Oracle VirtualBox + arch failar

Här diskuterar vi GIMP, OpenOffice, Emacs, VI och andra applikationer som finns under Linux / UNIX.
Post Reply
user00
Posts: 2
Joined: 10 October 2014, 10:50

Oracle VirtualBox + arch failar

Post by user00 » 10 October 2014, 11:57

Tjenare, är väldigt nyfrälst i linux och kör med 3.16.4-1-ARCH. Allt fungerade felfritt (nästan, saknades ju fortfarande fungerande wifi manger men wifi-menu duger i krig!).
Men nu när jag installrat Virtualbox och försöker göra något i ett gäst OS, så går det några sekunder-minunter, sen fryser virtualboxen fast, (kan fortfarande röra muspekaren)....
Senare så slutar arch att fungera, allt låser sig och jag måste starta om.

När jag startar om så står den och tuggar på "journalctl" så kolla jag lite mer på vad det va men det förstod jag inte så värst mycket, så jag vänder mig till er!
Kommer med log strax, ska bara starta virtualboxen igen... ;/

Code: Select all

Oct 10 11:47:31 localhost systemd-journal[2770]: Journal started
Oct 10 11:47:31 localhost systemd[1]: Unit systemd-journald.service entered failed state.
Oct 10 11:47:31 localhost systemd-journald[151]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd).
Oct 10 11:47:31 localhost systemd-journal[2770]: Permanent journal is using 80.0M (max allowed 4.0G, trying to leave 4.0G free of 372.6G available → current limit 4.0G).
Oct 10 11:47:31 localhost systemd-journal[151]: Journal stopped
Oct 10 11:46:54 localhost systemd[1]: systemd-journald.service watchdog timeout (limit 1min)!
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.OnlineMiners.Zpj[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.OnlineMiners.Owncloud[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.OnlineMiners.GData[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.OnlineMiners.Flickr[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.OnlineMiners.Facebook[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook6[633]: Bus name 'org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook6' acquired.
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.Documents[633]: Gjs-Message: JS LOG: Can't find a valid getting started PDF document
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:2639): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:2639): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:2639): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.Weather.Application[633]: GWeather-Message: Failed to get Yr.no forecast data: 404 Not Found
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.Photos[633]: (gnome-photos:2642): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_proxy_call_internal: assertion 'G_IS_DBUS_PROXY (proxy)' failed
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.Photos[633]: GEGL-geglmodule.c-Message: Module '/usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so' load error: /usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so: undefined symbol: av_read_packet
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.seahorse.Application[633]: ** Message: DNS-SD initialization failed: Demonen är inte igång
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.seahorse.Application[633]: ** Message: init gpgme version 1.5.1
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7a 88 00 00 08 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7a 98 00 00 08 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7b 08 00 00 08 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7b 70 00 00 10 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7c 10 00 00 08 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7b f0 00 00 08 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7b d0 00 00 10 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 e9 c4 00 00 04 00 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 e9 c0 00 00 04 00 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 e9 be a0 00 01 60 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 e9 be 80 00 00 20 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 123436800
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7f 00 00 00 20 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 123436752
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7e d0 00 00 08 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 123436736
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7e c0 00 00 08 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 123436464
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7d b0 00 00 08 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 123436072
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7c 28 00 00 08 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 123435848
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7b 48 00 00 08 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 123435744
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7a e0 00 00 10 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 123435560
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7a 28 00 00 10 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 123433944
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 73 d8 00 00 08 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 123433856
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: blk_update_request: 17 callbacks suppressed
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 73 80 00 00 10 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB: 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost org.gnome.zeitgeist.Engine[633]: ** (zeitgeist-datahub:787): WARNING **: zeitgeist-datahub.vala:209: Error during inserting events: Timeout was reached
Oct 10 11:45:35 localhost gnome-session[620]: Gjs-Message: JS LOG: Received error from DBus search provider seahorse.desktop: Gio.IOErrorEnum: Tidsgränsen uppnåddes
