Page 1 of 1

C++ kompilator för Ubuntu 9.04

Posted: 9 October 2009, 10:37
by andnord
Finns det någon bra C++ kompilator för Ubuntu 9.04, gärna med öppen källkod?

Andreas

Re: C++ kompilator för Ubuntu 9.04

Posted: 9 October 2009, 16:17
by Fader_Berg
GCC är väl det alternativ jag först kommer att tänka på.

Re: C++ kompilator för Ubuntu 9.04

Posted: 9 October 2009, 16:44
by miixter
andnord wrote:Finns det någon bra C++ kompilator för Ubuntu 9.04, gärna med öppen källkod?

Andreas
G++ som kompilator sedan har jag ibland använt Anjuta som IDE.

/mixter

Re: C++ kompilator för Ubuntu 9.04

Posted: 9 October 2009, 22:21
by kjell-e
Gör en "sudo apt-get install build-essential" så får du de viktigaste paketen som du behöver för att kunna kompilera. Jag har för mig att g++, d.v.s. c++-kompilatorn som finns i gcc, följer med då.

Re: C++ kompilator för Ubuntu 9.04

Posted: 10 October 2009, 03:38
by brain
kjell-e wrote:Jag har för mig att g++, d.v.s. c++-kompilatorn som finns i gcc, följer med då.
Jodå...

xxx@xxx:~$ apt-cache show build-essential
Package: build-essential
Priority: optional
Section: devel
Installed-Size: 48
Maintainer: Ubuntu Core Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Matthias Klose <doko@debian.org>
Architecture: amd64
Version: 11.4
Depends: libc6-dev | libc-dev, g++ (>= 4:4.3.1), make, dpkg-dev (>= 1.13.5)

Re: C++ kompilator för Ubuntu 9.04

Posted: 10 October 2009, 12:21
by andnord
Finns den alltså inbyggd i Ubuntu 9.04?

Re: C++ kompilator för Ubuntu 9.04

Posted: 10 October 2009, 22:49
by kjell-e
Den finns mig veterligen inte med som standard när du installerar men om du installerar den i efterhand så hämtas alla nödvändiga paket och installeras åt dig.

Re: C++ kompilator för Ubuntu 9.04

Posted: 22 October 2009, 09:02
by andnord
Okej hur gör man detta då?

Re: C++ kompilator för Ubuntu 9.04

Posted: 22 October 2009, 09:19
by kjell-e
Som jag beskrev ovan, kör följande i ett terminalfönster:

Code: Select all

sudo apt-get install build-essential

Re: C++ kompilator för Ubuntu 9.04

Posted: 22 October 2009, 16:01
by andnord
Gick inge vidare. Fick följande meddelande så det verkar inte finnas något mer att installera.

Använd "apt-get autoremove" för att ta bort dem. 0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.