Page 1 of 1

Räkna ut antal förekomster i OOo Calc

Posted: 25 February 2007, 18:51
by trekkie78
1. Jag har ett kalkylblad där jag i en kolumn har svarsalternativen Ja/Nej/Kanske. Nu vill jag i slutet av kolumnen räkna ut hur många gånger de olika alternativen förekommer. Vilken funktion skall jag använda? = LÖST! Svaret är =antal.om(XX:XX; "Text") där alltså XX står för cellnamnet/-beteckningen, exempelvis A1:A99.

2. Sen en snarliknande funktion. Om vi säger att jag har en kolumn med olika alternativ, Stockholm Norra, Stockholm Södra, Stockholm Central, men de olika alternativen kanske är upp emot 2000 olika (inte 3 som i mitt exempel) och förekommer på flera ställen. Då vill jag veta hur många olika alternativ det finns (förekommer alltså Stockholm Södra på 100 ställen så är det fortfarande bara ett alternativ). Hoppas någon förstår hur jag menar och vet vad jag ska använda för funktion?

//trekkie

Posted: 25 February 2007, 22:17
by drbrno
Det låter som ett jobb för COUNTIF.

Posted: 25 February 2007, 22:37
by trekkie78
Jo, det hade jag listat ut. Det är resten som är värre, oavsett vad jag väljer (har givetvis inte provat alla) så får jag #NAMN? eller 0. Har testat med bl.a antal, antal.om, osv osv.

//trekkie

Posted: 25 February 2007, 23:02
by drbrno
Hur skriver du då? Jag testade detta, det funkar: COUNTIF(A1:A10; "ja")

Posted: 26 February 2007, 05:58
by trekkie78
Jag hade skrivit precis som du, fast antal.om istället för countif. Men när jag skapade ett nytt kalkylblad så fungerade det. Är kanske någon cell i det gamla kalkylbladet som är konstigt "formaterat". Tack för hjälpen!

//trekkie

Posted: 27 February 2007, 19:36
by trekkie78
Tillkom en fråga, nr 2 i orginalposten! :-)

//trekkie

Posted: 27 February 2007, 22:41
by drbrno
Har inte testat, men jag hittade ett tips här: http://www.openofficetips.com/blog/arch ... index.html (Counting unique entries in a range)

Posted: 27 February 2007, 23:04
by trekkie78
Försökte klipp och klistra in det föreslagna men fick bara ett #NAMN? i retur. Det står visserligen i texten att man skall trycka in Shift-Ctrl-Enter samtidigt som man matar in formeln - hur sjutton skall det gå till eller har jag missuppfattat det som står ?

//trekkie