Page 1 of 1

Hur formatera en floppy i konsolen ?

Posted: 18 June 2005, 01:57
by phm
Hur formaterar man en floppyskiva 1.44MB i konsolen, vilka kommandon ?
Vad heter programmet ?
Är det några speciella krav på floppyskivor till linux ?

Posted: 18 June 2005, 06:18
by JO
Det gör du med "mkfs".
"man mkfs".

Code: Select all

mke2fs -j /dev/hda1 exempelvis. Formaterar första partitionen, på den primära disken. Med ett ext3 filsystem. Eller mkfs.ext3
mkreiserfs till reiserfs.
mkdosfs
mkfs.msdos
mkfs.vfat 
Floppy stationen heter /dev/fd0 vanligen.

Posted: 18 June 2005, 20:51
by brain
...och för lågnivåformattering av floppys finns kommandot fdformat

Posted: 18 June 2005, 22:52
by phm
Ok, tack för tipsen !

Jag gör då följande om jag vill formatera och göra ett ext2 filsystem på en av mina floppydisketter :

Code: Select all

fdformat /dev/fd0
mkfs -t ext2 /dev/fd0
Men behövs det första steget "fdformat /dev/fd0" om jag gör det andra steget "mkfs -t ext2 /dev/fd0" ?
Jag menar, formaterar och skapas ett filsystem när "mkfs -t ext2 /dev/fd0" körs ?
Alltså, skapas ett filsystem utan att först formatering sker ?

Posted: 18 June 2005, 22:56
by phm
brain wrote:...och för lågnivåformattering av floppys finns kommandot fdformat
Vad är det för skillnad på högnivåformattering och lågnivåformattering ?

Posted: 19 June 2005, 17:14
by fagerjan
Lågnivåformatering delar in floppyn i spår och sektorer. Högnivå skapar ett filsystem. Du behöver inte göra lågnivåformatering på en tidigare formaterad floppy. Undantaget är om du raderat floppyn med t.ex. dd if=/dev/zero of=/dev/fd0.