Oct 10 11:45:35 localhost gnome-session[620]: Fönsterhanterarvarning: Log level 16: AT-SPI: Error in GetItems, sender=org.freedesktop.DBus, error=The name :1.86 was not provided by any .service files
Oct 10 11:45:35 localhost gnome-session[620]: Fönsterhanterarvarning: Log level 16: AT-SPI: Error in GetItems, sender=org.freedesktop.DBus, error=The name :1.83 was not provided by any .service files
Oct 10 11:45:35 localhost gnome-session[620]: Fönsterhanterarvarning: Log level 16: Unable to open bus connection: Failed to connect to socket /run/user/0/at-spi2-socket-2642: Förbindelse vägras
Oct 10 11:44:58 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:44:58 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service'
Oct 10 11:44:58 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.bluez.service': Unit dbus-org.bluez.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:44:58 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service'
Oct 10 11:43:27 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:26 localhost gdm-Xorg-:0[373]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Oct 10 11:43:26 localhost gdm-Xorg-:0[373]: >          Using new definition
Oct 10 11:43:26 localhost gdm-Xorg-:0[373]: > Warning:     Compat map for group 4 redefined
Oct 10 11:43:26 localhost gdm-Xorg-:0[373]: >          Using new definition
Oct 10 11:43:26 localhost gdm-Xorg-:0[373]: > Warning:     Compat map for group 3 redefined
Oct 10 11:43:26 localhost gdm-Xorg-:0[373]: >          Using new definition
Oct 10 11:43:26 localhost gdm-Xorg-:0[373]: > Warning:     Compat map for group 2 redefined
Oct 10 11:43:26 localhost gdm-Xorg-:0[373]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Oct 10 11:43:25 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:25 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:24 localhost org.gnome.Terminal[633]: (gnome-terminal-server:2308): GLib-GObject-WARNING **: g_object_weak_unref: couldn't find weak ref 0x7f32de2bc420(0x972350)
Oct 10 11:43:22 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:22 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:22 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:22 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:22 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:22 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:22 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:22 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:22 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:20 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:20 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:20 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:20 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:20 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:20 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:20 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:20 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:20 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:20 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:20 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:20 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:20 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:19 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:19 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:19 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:19 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:18 localhost virtualbox.desktop[2493]: Qt WARNING: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Oct 10 11:43:08 localhost gnome-session[620]: Fönsterhanterarvarning: Log level 16: AT-SPI: Error in GetItems, sender=org.freedesktop.DBus, error=The name :1.75 was not provided by any .service files
Oct 10 11:43:08 localhost gnome-session[620]: Fönsterhanterarvarning: Log level 16: Unable to open bus connection: Failed to connect to socket /run/user/0/at-spi2-socket-2435: Förbindelse vägras
Oct 10 11:43:08 localhost org.gnome.Photos[633]: (gnome-photos:2435): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_proxy_call_internal: assertion 'G_IS_DBUS_PROXY (proxy)' failed
Oct 10 11:43:08 localhost org.gnome.Documents[633]: Gjs-Message: JS LOG: Can't find a valid getting started PDF document
Oct 10 11:43:08 localhost org.gnome.OnlineMiners.Flickr[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:43:08 localhost org.gnome.OnlineMiners.Facebook[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:43:08 localhost org.gnome.OnlineMiners.Zpj[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:43:08 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:2431): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:43:08 localhost org.gnome.OnlineMiners.Owncloud[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:43:08 localhost org.gnome.OnlineMiners.GData[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:43:08 localhost org.gnome.Photos[633]: GEGL-geglmodule.c-Message: Module '/usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so' load error: /usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so: undefined symbol: av_read_packet
Oct 10 11:43:08 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.bluez.service': Unit dbus-org.bluez.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:43:08 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service'
Oct 10 11:43:08 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:2431): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:42:59 localhost kernel: vboxdrv: Successfully loaded version 4.3.16_OSE (interface 0x001a0007).
Oct 10 11:42:59 localhost kernel: vboxdrv: TSC mode is 'synchronous', kernel timer mode is 'normal'.
