Page 1 of 1

Var är chkconfig till debian 4.0 ?

Posted: 30 June 2007, 22:51
by phm
Saknar chkconfig till debian 4.0.
Går ej att installera med apt-get.
Finns ett kommando som ersätter eller hur gör man ?