Page 1 of 1

Program för lagerstatistik

Posted: 12 January 2007, 23:19
by mikaelho
Om man jobbar med försäljning och kunder, kan det vara smidigt med ett program som håller reda på lager, kundregister, kostnader, diverse utskrifter, etc.

Jag undrar om det finns något sådant program för Linux eller Windows? Om det finns för Windows ska det helst fungera med Wine. I andra hand får det duga med vmware.

Men absolut bäst vore det såklart om det var gjort för linux. Men inget krav. även för windows går såklart bra.

Posted: 12 January 2007, 23:29
by Emil.s
Gör inte OLFIX det?

Se mer info här:
http://bbs.linux.se/viewforum.php?f=18

EDIT:
Stämmer bra det. Här är officiella(?) hemsidan:
http://www.shellkonto.nu/olfix/