Oct 10 11:42:59 localhost kernel: vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x33f offMax=0x1ac3
Oct 10 11:42:59 localhost kernel: vboxdrv: Found 4 processor cores.
Oct 10 11:42:49 localhost gnome-session[620]: Fönsterhanterarvarning: Log level 16: AT-SPI: Error in GetItems, sender=org.freedesktop.DBus, error=The name :1.71 was not provided by any .service files
Oct 10 11:42:49 localhost org.gnome.Weather.Application[633]: GWeather-Message: Failed to get Yr.no forecast data: 404 Not Found
Oct 10 11:42:49 localhost gnome-session[620]: Fönsterhanterarvarning: Log level 16: AT-SPI: Error in GetItems, sender=org.freedesktop.DBus, error=The name :1.65 was not provided by any .service files
Oct 10 11:42:49 localhost gnome-session[620]: Fönsterhanterarvarning: Log level 16: Unable to open bus connection: Failed to connect to socket /run/user/0/at-spi2-socket-2307: Förbindelse vägras
Oct 10 11:42:49 localhost org.gnome.Photos[633]: (gnome-photos:2307): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_proxy_call_internal: assertion 'G_IS_DBUS_PROXY (proxy)' failed
Oct 10 11:42:49 localhost org.gnome.Photos[633]: ** (gnome-photos:2307): WARNING **: Unable to fetch the list of available renderers: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name com.intel.dle
Oct 10 11:42:49 localhost org.gnome.Documents[633]: Gjs-Message: JS LOG: Can't find a valid getting started PDF document
Oct 10 11:42:48 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:2309): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:42:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.Zpj[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:42:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.Flickr[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:42:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.Facebook[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:42:48 localhost org.gnome.seahorse.Application[633]: ** Message: DNS-SD initialization failed: Demonen är inte igång
Oct 10 11:42:48 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:42:48 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service'
Oct 10 11:42:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.Owncloud[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:42:48 localhost org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook6[633]: Bus name 'org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook6' acquired.
Oct 10 11:42:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.GData[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:42:48 localhost org.gnome.Photos[633]: GEGL-geglmodule.c-Message: Module '/usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so' load error: /usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so: undefined symbol: av_read_packet
Oct 10 11:42:48 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.bluez.service': Unit dbus-org.bluez.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:42:48 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service'
Oct 10 11:42:48 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:2309): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:42:48 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:2309): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:42:48 localhost org.gnome.seahorse.Application[633]: ** Message: init gpgme version 1.5.1
Oct 10 11:42:42 localhost gnome-session[620]: Fönsterhanterarvarning: last_focus_time (3473466) is greater than comparison timestamp (3473465). This most likely represents a buggy client sending inaccurate time
Oct 10 11:42:40 localhost epiphany.desktop[1186]: Error sending IPC message: Brutet rör
Oct 10 11:42:40 localhost epiphany.desktop[1186]: Error sending IPC message: Brutet rör
Oct 10 11:42:40 localhost epiphany.desktop[1186]: Error sending IPC message: Brutet rör
Oct 10 11:42:40 localhost epiphany.desktop[1186]: Error sending IPC message: Brutet rör
Oct 10 11:42:40 localhost epiphany.desktop[1186]: Error sending IPC message: Brutet rör
Oct 10 11:40:54 localhost systemd-timesyncd[178]: interval/delta/delay/jitter/drift 2048s/-0.018s/0.046s/0.258s/-28ppm
Oct 10 11:35:40 localhost gnome-session[620]: Fönsterhanterarvarning: Log level 16: STACK_OP_RAISE_ABOVE: sibling window 0x1a00b11 not in stack
Oct 10 11:35:40 localhost org.gnome.Terminal[633]: (gnome-terminal-server:1948): GLib-GObject-WARNING **: g_object_weak_unref: couldn't find weak ref 0x7f336fc5e420(0x1c62350)
Oct 10 11:31:57 localhost epiphany.desktop[1186]: ** (WebKitWebProcess:2210): WARNING **: uri_tester_compile_regexp: Fel vid kompilering av reguljära uttrycket -Banner-Ad)- vid tecknet 10: ) utan öppnande (
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.Weather.Application[633]: GWeather-Message: Failed to get Yr.no forecast data: 404 Not Found
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.OnlineMiners.Zpj[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.OnlineMiners.Owncloud[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.OnlineMiners.Flickr[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.OnlineMiners.GData[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.OnlineMiners.Facebook[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook6[633]: Bus name 'org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook6' acquired.
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.seahorse.Application[633]: ** Message: DNS-SD initialization failed: Demonen är inte igång
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.seahorse.Application[633]: ** Message: init gpgme version 1.5.1
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.Documents[633]: Gjs-Message: JS LOG: Can't find a valid getting started PDF document
