid {
  my ($if) = @_;
  my @lines = `iwlist $if scan`;
  my @nets = ();
  my @ssid = ();
  my $i = 0;

  for (0..$#lines) {
    if (@lines[$_] =~ s/.*ESSID:"(.*)"/$1/) { #Get ssid and stores in first cell of vector.
      chomp @lines[$_];
      @ssid[0] = @lines[$_];
      $i++;
    }
    if (@lines[$_] =~ s/.*key:(.*)/$1/) { #Gets encryption, if WPA it extends vector with chipper
      $i++;
      my $j;
      if (@lines[$_] =~ /on/) {
        @ssid[2] = 1; #Field 2 is a boolean for encryption
        if (@lines[$_+5] =~ /WPA/) {
          @lines[$_+5] =~ s/.*IE: (.*) Version.*/$1/; #@lines[$_+5] =~ s/.*IE: (.*) Version (.)/$1$2/; does the same but also stores wpa version.
          chomp @lines[$_+5];
          @ssid[3] = @lines[$_+5];
          for $j (4..6) { #Gets chippers and other extra output from iwlist.
            @lines[$_+$j+2] =~ s/.*: (.*)/$1/;
            chomp @lines[$_+$j+2];
            @ssid[$j] = @lines[$_+$j+2];
          }
        }
        else {
          @ssid[3] = "WEP";
          for $j (4..6) { #These fields are obsolete for WEP but set to zero to not get any missmatching.
            @ssid[$j] = 0;
          }
        }
      }
      else {
        @ssid[2]= 0;
        for $j (2..6) {#These fields are obsolete but set to zero to not get any missmatching.
          @ssid[$j] = 0;
        }
      }
    }
    if (@lines[$_] =~ s/.*=(.*)\/(.*)/$1/) { #Signalstrength
      chomp @lines[$_];
      @ssid[1] = @lines[$_];
      $i++;
    }
    if ($i == 3) {
      push @nets, [@ssid];
      $i = 0;
    }
  }
  return @nets;
}

#Returns encryption type from array like an integer. Returns 0 for none, 1 for WEP and 2 for WPA.
sub enc_type { #enc_type(@net)
  my (@net) = @_;
  if (@net[2] == 0) {
    return 0;
  }
  if (@net[2] == 1 && @net[3] =~ /WEP/) {
    return 1;
  }
  if (@net[2] == 1 && @net[3] =~ /WPA/) {
    return 2;
  }
}

#Print ssid and info from given vector.
sub print_ssid {
  my @nets = @_;
  my $i;

  die ("No networks found.") unless ($#nets != -1);

  for $i (0..$#nets) {
    my $sig = Math::BigInt -> new($nets[$i][1]);
    my $stars = "#" x ($sig / 2);
    my $enc = ($nets[$i][2] == 0) ? "not encypted." : "encrypted with $nets[$i][3]"; 
    printf("Network id: %d\n", $i+1);
    print "SSID: $nets[$i][0]\n";
    printf("This network is %s\n", $enc);
    printf("Link quality: [%-50s %3d\%]\n", $stars, $sig );
    print "-" x 70 . "\n";
  }
  return 0;
}

#Generates configuration file for wpa_supplicant.
sub gen_conf { # gen_conf($ssid, $secret, $file)
  my ($ssid, $secret, $file) = @_;
  $_ = `wpa_passphrase $ssid "$secret"`;
  my @wpa = split /\n/;
  open(FILE,">$file");
  print FILE "ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant\n";
  print FILE "ctrl_interface_group=0\n";
  print FILE "eapol_version=1\n";
  print FILE "ap_scan=1\n";
  print FILE "fast_reauth=1\n";
  print FILE "\n\n\nnetwork={\n";
  #WPA
  print FILE "scan_ssid=1\n";
  print FILE "ssid=\"$ssid\"\n";
  print FILE "proto=WPA\n";
  print FILE "key_mgmt=WPA-PSK\n";
  print FILE "pairwise=CCMP TKIP\n";
  print FILE "group=CCMP TKIP WEP104 WEP40\n";
  print FILE "@wpa[3]\n";
  print FILE "}\n";
  close(FILE);
  return 0;
}

#Connects to wpa encrypted network with given interface, SSID and PSK.
sub wpa_connect { #wpa_connect($iw, $ssid, $secret)
  my ($iw, $ssid, $secret) = @_;
  my $file = "/tmp/wpa_supplicant.conf";
  gen_conf($ssid, $secret, $file);
  system("wpa_supplicant -Dwext -i$iw -c$file -B"); #wext is a chipper wpa_supplicant allways is compiled with and probably all drivers works with.
  unlink($file);
  return 0;
}

#Connects to wep encrypted network with ginev interface, SSID and hex-key.
sub wep_connect { #wep_connect($iw, $ssid, $key)
  my ($iw, $ssid, $key) = @_;
  system("iwconfig $iw mode managed key $key");
  system("iwconfig essid $ssid");
  return 0;
}

