ReiserFs / Kernel fel.. ?

Hårdvara och Linux.
Post Reply
ShaoliN
Posts: 143
Joined: 9 September 2002, 12:39
Location: Älvdalen/Borlänge
Contact:

ReiserFs / Kernel fel.. ?

Post by ShaoliN » 26 January 2005, 17:28

Visste inte om det här hörde hemma under Linuxkärnan eller här men here we go..

Idag så hände något mycket oroväckande.. I min syslog så fann jag detta:

Code: Select all

Jan 25 15:46:55 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 15:46:55 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 18:52:14 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 18:52:14 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 18:57:17 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 18:57:17 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 19:04:16 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 19:04:16 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 19:08:37 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 19:08:37 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 19:10:23 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 19:10:23 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 19:10:24 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 19:10:24 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 19:10:49 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 19:10:49 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 19:10:49 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 19:10:49 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 19:10:49 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 19:10:49 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 19:11:10 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 19:11:10 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 19:11:10 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 19:11:10 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 19:11:10 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 19:11:10 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 19:11:10 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 19:11:10 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 19:11:10 shaolin kernel: ide1: reset: success
Jan 25 19:33:48 shaolin kernel: spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Jan 26 05:42:55 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 26 05:42:55 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: REISERFS: panic (device Null superblock): reiserfs[25835]: assertion !( ! (((((p_s_search_path))->path_elements +((p_s_search_path)->path_length))->pe_position)) ) failed at fs/reiserfs/stree.c:881:search_for_position_by_key: PAP-5170: position equals zero
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: 
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: ------------[ cut here ]------------
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: kernel BUG at fs/reiserfs/prints.c:362!
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: invalid operand: 0000 [#1]
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: PREEMPT 
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: Modules linked in:
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: CPU:  0
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: EIP:  0060:[<c01a10bd>]  Not tainted
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: EFLAGS: 00010282  (2.6.8.1) 
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: EIP is at reiserfs_panic+0x51/0x76
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: eax: 00000105  ebx: c0311c5d  ecx: c035b9f8  edx: c035b9f8
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: esi: 00000000  edi: 0000012c  ebp: 00000160  esp: d2c4e874
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: ds: 007b  es: 007b  ss: 0068
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: Process fsavd (pid: 25835, threadinfo=d2c4e000 task=da707870)
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: Stack: c031d500 c0311c5d c040c880 dffb9400 d2c4e97c d2c4e97c c01ab838 00000000 
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel:    c0322d80 000064eb 00000371 c0301df7 00000001 00000000 00010046 00001000 
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel:    c0400000 c0105a98 00000000 c03d6a00 00000001 c035b748 c03d6a00 00000000 
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: Call Trace:
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c01ab838>] search_for_position_by_key+0x3f0/0x499
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0105a98>] do_IRQ+0x155/0x1a8
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c018f2d0>] make_cpu_key+0x59/0x65
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c018f834>] _get_block_create_0+0x486/0x73f
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c019130e>] reiserfs_get_block+0x152e/0x159f
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0263908>] ide_dma_intr+0x0/0xaf
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0263dff>] dma_timer_expiry+0x0/0x81
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0260ee9>] do_rw_taskfile+0x1b0/0x25f
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c012f8ea>] mempool_alloc+0x75/0x166
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0111dcc>] autoremove_wake_function+0x0/0x57
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0242f39>] as_update_arq+0x2e/0x78
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0243c10>] as_add_request+0x1a8/0x20e
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c023badd>] __elv_add_request+0x45/0x9e
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c023ea3f>] __make_request+0x2d4/0x541
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c014b8cb>] __find_get_block+0x72/0x103
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0149f7c>] wake_up_buffer+0x13/0x39
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c01a8e6b>] is_tree_node+0x6f/0x71
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c01aa2d2>] search_by_key+0x13c2/0x2538
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0111dcc>] autoremove_wake_function+0x0/0x57
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0111dfb>] autoremove_wake_function+0x2f/0x57
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0169bca>] do_mpage_readpage+0x147/0x484
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c02639f4>] ide_build_sglist+0x3d/0x9f
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c01feb57>] radix_tree_node_alloc+0x1f/0x5a
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c01fede5>] radix_tree_insert+0xe5/0x105
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c012c69e>] add_to_page_cache+0x69/0xaf
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c016a046>] mpage_readpages+0x13f/0x16c
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c018fde0>] reiserfs_get_block+0x0/0x159f
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0133604>] read_pages+0x136/0x13f
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c018fde0>] reiserfs_get_block+0x0/0x159f
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0130ce0>] __alloc_pages+0x2f7/0x36e
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0133902>] do_page_cache_readahead+0x10a/0x197
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0133a94>] page_cache_readahead+0x105/0x1eb
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c012cf33>] do_generic_mapping_read+0xf9/0x4b4
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c012d5d3>] __generic_file_aio_read+0x1f3/0x225
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c012d2ee>] file_read_actor+0x0/0xf2
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c01bbcc1>] reiserfs_permission+0x27/0x2b
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c012d6fd>] generic_file_read+0x84/0x9c
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0148149>] filp_open+0x62/0x64
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0148d16>] vfs_read+0xb0/0x119
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0148f96>] sys_read+0x51/0x80
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: [<c0103eab>] syscall_call+0x7/0xb
Jan 26 08:16:13 shaolin kernel: Code: 0f 0b 6a 01 ea 21 31 c0 85 f6 c7 44 24 08 80 c8 40 c0 c7 04 
Vad nu detta kan betyda överstiger min kompetens.
Det jag kan säga är att jag använder Slackware 10 med kärna 2.6.8.1, och jag kör reiserfs på båda mina diskar.