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:2101): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.Photos[633]: ** (gnome-photos:2102): WARNING **: Unable to fetch the list of available renderers: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name com.intel.dle
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.Photos[633]: GEGL-geglmodule.c-Message: Module '/usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so' load error: /usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so: undefined symbol: av_read_packet
Oct 10 11:31:08 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:31:08 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service'
Oct 10 11:31:08 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.bluez.service': Unit dbus-org.bluez.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:31:08 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service'
Oct 10 11:31:08 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:2101): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:26:48 localhost gnome-session[620]: Fönsterhanterarvarning: Log level 16: AT-SPI: Error in GetItems, sender=org.freedesktop.DBus, error=The name :1.52 was not provided by any .service files
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.Weather.Application[633]: GWeather-Message: Failed to get Yr.no forecast data: 404 Not Found
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.Documents[633]: Gjs-Message: JS LOG: Can't find a valid getting started PDF document
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.Photos[633]: (gnome-photos:1949): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_proxy_call_internal: assertion 'G_IS_DBUS_PROXY (proxy)' failed
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.Photos[633]: ** (gnome-photos:1949): WARNING **: Unable to fetch the list of available renderers: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name com.intel.dle
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.Zpj[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.Flickr[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.Owncloud[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.seahorse.Application[633]: ** Message: DNS-SD initialization failed: Demonen är inte igång
Oct 10 11:26:48 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:26:48 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service'
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.Facebook[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook6[633]: Bus name 'org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook6' acquired.
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.GData[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:1955): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:26:48 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.bluez.service': Unit dbus-org.bluez.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:26:48 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service'
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:1955): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:1955): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.Photos[633]: GEGL-geglmodule.c-Message: Module '/usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so' load error: /usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so: undefined symbol: av_read_packet
Oct 10 11:26:48 localhost org.gnome.seahorse.Application[633]: ** Message: init gpgme version 1.5.1
Oct 10 11:26:11 localhost epiphany.desktop[1186]: ** (WebKitWebProcess:1899): WARNING **: uri_tester_compile_regexp: Fel vid kompilering av reguljära uttrycket -Banner-Ad)- vid tecknet 10: ) utan öppnande (
Oct 10 11:25:53 localhost epiphany.desktop[1186]: ** (WebKitWebProcess:1869): WARNING **: uri_tester_compile_regexp: Fel vid kompilering av reguljära uttrycket -Banner-Ad)- vid tecknet 10: ) utan öppnande (
Oct 10 11:25:48 localhost org.gnome.Terminal[633]: (gnome-terminal-server:1236): GLib-GObject-WARNING **: g_object_weak_unref: couldn't find weak ref 0x7f635d730420(0x1d85350)
Oct 10 11:23:49 localhost systemd-timesyncd[178]: interval/delta/delay/jitter/drift 1024s/-0.010s/0.047s/0.258s/-23ppm
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.Weather.Application[633]: GWeather-Message: Failed to get Yr.no forecast data: 404 Not Found
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.Photos[633]: (gnome-photos:1845): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_proxy_call_internal: assertion 'G_IS_DBUS_PROXY (proxy)' failed
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.Photos[633]: GEGL-geglmodule.c-Message: Module '/usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so' load error: /usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so: undefined symbol: av_read_packet
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.Documents[633]: Gjs-Message: JS LOG: Can't find a valid getting started PDF document
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:1741): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.OnlineMiners.Zpj[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.OnlineMiners.Owncloud[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:22:09 localhost gnome-session[620]: Fönsterhanterarvarning: Log level 16: AT-SPI: Error in GetItems, sender=org.freedesktop.DBus, error=The name :1.37 was not provided by any .service files
Oct 10 11:22:09 localhost gnome-session[620]: Gjs-Message: JS LOG: Received error from DBus search provider org.gnome.Photos.desktop during GetResultMetas: Gio.DBusError: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.S
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.OnlineMiners.GData[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:22:09 localhost gnome-session[620]: Fönsterhanterarvarning: Log level 16: Unable to open bus connection: Failed to connect to socket /run/user/0/at-spi2-socket-1742: Förbindelse vägras