#Connects to open network with given interface and SSID
sub open_connect { #open_connect($iw, $ssid)
  my ($iw, $ssid) = @_;
  system("iwconfig $iw essid $ssid");
  return 0;
}

#Escapes quotes in string.
sub quote_escape {
  $_ = @_;
  s/\"/\\\"/g;
  return;
}

#Set IP on given interface with given client.
sub ip_dhcp { #ip_dhcp($iw, $client)
  my ($iw, $client) = @_;
  system($client $iw);
  return 0;
}

#Set IP on given interface with ifconfig and given ip-string.
sub ip_static { #ip_static($iw, $ip)
  my ($iw, $ip) = @_;
  system("ifconfig $iw $ip");
  return 0;
}

#Function for running as wizard.
sub wizard {
  #Get which interface and checks if valid.
  print "Enter which interface you want to connect with (eg. ath0 eth1 wifi0): ";
  my $iw = <STDIN>;
  chomp $iw;
  die ("\n$iw does not seem to be a valid WiFi interface please check your spelling.\n") unless ( valid_if($iw) == 1);
  
  #Scan and print aviable networks.
  my @nets = scan_ssid($iw);
  print_ssid(@nets);

  #Get network id.
  print "\nEnter id of SSID you want to connect: ";
  my $id = <STDIN>;
  chomp $id;
  $id--;
  die ("You want to connect to a WPA encrypted network and wpa_supplicant does not exists in path.\n") 
    if (enc_type(@{$nets[$id]}) == 2 && check_wpa == 0);
  
  #Connect to AP.
  if (enc_type(@{$nets[$id]}) == 0) {
    open_connect($iw, $nets[$id][0]);
  }
  if (enc_type(@{$nets[$id]}) == 1) {
    print "\nEnter WEP-key: ";
    my $key = <STDIN>;
    chomp $key;
    wep_connect($iw, $nets[$id][0], $key);
  }
  if (enc_type(@{$nets[$id]}) == 2) {
    print "\nEnter WPA-passphrase: ";
    my $psk = <STDIN>;
    chomp $psk;
    $psk = quote_escape($psk);
    wpa_connect($iw, $nets[$id][0], $psk);
  }

  #IP configuration.
  print "\nTo use DHCP enter your client below.\n";
  print "To use static IP enter an ifconfig compatible string.\n";
  print "Example: 10.0.0.1, 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0, 10.0.0.1 netmask 0xffffff00, 10.0.0.1/24\n";
  print "wifi> ";
  my $adr = <STDIN>;
  chomp $adr;
  if ($adr =~ /[dD][hH][cC]/) {
    ip_dhcp($iw, $adr);
  }
  else {
    ip_static($iw, $adr);
  }
}

#Main function. Parses arguments.
sub main {
  my ($wizard,@open, @wep, @wpa, $help, $version);
  GetOptions ('w|wizard' => \$wizard, 
        'o|open=s{2}' => \@open, 
        'wep=s{3}' => \@wep, 
        'wpa=s{3}' => \@wpa, 
        'h|help' => \$help, 
        'v|version' => \$version);
  if ($#ARGV != -1) {
    die ("Try -h --help for usage.\n");
  }
    
  if ((@open && (@wep || @wpa)) || (@wep && @wpa)) {
    die ("Option open, wep and wpa obsoletes each other. Do not try to combine them!\n") 
  }

  #Connect to open network.
  #Helptext: -o --open [inteface ssid]
  if ($#open != -1) {
    #valid_if(@ARGV[0]) || die ("Not a valid WiFi interface."); #Seems to be obsolet
    die ("To few arguments\n") unless ($#open == 1);
    open_connect(@open);
  }

  #Connect to WEP network.
  #Helptext: --wep [interface ssid key]

  elsif ($#wep != -1) {
    #valid_if(@ARGV[0]) || die ("Not a valid WiFi interface."); #Seems to be obsolet
    die ("To few arguments\n") unless ($#wep == 2);
    wep_connect(@wep);
  }
  #Connect to WPA-PSK.
  #Helptext: --wpa [interface ssid passphrase]
  elsif ($#wpa != -1) {
    #valid_if(@ARGV[0]) || die ("Not a valid WiFi interface."); #Seems to be obsolet
    die ("To few arguments\n") unless ($#wpa == 2);
    wpa_connect(@wpa);
  }

  #Start PiFi in wizard mode.
  elsif ($wizard == 1) {
    wizard();
  }
  #Help.
  elsif ($help == 1) {
    print "PiFi usage:\n";
    print "-w --wizard\t\t\t\tWizard mode, similar as no option.\n";
    print "-o --open [inteface ssid]\t\tConnect to open network\n";
    print "--wep [interface ssid key]\t\tConnect to WEP encrypted network.\n";
    print "--wpa [interface ssid passphrase]\tConnect to WPA-PSK encrypted network.\n";
    print "-v --version\t\t\t\tPrint version.\n";
    print "-h --help\t\t\t\tPrint this helpmessage.\n";
  }
  #Version.
  elsif ($version == 1) {
    version();
  }
  #If no arguments are passed start as wizard.
  else {
    wizard();
  }
}

main();

Post Reply