Är oerhört tacksam för svar !
Oops, Kernel Panic

User avatar
kjell-e
Posts: 2817
Joined: 21 December 2002, 16:27
Location: Linköping
Contact:

Post by kjell-e » 26 January 2005, 21:46

Jag skulle ta en omedelbar backup av hela den disken. Antingen håller disken på att gå sönder eller så är ditt reiserfs-filsystem allvarligt trasigt. Mest troligt är att disken håller på att rasa med tanke på felmeddelandet:

Code: Select all

Jan 25 19:11:10 shaolin kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 25 19:11:10 shaolin kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Jan 25 19:11:10 shaolin kernel: ide1: reset: success
Jan 25 19:33:48 shaolin kernel: spurious 8259A interrupt: IRQ7. 

User avatar
kjell-e
Posts: 2817
Joined: 21 December 2002, 16:27
Location: Linköping
Contact:

Post by kjell-e » 26 January 2005, 21:47

Du bör även kontrollera kabeln mellan diskcontrollern och hårddisken.

User avatar
mog
Posts: 1578
Joined: 2 April 2002, 02:00
Location: gbg
Contact:

Post by mog » 26 January 2005, 22:10

Jag tror inte att disken "rasar nu när som helst" efter det där meddelandet har kommit upp, men man skall nog förbereda sig på att inte ha något überviktigt som inte går att återställa.
Ge fan i att ändra i min profil *** ***** *********

marlinster
Posts: 8
Joined: 18 January 2005, 16:29

Post by marlinster » 27 January 2005, 22:39

Har haft de där felmeddelanden på hen hel del diskar som jag har haft. 90% av de fallen så har det varit HDD'n som har gett upp...

User avatar
gholen
Posts: 870
Joined: 25 February 2004, 12:48
Location: Kungälv
Contact:

Post by gholen » 27 January 2005, 23:28

samma här, just det här ser ut som din disk kommer att rasa!!!:cry:

BACKUP NU!!! :o :o :o :o
Fluxbox,urxvt under Ubuntu Dapper Drake
Image

jannol
Posts: 30
Joined: 9 January 2005, 18:28
Contact:

Post by jannol » 30 January 2005, 15:45

Jepp, hade samma problem så jag testa med ext3 istället o det gick bra... i cirka 3 dar, sen kasta hd in handuken

Pacman
Posts: 496
Joined: 13 October 2002, 13:21
Contact:

Post by Pacman » 30 January 2005, 15:52

Har hänt samma sak för mig på en 120GB disk (Maxtor tror jag det var) med reiserfs, den gav sig efter det. Så en backup på viktiga grejer är nog att föredra.
"Make 'emerge -u world', not 'rm -rf /'"

Post Reply