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.Photos[633]: (gnome-photos:1742): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_proxy_call_internal: assertion 'G_IS_DBUS_PROXY (proxy)' failed
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.seahorse.Application[633]: ** Message: DNS-SD initialization failed: Demonen är inte igång
Oct 10 11:22:09 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:22:09 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service'
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.OnlineMiners.Flickr[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.OnlineMiners.Facebook[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook6[633]: Bus name 'org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook6' acquired.
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:1741): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:1741): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.Photos[633]: GEGL-geglmodule.c-Message: Module '/usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so' load error: /usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so: undefined symbol: av_read_packet
Oct 10 11:22:09 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.bluez.service': Unit dbus-org.bluez.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:22:09 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service'
Oct 10 11:22:09 localhost org.gnome.seahorse.Application[633]: ** Message: init gpgme version 1.5.1
Oct 10 11:18:11 localhost colord[530]: /usr/lib/colord/colord-sane: error while loading shared libraries: libsane.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Oct 10 11:18:10 localhost kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
Oct 10 11:18:10 localhost colord[530]: /usr/lib/colord/colord-sane: error while loading shared libraries: libsane.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Oct 10 11:18:10 localhost colord[530]: /usr/lib/colord/colord-sane: error while loading shared libraries: libsane.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Oct 10 11:18:10 localhost colord[530]: /usr/lib/colord/colord-sane: error while loading shared libraries: libsane.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Oct 10 11:18:10 localhost kernel: usb 1-2: USB disconnect, device number 2
Oct 10 11:16:09 localhost kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
Oct 10 11:16:09 localhost colord[530]: /usr/lib/colord/colord-sane: error while loading shared libraries: libsane.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Oct 10 11:16:09 localhost kernel: scsi 6:0:0:0: Direct-Access   SEMC   Mass Storage   0100 PQ: 0 ANSI: 4
Oct 10 11:16:08 localhost colord[530]: /usr/lib/colord/colord-sane: error while loading shared libraries: libsane.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Oct 10 11:16:08 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver uas
Oct 10 11:16:08 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Oct 10 11:16:08 localhost kernel: scsi6 : usb-storage 1-2:1.0
Oct 10 11:16:08 localhost kernel: usb-storage 1-2:1.0: USB Mass Storage device detected
Oct 10 11:16:07 localhost colord[530]: /usr/lib/colord/colord-sane: error while loading shared libraries: libsane.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
Oct 10 11:16:07 localhost kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Oct 10 11:15:22 localhost epiphany.desktop[1186]: ** (WebKitWebProcess:1565): WARNING **: uri_tester_compile_regexp: Fel vid kompilering av reguljära uttrycket -Banner-Ad)- vid tecknet 10: ) utan öppnande (
Oct 10 11:15:17 localhost systemd-timesyncd[178]: interval/delta/delay/jitter/drift 512s/-0.007s/0.045s/0.258s/-18ppm
Oct 10 11:14:11 localhost epiphany.desktop[1186]: (process:1195): GLib-GIO-CRITICAL **: g_input_stream_read_async: assertion 'G_IS_INPUT_STREAM (stream)' failed
Oct 10 11:13:43 localhost epiphany.desktop[1186]: ** (WebKitWebProcess:1499): WARNING **: uri_tester_compile_regexp: Fel vid kompilering av reguljära uttrycket -Banner-Ad)- vid tecknet 10: ) utan öppnande (
Oct 10 11:11:01 localhost systemd-timesyncd[178]: interval/delta/delay/jitter/drift 256s/-0.005s/0.046s/0.257s/-11ppm
Oct 10 11:09:43 localhost epiphany.desktop[1186]: ** (WebKitWebProcess:1439): WARNING **: uri_tester_compile_regexp: Fel vid kompilering av reguljära uttrycket -Banner-Ad)- vid tecknet 10: ) utan öppnande (
Oct 10 11:08:53 localhost systemd-timesyncd[178]: interval/delta/delay/jitter/drift 128s/-0.003s/0.046s/0.257s/-2ppm
Oct 10 11:07:48 localhost systemd-timesyncd[178]: interval/delta/delay/jitter/drift 64s/-0.002s/0.046s/0.256s/+9ppm
Oct 10 11:07:16 localhost systemd-timesyncd[178]: interval/delta/delay/jitter/drift 32s/+0.675s/0.046s/0.258s/+9ppm
Oct 10 11:07:16 localhost systemd[414]: Time has been changed
Oct 10 11:07:16 localhost systemd[610]: Time has been changed
Oct 10 11:07:15 localhost systemd-timesyncd[178]: Using NTP server 216.239.32.15:123 (time1.google.com).
Oct 10 11:06:53 localhost dhcpcd[299]: enp4s0f2: adding default route via 192.168.1.1
Oct 10 11:06:53 localhost dhcpcd[299]: enp4s0f2: adding route to 192.168.1.0/24
Oct 10 11:06:53 localhost dhcpcd[299]: enp4s0f2: leased 192.168.1.183 for 3600 seconds
Oct 10 11:06:51 localhost epiphany.desktop[1186]: ** (WebKitWebProcess:1204): WARNING **: uri_tester_compile_regexp: Fel vid kompilering av reguljära uttrycket -Banner-Ad)- vid tecknet 10: ) utan öppnande (
Oct 10 11:06:49 localhost dhcpcd[299]: enp4s0f2: no IPv6 Routers available
Oct 10 11:06:48 localhost dhcpcd[299]: enp4s0f2: offered 192.168.1.183 from 192.168.1.1
Oct 10 11:06:48 localhost org.gnome.Documents[633]: Gjs-Message: JS LOG: Can't find a valid getting started PDF document
