Problem med att uppdatera alla kommentarer åt bilderna?

Här diskutera vi PHP och Webutveckling. Forumet innefattar även diskussion kring den open source mjukvara som finns i PHP exempelvis OsCommerce, Mambo, Drupal, phpBB och etc
Post Reply
Dr-One
Posts: 337
Joined: 4 December 2002, 22:15

Problem med att uppdatera alla kommentarer åt bilderna?

Post by Dr-One » 29 October 2007, 23:33

Jag problem med koderna nedanför. Problemet är att jag måste trycka två gånger på knappen Ändra innan de nya ändringarna träder i kraft.

Kodernas uppgift nedanför är att ändra kommentarerna till bilderna bara genom att använda en Ändra-knapp för alla bilder istället för varje enskild bild skulle ha en Ändra knapp.


Här utförs själva ändringarna.

Code: Select all

if (isset($editthis2)){
  $aresult = $_SESSION['value'];
  $aresult2 = $_SESSION['value2'];
  $aresult3 = $_SESSION['value3'];
  $count3=0;
  for($count2 = 0; $count2 <= $count - 1; $count2++){
   echo $count3;
   $query = "update photos set pictext='$aresult2[$count3]', pictextfin='$aresult3[$count3]' where id='$aresult[$count3]'";
   echo $query;
   $count3++;
   mysql_query($query,$link);
  } 


?> 
Här skriver man själva ändringarna.

Code: Select all

$index = 0;
 $aresult=array();
 $aresult2=array();
 $aresult3=array();
 
 while($data4 = mysql_fetch_array($result4)){
 
 $aresult[] = $data4["id"];
 ?>
  <tr>
  <td class="row2">
  <input type="text" value='<?php echo $data4["pictext"] ?>'" name="pictext[<?php echo $index ?>]">
  </td>
  <td class="row2">
  <input type="text" value='<?php echo $data4["pictextfin"] ?>'" name="pictextfin[<?php echo $index ?>]">
  </td>
  <br />
?>  
 
  $aresult2[] = $pictext[$index];
  $aresult3[] = $pictextfin[$index];
  $index++;
 
}
 
$_SESSION['value'] = $aresult;
$_SESSION['value2'] = $aresult2;
$_SESSION['value3'] = $aresult3;
$count = count($aresult); 
[/code]


Genom knappen Ändra utförs ändringarna.

Code: Select all

<br />
<input type="hidden" value="<?php echo $aresult2; ?> name="aresult2">
<input type="hidden" value="<?php echo $data3["id"] ?>" name="edit">
<input type="hidden" value="<?php echo $data3["photoid"] ?>" name="photoid">
<input type="hidden" value="<?php echo $count ?>" name="count">
<input type="submit" value="Ändra" name="editthis2">
</form>
<br /> 
Jag har försökt lösa detta med sessions, kanske har jag använt sessionerna på fel sätt, vet inte. Är det nån, som kan hjälpa med detta problem?

Post Reply