Page 1 of 1

Problem med få utskriften skriven från dosprompten med php?

Posted: 26 October 2007, 22:07
by greenboy
Om man skrivar echo %username% vid kommandprompten, så skrivs
windows användarnamnet ut. Men hur får det göra samma sak med
php. Jag har försökt med koden nedanför. men har inte lyckats, är det nån, som kan hjälpa mig?

Code: Select all

exec("echo %usernamne%", $output); 
echo $ouput; 

Posted: 26 October 2007, 22:26
by mikma
Det är väl en omgivningsvariabel så det vore bättre att hämta den direkt från _ENV. Tyvärr blir det kanske systemberoende, men USER finns väl oftast?

Code: Select all

<?php print "User: " . $_ENV['USER'] . "\n"; ?>

Posted: 26 October 2007, 22:38
by greenboy
Får inget resultat på förutom att det står User:
Kan nån hjälpa med detta?

Posted: 26 October 2007, 23:00
by mikma
Du provade inte med username istället för USER?

Posted: 29 October 2007, 08:54
by greenboy
mikma wrote:Du provade inte med username istället för USER?
Blir samma resultat.

Finns det ingen möjlighet att få fram windows användarnamnet med Apache och php?