Oct 10 11:06:48 localhost org.gnome.Photos[633]: (gnome-photos:1237): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_proxy_call_internal: assertion 'G_IS_DBUS_PROXY (proxy)' failed
Oct 10 11:06:48 localhost org.gnome.seahorse.Application[633]: ** Message: DNS-SD initialization failed: Demonen är inte igång
Oct 10 11:06:48 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:06:48 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service'
Oct 10 11:06:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.Zpj[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:06:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.Owncloud[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:06:48 localhost org.gnome.Weather.Application[633]: GWeather-Message: Failed to get Yr.no forecast data: 2 Fel vid uppslag av "api.yr.no": Namn eller tjänst okänd
Oct 10 11:06:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.Flickr[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:06:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.GData[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:06:48 localhost org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook6[633]: Bus name 'org.gnome.evolution.dataserver.AddressBook6' acquired.
Oct 10 11:06:48 localhost org.gnome.OnlineMiners.Facebook[633]: Gom-Message: Setting scheduler policy to SCHED_IDLE
Oct 10 11:06:48 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:1229): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:06:48 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.bluez.service': Unit dbus-org.bluez.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:06:48 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service'
Oct 10 11:06:48 localhost org.gnome.seahorse.Application[633]: ** Message: init gpgme version 1.5.1
Oct 10 11:06:48 localhost org.gnome.Photos[633]: GEGL-geglmodule.c-Message: Module '/usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so' load error: /usr/lib/gegl-0.2/ff-load.so: undefined symbol: av_read_packet
Oct 10 11:06:47 localhost org.gnome.Bijiben.SearchProvider[633]: (bijiben-shell-search-provider:1229): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:06:45 localhost systemd-timesyncd[178]: Using NTP server [2001:4860:4802:36::f]:123 (time3.google.com).
Oct 10 11:06:45 localhost systemd-timesyncd[178]: Timed out waiting for reply from 216.239.36.15:123 (time3.google.com).
Oct 10 11:06:43 localhost dbus[280]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.Avahi.service': Unit dbus-org.freedesktop.Avahi.service failed to load: No such file or directory.
Oct 10 11:06:43 localhost dbus[280]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Avahi' unit='dbus-org.freedesktop.Avahi.service'
Oct 10 11:06:39 localhost gdm[351]: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:06:39 localhost gdm-password][1171]: gkr-pam: unlocked login keyring
Oct 10 11:06:38 localhost kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Oct 10 11:06:38 localhost kernel: ata1.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
Oct 10 11:06:38 localhost kernel: ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Oct 10 11:06:38 localhost kernel: ata1.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
Oct 10 11:06:38 localhost kernel: ata1.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
Oct 10 11:06:38 localhost kernel: ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Oct 10 11:06:38 localhost kernel: ata1.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
Oct 10 11:06:38 localhost kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Oct 10 11:06:37 localhost kernel: ata2.00: configured for UDMA/133
Oct 10 11:06:37 localhost kernel: ata2.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
Oct 10 11:06:37 localhost kernel: ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Oct 10 11:06:37 localhost kernel: ata2.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
Oct 10 11:06:37 localhost kernel: ata2.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
Oct 10 11:06:37 localhost kernel: ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
Oct 10 11:06:37 localhost kernel: ata2.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
Oct 10 11:06:37 localhost kernel: ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Oct 10 11:06:37 localhost dhcpcd[299]: enp4s0f2: soliciting a DHCP lease
Oct 10 11:06:37 localhost dhcpcd[299]: enp4s0f2: soliciting an IPv6 router
Oct 10 11:06:36 localhost kernel: [drm] Enabling RC6 states: RC6 on, RC6p on, RC6pp off
Oct 10 11:06:36 localhost dhcpcd[299]: enp4s0f2: IAID f5:d6:92:7a
Oct 10 11:06:36 localhost kernel: r8169 0000:04:00.2 enp4s0f2: link up
Oct 10 11:06:36 localhost dhcpcd[299]: enp4s0f2: carrier acquired
Oct 10 11:06:36 localhost gdm[351]: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Oct 10 11:06:36 localhost gdm-Xorg-:0[373]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Oct 10 11:06:36 localhost gdm-Xorg-:0[373]: >          Using new definition
Oct 10 11:06:36 localhost gdm-Xorg-:0[373]: > Warning:     Compat map for group 4 redefined
Oct 10 11:06:36 localhost gdm-Xorg-:0[373]: >          Using new definition
Oct 10 11:06:36 localhost gdm-Xorg-:0[373]: > Warning:     Compat map for group 3 redefined
Oct 10 11:06:36 localhost gdm-Xorg-:0[373]: >          Using new definition
Oct 10 11:06:36 localhost gdm-Xorg-:0[373]: > Warning:     Compat map for group 2 redefined
Oct 10 11:06:36 localhost gdm-Xorg-:0[373]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Oct 10 11:06:35 localhost dhcpcd[299]: enp4s0f2: deleting default route via 192.168.1.1
Oct 10 11:06:35 localhost dhcpcd[299]: enp4s0f2: deleting route to 192.168.1.0/24
Oct 10 11:06:35 localhost gdm-Xorg-:0[373]: Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Oct 10 11:06:35 localhost gdm-Xorg-:0[373]: >          Using new definition
Oct 10 11:06:35 localhost gdm-Xorg-:0[373]: > Warning:     Compat map for group 4 redefined
Oct 10 11:06:35 localhost gdm-Xorg-:0[373]: >          Using new definition
Oct 10 11:06:35 localhost gdm-Xorg-:0[373]: > Warning:     Compat map for group 3 redefined
Oct 10 11:06:35 localhost gdm-Xorg-:0[373]: >          Using new definition
Oct 10 11:06:35 localhost gdm-Xorg-:0[373]: > Warning:     Compat map for group 2 redefined
Oct 10 11:06:35 localhost gdm-Xorg-:0[373]: The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Oct 10 11:06:35 localhost systemd-logind[279]: Operation finished.
Oct 10 11:06:35 localhost systemd-sleep[1021]: System resumed.
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: video LNXVIDEO:01: Restoring backlight state
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: video LNXVIDEO:00: Restoring backlight state
Oct 10 11:06:35 localhost systemd-logind[279]: Lid opened.
Oct 10 11:06:35 localhost systemd[610]: Time has been changed
Oct 10 11:06:35 localhost systemd[414]: Time has been changed
Oct 10 11:06:35 localhost systemd-timesyncd[178]: System time changed. Resyncing.
Oct 10 11:06:35 localhost dhcpcd[299]: enp4s0f2: carrier lost
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: Restarting tasks ... done.
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: PM: Finishing wakeup.
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: PM: resume of devices complete after 534.242 msecs
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: ata3.00: configured for UDMA/100
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: r8169 0000:04:00.2 enp4s0f2: link down
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Starting disk
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: pcieport 0000:00:1c.3: System wakeup disabled by ACPI
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: rtlwifi: wireless switch is on
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 46 for MSI/MSI-X
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: mei_me 0000:00:16.0: irq 44 for MSI/MSI-X
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: PM: early resume of devices complete after 0.349 msecs
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: PM: noirq resume of devices complete after 12.486 msecs
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: ACPI: Waking up from system sleep state S3
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: CPU3 is up
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: Intel pstate controlling: cpu 3
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: kvm: enabling virtualization on CPU3
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: CPU2 is up
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: Intel pstate controlling: cpu 2
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: kvm: enabling virtualization on CPU2
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x1
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: CPU1 is up
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: Intel pstate controlling: cpu 1
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: kvm: enabling virtualization on CPU1
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x2
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: x86: Booting SMP configuration:
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: Enabling non-boot CPUs ...
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: PM: Restoring platform NVS memory
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: ACPI: Low-level resume complete
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: smpboot: CPU 3 is now offline
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: kvm: disabling virtualization on CPU3
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: intel_pstate CPU 3 exiting
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: smpboot: CPU 2 is now offline
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: kvm: disabling virtualization on CPU2
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: intel_pstate CPU 2 exiting
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: smpboot: CPU 1 is now offline
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: kvm: disabling virtualization on CPU1
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: intel_pstate CPU 1 exiting
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: Disabling non-boot CPUs ...
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: PM: Saving platform NVS memory
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: PM: noirq suspend of devices complete after 13.376 msecs
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: System wakeup enabled by ACPI
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: System wakeup enabled by ACPI
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: ehci-pci 0000:00:1d.0: System wakeup enabled by ACPI
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: pcieport 0000:00:1c.3: System wakeup enabled by ACPI
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: PM: late suspend of devices complete after 12.964 msecs
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: PM: suspend of devices complete after 853.515 msecs
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Stopping disk
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: PM: Entering mem sleep
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: Freezing user space processes ... (elapsed 0.001 seconds) done.
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: PM: Preparing system for mem sleep
Oct 10 11:06:35 localhost kernel: PM: Syncing filesystems ... done.


user00
Posts: 2
Joined: 10 October 2014, 10:50

Re: Oracle VirtualBox + arch failar

Post by user00 » 10 October 2014, 15:10

För sent för edita....
Kan även tillägga att jag kunde installera hela windows och typ 5-10program innan detta började hända.

Försöker klura ut vad jag pillade på inatt (som jag inte minns är klart), men kan det ha att göra med min ram? Eller swap kanske det heter i linux t.o.m
för jag får felmedelandet "[FAILED] Failed to activate swap /dev/sda1. och skulle kolla systemctl status dev.... + [DEPEND] Dependency faild for swap ]"
I systemctl så fick jag följande

Code: Select all

[root@localhost ~]# systemctl status dev-sda1.swap
● dev-sda1.swap - /dev/sda1
  Loaded: loaded (/etc/fstab)
  Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2014-10-10 11:49:36 CEST; 3h 35min ago
   What: /dev/sda1
   Docs: man:fstab(5)
      man:systemd-fstab-generator(8)
 Process: 254 ExecActivate=/sbin/swapon /dev/sda1 (code=exited, status=255)

Oct 10 11:49:36 localhost swapon[254]: swapon: /dev/sda1: read swap header ...ed
Oct 10 11:49:36 localhost systemd[1]: dev-sda1.swap swap process exited, co...55
Oct 10 11:49:36 localhost systemd[1]: Failed to activate swap /dev/sda1.
Oct 10 11:49:36 localhost systemd[1]: Unit dev-sda1.swap entered failed state.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Jag har 8gb ram... Har 2 partioner, en för swap och en för resten. Hört att det är bättre med 3 partioner, men guiden jag följde för att installera körde bara 2, så det gjorde jag också.
Tyvärr så verkade det lite som att han inte kunde så mycket om linux, han följde nog en guide själv som han installerade.
sda1 är då min swap, sda2 ska vara min boot. Nu kollade jag precis Fdisk -l och såg att sdb är min linux hdd och sda är min w7'a. kan det hjälpa att byta plats på hdd'sen kanske, eller typ peka rätt....
Som sagt är väldigt ny till Linux, så är det något jag missat eller så, så får ni gärna säga till. Försöker komma med så mycket info jag bara kan..

User avatar
kjell-e
Posts: 2817
Joined: 21 December 2002, 16:27
Location: Linköping
Contact:

Re: Oracle VirtualBox + arch failar

Post by kjell-e » 22 October 2014, 15:16

Din disk ser ut att må dåligt.

När du ser I/O error för en disk, i det här fallet sdb, då brukar det vara disken som är på väg att haverera.

Code: Select all

Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: end_request: I/O error, dev sdb, sector 123436800
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: cdb[0]=0x2a: 2a 00 07 5b 7f 00 00 00 20 00
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] CDB:
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x06
Oct 10 11:45:35 localhost kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] 
Vad får du om du kör följande i ett terminalfönster på din linuxdator (inte i den virtuella maskinen i vrtualbox utan din hostdator)?

Code: Select all

smartctl -a /dev/sdb
Observera att du måste köra kommandoraden som användaren root. Om du försöker göra det som en vanlig användare bör du få "/dev/sdb failed: Permission denied"

Kommandot smartctl borde säga en del errors om din disk mår dåligt.

Post Reply